Å ta Bibelen på alvor

Kristenliv

Det er ikke sant at noen tolker Bibelen, mens andre bare leser det som står. Det er ikke mulig å lese Bibelen uten å tolke. Uten å velge og velge bort.

Sniker Bibelen inn i tidsklemma

BIBELTIME

En prest i Bergen inviterte de voksne kirkegjengerne til å møte på fem bibeltimer. 
– Dette traff en nerve hos oss, sier han.

Har vi misforstått ordet «Kjærlighet»?

kirkemøtet

Kjærligheten og De ti bud er så nært knyttet sammen at vi kan si: De ti bud lærer oss hva kjærlighet til Gud og vår neste handler om.

Innbrudd i kirken

synspunkt

Et tyveri er i ferd med å skje i Den norske kirke. Tyven gjør ikke sitt kupp i ly av mørke, men raner kirken for dens største skatter ved høylys dag. Det er ikke lyse­staker i sølv og nattverdskalker i gull som havner i «sekken» Nei, kirken blir ranet for sitt budskap og for sin kraft!

Ingen kirkeasylanter i Norge

kirkeasyl

For første gang på 22 år sitter det ikke en eneste asylant i en norsk kirke. Men tilstrømningen av flyktninger kan igjen gjøre kirkeasyl aktuelt.

Ole Paus forsvarer korset

korsnekt

Den folkekjære artisten forstår ikke at korset må fjernes fra leirsteder som skal være asylmottak. Han får støtte av folket. Dagens artikkel «Korset må bort før asylantene kommer, krever UDI» er delt mer enn 11.000 ganger på Facebook. Og kommentarene hagler inn.

Mellom sekularisme og fanatisme

leder

Forholdet mellom religion og politikk har aldri vært helt enkelt. Og det er stadig i utvikling. Etter den siste tidens terrorhendelser har vi igjen blitt minnet om hvilken negativ kraft religion på avveier kan utgjøre. Derfor blir det stadig viktigere at vi snakker om hvordan et moderne samfunn kan og bør forholde seg til religiøse standpunkter.

Prester på tynn is

leder

Fem svenske prester har utløst debatt ved å hevde at det finnes mer enn én vei til Gud. Prestene spør om kirken våger å forkynne at «jøder, kristne og muslimer vandrer mot samme Gud, hver og en på sin vei».

Frykten for de fremmede

leder

Det er en fallitterklæring hvis kristne nærer grumsete holdninger til mennesker fra andre kulturer og med annen hudfarge.

Sommerstevnene inn i medievarmen?

Kristenliv

Det er som­mer, og ti­tu­sen­vis av krist­ne sam­les på stev­ner rundt i hele lan­det. Her er ma­te­ria­le for en rekke gode re­por­ta­sjer, både for lo­kal­pres­se og riks­me­die­ne. Pro­ble­met er at medie­ne som regel er fra­væ­ren­de. Hvem sitt an­svar er det?