Forsker på bedehus-historien

Bedehus

– På bedehusene finner vi en egen varme som vi ikke møter andre steder, sier Svein Helge Torsteinsbø (22). Han skriver masteroppgave om bedehuskulturen.

Mister vi de unge?

menighetsdoktoren

«Jeg har merket meg med fortvilelse at det er vanskelig å ta vare på ungdommer i 14-25 års alderen i våre kirker. Hvorfor må det være slik?»

Fornøyd med en K?

krle-faget

Noen ganger ser det ut til at representantene for KrF er fornøyde, bare de får beholde bokstaven K i KRLE-faget.

Josef som ideal

andakt

Peker Josef frem mot Jesus, i sin handlemåte?