Forsker på bedehus-historien

Bedehus

– På bedehusene finner vi en egen varme som vi ikke møter andre steder, sier Svein Helge Torsteinsbø (22). Han skriver masteroppgave om bedehuskulturen.

Fest og tragedie

kommentar

Israels ønske om å bygge et godt samfunn har i alle de 70 årene vært ledsaget av vedvarende spenninger, og til tider direkte kamphandlinger med naboene.

Fornøyd med en K?

krle-faget

Noen ganger ser det ut til at representantene for KrF er fornøyde, bare de får beholde bokstaven K i KRLE-faget.

Josef som ideal

andakt

Peker Josef frem mot Jesus, i sin handlemåte?