Ønsker vi sann vekkelse?

vekkelse

Vi kan ignorere Gud hele uka, men på søndagen kommer vi på møte og forventer at Gud skal hjelpe oss.

Troens Menn i Japan

I fokus

Bør vi da konkludere med at det er en umulig oppgave å nå japanerne med evangeliet? Nei, selvsagt ikke.

Lysformidlere

ANDAKT

Frelsen forplikter på den måten at alle som har fått del i himmellyset, må la lyset skinne for alle i huset. Det er vårt kall.

Karismatikk for alle

Bokanmeldelse

Hegertuns tilnærming mellom det karismatiske og det sakramentale er både viktig og nødvendig, særlig med utgangspunkt i tradisjonell norsk kristenhet.

«Du eier oss, Gud»

ANDAKT

«Vi er ditt verk! Du eier oss, Gud, med alle de goder vi har. Du byr oss forvalte dem etter de bud du ga oss, vår Skaper og Far.»

Nikodemus

ANDAKT

«Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.»

Evangelistens ord til oss alle

Kulturnotat

Evangelistens tjeneste vil til enhver tid være omstridt. Fordi evangelistens ord utfordrer oss alle.

Frihet som er til nytte

andakt

«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen» (Gal 5,1).

Jesus fører middagsbord-samtale

Prekenhåndboka

Lignelsen i dette avsnittet er en typisk rabbinsk lignelse av det slaget som det fins mange av i rabbinsk litteratur fra Jesu tid.

Forsoningens tjeneste

dagensdebatt

Nåden og sannheten hører sammen, det er de to som er vårt vitnesbyrd og vår kraft til å leve ett liv i seier.

Målet

ANDAKT

Selvsagt skal du få følge med på veien, og være våken, det sier også Bibelen. Men skal du nå fram til målet, må du aller mest se forbi målet, og inn i Hans ansikt.

Er helvete bibelsk?

dagensdebatt

I denne artikkelen ønsker jeg å stille spørsmålstegn ved om helvete faktisk eksisterer, og om det i det hele tatt har noe bibelsk belegg.

Skuldrene dine

ANDAKT

«Takk at du tok mine byrder, eit høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldlause sonofferlam.»

Guds fylde

ANDAKT

Barnet holder pappa i hånden, og om barnet er trygt, vet barnet at det har hele pappa.

En enda viktigere «Frelst»-debatt

LEDERARTIKKEL

Hva betyr det å være frelst i dag? Vi hører om mennesker som er «fotball-frelst» eller som blir «helt frelst» i møte med en kjent personlighet. Når viktige kristne ord blir tømt for mening blir det desto viktigere at kirken strammer grepet om dem.

Slik teller de nye kristne

MENIGHET

Hillsong Norge hadde 865 beslutninger for Jesus i 2017. Hva betyr egentlig det?

Et annet evangelium

MORGENANDAKTEN

Det er ikke så ofte jeg hører på morgenandaktene i radio lenger, de er mer til forargelse enn fornyelse – med noe få unntak. Men i dag (13.2) slo jeg på radioen i håp om å få med et godt ord ut i dagen. Jeg ble skuffet igjen.

Murer

ANDAKT

De største murene finnes ofte i hver enkelt. Når vi ikke er forsonet med oss selv, er det vanskelig å være forsonet med andre.

Amazing Grace og læren - del 2

LIV OG DØD

Det disse menneskene ikke skjønner, er at læren er direkte knyttet til spørsmål om liv og død, frelse og fortapelse.

Symboltung endring i nattverdliturgien

SYNSPUNKT

Kjernen i oppgjøret med den katolske messeoffer­tanken er at i frelsens sak bringer vi ingenting til Gud, og slett ikke for å få noe tilbake!

Søke

ANDAKT

«Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham», sier Jesus.

Gode råd

ANDAKT

Bibelen er full av gode råd, også fra Jesus selv.

Menneskelig

ANDAKT

I Bibelens korteste vers, står det: «Jesus gråt.» Han var sann Gud og sant menneske, og gråt skikkelig. På gresk står det at han gråt høyt.

Frimodig etterfølgere av Jesus

Åpningstale Led 18

Om vi virkelig tror at Guds ord er åndelig føde, funker det dårlig å forandre verden med tom mage.

I mitt sted

ANDAKT

«… den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort», sier Johannes 6,37.

Kirken kan leve med uenighet

DEN NORSKE KIRKE

Mange har opplevd å møte harde hjerter i kirken. De har blitt fordømt for sin levemåte. Men kirken - også i nord - har de siste tiårene mistet både innflytelse og livssynsmonopolet - og ikke minst penger.

