«Han var en utrolig inspirator»

BORTGANG

Den markante teologen og medieviteren Geir Magnus Nyborg døde på Haukeland universitetssykehus i natt med de nærmeste rundt seg.

Jesus i skinnende hvite klær

Prekenhåndboka

Den lysende skyen er fra både GT og NT kjent som sted for Faderens nærvær på jorden.