Nekter å inngå abort-kompromiss

Abort

Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon Caritas samarbeider med Kirkens Nødhjelp om mye, men ikke 
om abortspørsmålet.

– Kirker bør være alkoholfrie

ALKOHOL

Kristen avholdskultur bør preges av nestekjærlighet og ikke fordømmelse, mener kristne ledere på Sørlandet.