Virkelig en grunn til å feire

Synspunkt

På tross av et antall fredsforhandlinger med palestinerne, som inkluderer en som fant sted i denne byen, vet ennå ikke vårt folk hvordan det er å nyte gleden av å leve i fred med sine naboer.

Stille fra Jeløy Radio

LEDERARTIKKEL

Fra forhandlingene på Jeløya har det så langt ikke kommet noen lekkasjer, men det begynner å haste med å komme fram til enigheter dersom de skal holde sin egen tempoplan.

TV 2: Bistandskuttet halveres i budsjettet

nyheter

Kuttet på bistandsbudsjettet halveres, og elavgiften økes. Det er trolig noe av det samarbeidspartiene på Stortinget har blitt enige om i sluttspurten av budsjettforhandlingene.

Legger slagplan for budsjettstrid

statsbudsjettet 2016

Venstre ønsker seg et grønnere budsjett og sterkere kamp mot barnefattigdom. Nå starter planen for budsjettforhandlingene.

Stor usikkerhet rundt Ukraina-avtale

Samfunn

Ukrainas president Viktor Janukovitsj sier han er blitt enig med opposisjonen om en vei ut av krisen. Men verken EUs forhandlere eller opposisjonen tør juble.

Maratonforhandlinger om krisen i Ukraina

Samfunn

President Viktor Janukovitsj, flere ukrainske opposisjonsledere, en rekke folkevalgte og tre EU-ministre satt fortsatt og forhandlet om en løsning på krisen i Ukraina tidlig fredag morgen.

- God framgang i forhandlingene

Samfunn

Høyre og Frp fort­set­ter tors­dag re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne på Sund­vol­den Hotel ved Tyri­fjor­den. Det mel­des om god fram­drift.

De borgerlige tar helgen til hjelp

Samfunn

Valg­vin­ner­ne job­ber med for­mu­le­rin­ger og tekst, for­tal­te Erna Sol­berg (H) idet høst­so­len gikk ned over nok en son­de­rings­dag. Man­dag kan vi om­si­der få vite hva slags re­gje­ring hun skal lede.

Hemmelige toalettbesøk og sure kvinner

Samfunn

Hemmelige møter på bensinstasjon, grinete partitopper og frykt for å gå på toalettet alene. Historien om regjeringsforhandlingene har sine spesielle detaljer.

Jensen: - Frp vil gå i regjering

Samfunn

Frem­skritts­par­ti­et er klare til å gå i re­gje­rings­for­hand­lin­ger, sa parti­le­der Siv Jen­sen da hun talte til par­ti­ets valg­vake.

Israel legger nye bosetterboliger ut på anbud

Israel

Midt i et for­søk på å dra i gang nye freds­sam­ta­ler med pa­le­sti­ner­ne god­kjen­ner Is­rael byg­ging av nær­me­re 1.200 nye bo­li­ger i bo­set­nin­ger på Vest­bred­den.

Netanyahu klager til USA om palestinske uttalelser

Israel

Is­rael har kla­get til USAs uten­riks­mi­nis­ter John Kerry om ut­ta­lel­ser fra pa­le­sti­ner­ne som de mener un­der­mi­ne­rer de på­be­gyn­te freds­for­hand­lin­ge­ne, opp­ly­ser en re­pre­sen­tant for is­ra­els­ke myn­dig­he­ter.

Å forhandle med terrorister

Meninger

Re­gje­rin­gen har vist en naiv inn­stil­ling til om­gan­gen med ter­ror­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Det kan det bli en end­ring på etter høs­tens valg.

- Norge spilte nøkkelrolle i samtalene med Taliban

Samfunn

Hem­me­li­ge møter på norsk jord og Nor­ges rolle som bin­de­ledd mel­lom par­te­ne er vik­ti­ge grun­ner til at det nå blir of­fi­si­el­le freds­for­hand­lin­ger med Ta­li­ban, sier uten­riks­mi­nis­ter Espen Barth Eide.

Olmert ville bytte land for fred

Israel

Mahmoud Abbas har offentliggjort en skisse fra 2008 som viser hvor langt Ehud Olmert var villig til å gå for å oppnå fred med palestinerne. Abbas takket nei fordi han syntes ikke forslaget gikk langt nok.

Borgerlig kontantstøtte-strid

Samfunn

Kontantstøtten kan kuttes i enkelte kommuner hvis sosialbyråd Anniken Hauglie får det som hun vil. I dag starter Høyres landsmøte.