Bare to klasser

ANDAKT

Den gode nyheten er at verken du eller jeg trenger å havne i fortapelsen om vi tar imot Jesus. Måtte du søke Ham i dag og bli berget for tid og evighet.

Opplevelser med Gud, del 2

KRISTENLIV

Dette vitnesbyrdet handler om hvorledes Jesus kommer når man er sønderknust og desperat, og hvorledes Han gjør mørke om til lys, sinne om til yr glede - og hvorledes Han mirakuløst løste meg fra tobakken.

Fargen av det hellige

Snart søndag

Når Jesus forklates blir klærne hans så hvite at evangelisten nesten mangler ord. Vi spurte en teolog og en kunstner om det hvite.

Når misjonsbefalingen blir dekonstruert

JESUS

Mens det tales mye om kjærlighet, toleranse og universielle menneskerettigheter, forties Bibelens klare budskap om synd og nåde, de to utganger av livet, korsets budskap og at jesus er eneste vei til frelse.

Full beskyttelse

ANDAKT

I Johannes 10,29 står det om den som følger Jesus: «Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min hånd.»

Er vi alle Guds barn?

EVIG LIV ELLER EVIG DØD

Vi opplever i dag at mange sier at vi er alle Guds barn fordi vi er skapt av Gud. Gud elsker alle hans barn enten de er snille eller ulydige, de er jo hans barn. Er dette sant?

Befridd av Jesus

ANDAKT

«For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» (Rom 3,22–24)

En dag blir det for sent

ANDAKT

Det finnes en «siste rednings odde» for hvert menneske. Gud kaller og kaller oss til frelse. 


Opplevelser med Gud

KRISTENLIV

Jeg håper at mine opplevelser kan inspirere andre til å søke Jesus med et ærlig og åpent hjerte.

De vant et helt folk for Jesus

BIBELEN

I Papua Ny-Guineas dype jungel fikk Isa og Jack Douglas se pawaia-folket ta imot Jesus. Nå kommer nabostammene og ber om at de også må få høre.

Stå djevelen imot!

ANDAKT

Så skal vi i bønn og tro holde oss nær Gud, ta til oss hans ord og finne hjelp og støtte hos medkristne.

Kroppsøving eller religion?

YOGA

«Yoga er ikke bare kroppsøving, men uttrykk for et livssyn,» skriver en pastor. – Provoserende, sier en av de som har engasjert seg.

Åpne og lukkede dører for evangeliet

SYNSPUNKT

Statistikkene viser at mindre enn 10 prosent av de kristne utsendingene­ arbeider blant de minst nådde folkegruppene i verden. En av flere grunner til dette er manglende vilje til nytenkning og omorganisering.

Forblindet

ANDAKT

Dypest sett er det bare Guds ånd som kan gjøre blinde øyne seende.

«Stå ham imot, faste i troen»

ANDAKT

Løsningen ligger i å leve i lyset fra Guds ord, glede seg over Jesu frelsesbudskap og daglig be om å bli bevart i troen, håpet og kjærligheten.

Mellomkirkelig råd, misjon og dialog

SYNSPUNKT

Det er ingenting i kronikken til Øyvind Åsland og Hjalmar Bø som MKR ikke er enig i, og i synet på islam kan jeg vanskelig se noen teologiske motsetninger mellom MKR og Misjonssambandet.

Korset - en kamparena

ANDAKT

Forkynnelsen av Jesu seier over alle makter ble en stor trøst. Det er ikke djevelen, det er Jesus som har navnet over alle navn (Ef 1:19–23).

Gi det videre til dine barn

Kommentar

Vi skal gi Guds ord videre, men også fortellingen om Guds folk og hvordan de har blitt behandlet.

Tidens rop er vekkelse

SYNSPUNKT

Åndens fokus er å vekke fordi det kommer en dom og menneskene må vekkes til å forstå syndens og rettferdighetens realitet.

I vårt sted

ANDAKT

«Korset på Golgata er historiens og verdens midtpunkt».

Forvaltere

ANDAKT

Vi er kalt til å være Guds medarbeidere, og han er avhengig av oss. Hele vårt liv skal forvaltes til Guds ære.

Det sette seg fast

I fokus

Ikkje ung lengre, men er full av minner, gode minner. Nokre minner er ikkje berre minner, dei er verkelege og i dag. Noko som sette seg fast, og som er der.

Grunnvollen

ANDAKT

«Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.» 1.Kor. 3,11.

