Guds mønster

ANDAKT

Å bli kristen, og å vokse som kristen, handler ofte om å vite mindre, ha mindre kontroll, men være desto tryggere plantet i Gud,

Et nådens år

i fokus

Det er noe forutsigbart og fint med et årsskifte. I noen timer deler vi erfaringer og refleksjoner rundt året som går over i historien. Vi setter ord på tanker og ønsker i møte med dager som kommer.