Musa Anderssen årets forbilde

Samfunn

Norsk-kenyaneren Musa Anderssen, som kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker, er tildelt prisen Årets forbilde for sitt engasjement for barn og unge i Bardu.

Veileder unge om det gode liv

Kristenliv

De siste ti årene har Irene Ludvigsen brukt mye av sin tid på å snakke med ungdommer om kunsten å leve, og om fordelene med å vente med sex.

Obama: Vi har mistet en av verdens modigste menn

Samfunn

- Gjen­nom sin stand­haf­ti­ge ver­dig­het og ufra­vi­ke­li­ge vilje til å ofre sin egen fri­het for and­res fri­het, har han for­and­ret Sør-Afri­ka og rørt oss alle, sier USAs president.