Ramadan, og «nok er nok»

debatt

Håpet er at vi i denne ramadan får høre mange av våre muslimske brødre og søstre i freden som tydelig tar avstand fra brutaliteten som ødelegger det vakre i religionene.