Stille fra Jeløy Radio

LEDERARTIKKEL

Fra forhandlingene på Jeløya har det så langt ikke kommet noen lekkasjer, men det begynner å haste med å komme fram til enigheter dersom de skal holde sin egen tempoplan.

Legger slagplan for budsjettstrid

statsbudsjettet 2016

Venstre ønsker seg et grønnere budsjett og sterkere kamp mot barnefattigdom. Nå starter planen for budsjettforhandlingene.

Stor usikkerhet rundt Ukraina-avtale

Samfunn

Ukrainas president Viktor Janukovitsj sier han er blitt enig med opposisjonen om en vei ut av krisen. Men verken EUs forhandlere eller opposisjonen tør juble.

Maratonforhandlinger om krisen i Ukraina

Samfunn

President Viktor Janukovitsj, flere ukrainske opposisjonsledere, en rekke folkevalgte og tre EU-ministre satt fortsatt og forhandlet om en løsning på krisen i Ukraina tidlig fredag morgen.

- God framgang i forhandlingene

Samfunn

Høyre og Frp fort­set­ter tors­dag re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne på Sund­vol­den Hotel ved Tyri­fjor­den. Det mel­des om god fram­drift.

De borgerlige tar helgen til hjelp

Samfunn

Valg­vin­ner­ne job­ber med for­mu­le­rin­ger og tekst, for­tal­te Erna Sol­berg (H) idet høst­so­len gikk ned over nok en son­de­rings­dag. Man­dag kan vi om­si­der få vite hva slags re­gje­ring hun skal lede.

Hemmelige toalettbesøk og sure kvinner

Samfunn

Hemmelige møter på bensinstasjon, grinete partitopper og frykt for å gå på toalettet alene. Historien om regjeringsforhandlingene har sine spesielle detaljer.

Jensen: - Frp vil gå i regjering

Samfunn

Frem­skritts­par­ti­et er klare til å gå i re­gje­rings­for­hand­lin­ger, sa parti­le­der Siv Jen­sen da hun talte til par­ti­ets valg­vake.

Israel legger nye bosetterboliger ut på anbud

Israel

Midt i et for­søk på å dra i gang nye freds­sam­ta­ler med pa­le­sti­ner­ne god­kjen­ner Is­rael byg­ging av nær­me­re 1.200 nye bo­li­ger i bo­set­nin­ger på Vest­bred­den.

Netanyahu klager til USA om palestinske uttalelser

Israel

Is­rael har kla­get til USAs uten­riks­mi­nis­ter John Kerry om ut­ta­lel­ser fra pa­le­sti­ner­ne som de mener un­der­mi­ne­rer de på­be­gyn­te freds­for­hand­lin­ge­ne, opp­ly­ser en re­pre­sen­tant for is­ra­els­ke myn­dig­he­ter.

Å forhandle med terrorister

Meninger

Re­gje­rin­gen har vist en naiv inn­stil­ling til om­gan­gen med ter­ror­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Det kan det bli en end­ring på etter høs­tens valg.

- Norge spilte nøkkelrolle i samtalene med Taliban

Samfunn

Hem­me­li­ge møter på norsk jord og Nor­ges rolle som bin­de­ledd mel­lom par­te­ne er vik­ti­ge grun­ner til at det nå blir of­fi­si­el­le freds­for­hand­lin­ger med Ta­li­ban, sier uten­riks­mi­nis­ter Espen Barth Eide.

Olmert ville bytte land for fred

Israel

Mahmoud Abbas har offentliggjort en skisse fra 2008 som viser hvor langt Ehud Olmert var villig til å gå for å oppnå fred med palestinerne. Abbas takket nei fordi han syntes ikke forslaget gikk langt nok.

Borgerlig kontantstøtte-strid

Samfunn

Kontantstøtten kan kuttes i enkelte kommuner hvis sosialbyråd Anniken Hauglie får det som hun vil. I dag starter Høyres landsmøte.