TV-serien som ikke kommer

Kulturnotat

Nå kan dette lett oppfattes som enda en sur kristen som føler seg forsmådd.

Ingen legitimering 
av overgrep i Bibelen

Frispark

Men søkelyset må også rettes mot våre egne sammenhenger. Seksuell trakassering forekommer nemlig også i kirkens verden. Noen går så langt som å si at det forekommer oftere i kristne miljø, men det kan neppe stemme.

Jesus på tyrkisk tv

synspunkt

På apostlenes tid ble Tyrkia omtalt som Lille-Asia, og den gangen var det et rikt kristenliv i området. I vår tid, om lag 2.000 år senere, er det ifølge lokale kilder mindre enn 20.000 evangeliske kristne i hele landet.

Facebooks manglende åpenhet

lederartikkel

Facebook har fått en maktposisjon som i demokratiske samfunn burde hjemle en helt annen åpenhet og gjennomsiktighet.

Intoleranse som forkledd toleranse?

kirkevalget

Det hardner til i kirkevalget, et valg som har få velgere fordi få velger å ta del i det. Men kanskje blir det annerledes i år når striden mellom liberale og konservative skal avgjøre kirkens homofilisyn.

«Religiøse folk er litt enkle, da»

synspunkt

Alle har godt av å bli utfordret i større grad på å begrunne hva de tror på - og hvorfor, skriver Halldis Bjerkvik Volle.

Ordet «negerkonge» fjernes fra Pippi-bøkene

barnebøker

I nyutgivelsene av tre av de mest kjente Pippi Langstrømpe-bøkene blir ordet «negerkonge» byttet ut. – Det kan oppleves som rasistisk og fordomsfullt, sier oversetter Agnes-Margrethe Bjorvand.

Våre fordommer er ikke vakre

Samfunn

I «Maria»-saken viser det seg at «vi» tok alvorlig feil. De hadde ikke stjålet «Maria»! De hadde tatt henne til seg for å gi henne et hjem fordi hennes mor mente de kunne gi bedre omsorg enn henne.

Prektige menigheter

Meninger

Å være prek­tig er en god ting, så lenge prek­tig­he­ten ikke glir over i skinn­hel­lig­het. Da kan den bli en brems i Guds rike.

- Demokratier trues fra ytre høyre

Samfunn

Den økonomiske krisen er ikke den eneste trusselen mot Europa. Fremveksten av høyreekstreme grupper er en trussel mot de europeiske demokratiene, mener tysk ekspert.