FpU vil stryke juridisk kjønn

politikk

Fremskrittspartiets Ungdom vil stryke juridisk kjønn og fjerne alle former for kvotering.

Kun menn ledere i ungdomspartiene

Samfunn

Fra november er det kun menn som er øverste ledere i de syv største ungdomspartiene. - De fleste er ikke er så veldig maskuline, trøster Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy.

- Skjønner at folk vil reagere på asylpolitikken

Samfunn

FpU-le­der Hi­mans­hu Gulati blir stats­sek­re­tær i Jus­tis­de­par­te­men­tet. 25-årin­gen sier han skjøn­ner at folk kan komme til å rea­ge­re på Frps asyl- og inn­vand­rings­po­li­tikk.

Vær obs på verdiverstingene

Meninger

Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti er verdiverstinger blant de politiske partiene i Menneskeverds kåring.