«Ingen bryr seg om meg»

ANDAKT


Vi er verdifulle for Gud. Dyrebare i Guds øyne. Han ser oss og kjenner oss. Han tenker annerledes enn vi gjør og har en annen verdimålestokk.

«Jesus vil ha alle»

ANDAKT

Han kan ikke være passiv tilskuer. Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Vi er alle verdifulle og dyrebare i Guds øyne.

Jesu fred og troendes fryktløshet

prekenhåndboka

Etter nok et år med larm og støy fra mye dramatikk og mang en katastrofe rundt i menneskenes verden, er tiden inne til å gå skrittet over i et nytt år – et år som er helt ukjent for oss alle.

Alt gjør jeg for evangeliet

I fokus

Mange av oss er drevet av sterke prinsipper og overbevisninger. Det som er faren ved en overbetoning av prinsipper og læresetninger, er at disse kan bli viktigere enn de mennesker vi er satt for å vinne for Jesus.

Gjennom Jesus

andakt

Disippelen Filip sier til Jesus: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?»

Overveldende nåde

ANDAKT

Den overveldende nåden er egentlig ikke en ødelagt kjøkkenkran. Men Guds eget hjerte som er helt i orden.

Synd og frelse – en analyse av katolsk og luthersk lære

Kristenliv

I Den romersk-katolske kirkes katekisme fra 1992 står det fine ting om arvesynden og syndefallets radikale konsekvenser for menneskeslekten. Men på et meget avgjørende punkt i læren om arvesynden ­skiller den katolske lære seg fra den lutherske lære.

Streng far?

ANDAKT

Brutte bilder av far kan byttes ut, i Hans gode nærvær, i den gode samtalen, og ved Jesu kors.

Ingen fordømmelse

ANDAKT

«Gå bort og synd ikke mer fra nå av», sa Jesus. Han mente alvor. Men «ingen fordømmelse» var favnen kvinnen trengte for å endre livet sitt.

Brønnmøte

andakt

Når Jesus møter oss, kan det motsatte skje av det vi skulle tro.

Stillhet

ANDAKT

God stillhet kommer ikke først og fremst av ytre stillhet, den handler om fred i hjertet. Og fred i hjertet er knyttet til fred med Gud.

Ubibelsk katolsk lære

kirken

Å identifisere den ytre kirke med den egentlige kirke er både misvisende og farlig fordi mange kan forføres til å tro at de er Guds barn uten å være det.

Hva forkynner vi om korset?

teologi

En annen Jesus. Et annet evangelium. En annen ånd. Og korintermenigheten var ifølge Paulus i den åndelige forfatning at de tålte det så gjerne!

Evangeliet

ANDAKT

Hvis vi forkaster Ham, så finnes det ikke noe håp.

Jakten på sannheten

LEDERARTIKKEL

Spørsmålet må ikke primært være om vi liker eller ikke liker den som har sagt noe, men som det som blir sagt faktisk er riktig, skriver Dagen på lederplass.

Fullt fokus

ANDAKT

«Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.»

Det er ikke nok med en terapeut

Håpets Festival

Festivalen i Oslo Spektrum 11.–12. november gir meg en alvorlig ettertanke. Hos mange som var til stede fikk jeg høre at i Spektrum ble forkynnelse av omvendelse betonet. En slik forkynnelse er blitt fraværende i mange menigheter, ble det sagt.

Er du klar?

ANDAKT

Har du tenkt på at Jesus kommer igjen? Har du tenkt på at han kan komme når som helst?

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?

Frelsesbønnen

FRELSE

Apg 2:38 Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.

Veien er åpnet

ANDAKT

Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. (Hebr. 10,19–20)

Gjennombrudd for evangeliet

SYNSPUNKT

Håpets festival i Oslo spektrum ble en suksess fra ende til annen. Over 7500 besøkende på festivalen og over 250 som søkte frelse, frelsesvisshet eller ønsket en ny overgivelse til Jesus etter forkynnelsen av Franklin Graham.

Blodløs teologi?

ANDAKT

Jesu blod på korset er Guds blod! Gud var selv i Kristus og forsonte verden med seg selv.

Enig om det viktigste

NYHETSKOMMENTAR

Hvorfor skal uenighet om Donald Trump være til hinder for å kunne samarbeide om verdens viktigste oppdrag? spør sjefredaktør Vebjørn Selbekk.

«Hele pakka»

ANDAKT

Her var «hele pakka». Skapelsen, syndefallet, Kristi kors, oppstandelsen, frelsen, rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen, nådegavene, et liv i Guds lys, det kristne håpet.