Meyer går av som SSB-sjef

SSB-saken

Christine Meyer går av som SSB-sjef etter å ha inngått en avtale med Finansdepartementet. Hun får lønn i inntil ett år og rett til å snakke fritt.

- Kristenhat rammes ikke av ny lov

Samfunn

Black metal-bandet Dimmu Borgirs tekst om å drepe kristne rammes ikke av den nye diskrimineringsloven, fordi den retter seg mot en gruppe, ifølge inkluderingsministeren.

Likestilling skaper større ulikheter

Samfunn

Økt like­stil­ling mel­lom menn og kvin­ner har hatt en uven­tet og util­sik­tet kon­se­kvens: Ulik­he­ten i dans­ke­nes inn­tek­ter har vokst de siste 30 årene.

Advarer mot å spise oppdrettslaks

Samfunn

Kvin­ner, barn og ung­dom bør unngå å spise opp­dretts­laks. Det mener både flere nors­ke leger og in­ter­na­sjo­na­le eks­per­ter.