Leirstein gjorde fremstøt mot mindreårig

seksuelle krenkelser

NRK har kommet med detaljer om innholdet i tekstmeldinger Ulf Leirstein (Frp) i 2012 skal ha sendt til en da 15 år gammel gutt. 

- Skjønner at folk vil reagere på asylpolitikken

Samfunn

FpU-le­der Hi­mans­hu Gulati blir stats­sek­re­tær i Jus­tis­de­par­te­men­tet. 25-årin­gen sier han skjøn­ner at folk kan komme til å rea­ge­re på Frps asyl- og inn­vand­rings­po­li­tikk.

Vær obs på verdiverstingene

Meninger

Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti er verdiverstinger blant de politiske partiene i Menneskeverds kåring.