Har oversett «singel-teologi»

teologi

Skolene som utdanner 
prester og pastorer erkjenner at de kan 
bli bedre på å snakke om singelliv.

Uenige om ateist-begravelse

Begravelse

Einar Gelius fikk refs da han forrettet begravelsen til Arne Næss i 2009. Soknepresten stiller spørsmål ved kirkens taushet rundt Jon Michelets bisettelse.