Skolemassakrer møtt med handlingslammelse

LEDERARTIKKEL

«Skam dere!» ropte tenåringen Emma Gonzales fra en talerstol i Florida lørdag. Budskapet var rettet mot alle amerikanske politikere som tar i mot penger fra den mektige våpenlobbyen, NRA.

FBI skal granske nye Hillary Clinton-eposter

usa

Etterforskningen av Hillary Clintons bruk av en privat epostserver kan bli gjenopptatt. Årsaken er at FBI har fått tilgang til nye eposter som er relevante for saken.

29 lettere skadd i eksplosjon på Manhattan

usa

29 personer er lettere skadd etter en eksplosjon på Manhattan lørdag kveld, opplyser myndighetene i byen. Årsaken til eksplosjonen er ukjent.

De Blasio: – En veldig alvorlig hendelse

eksplosjon

New Yorks ordføre Bill de Blasio sier sent lørdag kveld at eksplosjonen som skadet minst 29 personer på Manhattan, er en veldig alvorlig hendelse og trolig «en villet handling».

Nytt smell i nærheten av åsted på Manhattan

eksplosjon

New Yorks ordfører sier eksplosjonen som skadet minst 29 personer på Manhattan lørdag kveld, er «en villet handling». Det som kan være en kontrollert eksplosjon er hørt i nærheten.

Politiet: Om lag 20 drept på nattklubb

florida

Rundt 20 personer er drept og 42 er sendt til sykehus etter angrepet på en nattklubb for homofile i Orlando i Florida, opplyser politiet.

Amerikansk misjonær bortført i Nigeria

nigeria

Gjerningspersonene var væpnede menn «som kom inn i skolebygget og skjøt sporadisk for å skremme vekk folk» før kvinnen ble fraktet vekk.

Obama fordømmer drap på muslimske studenter

usa

USAs president fordømmer de brutale drapene på tre unge muslimer i North Carolina. Ingen i USA skal angripes på grunn av religion, sier Barack Obama.

Snowden setter Obama i pinlig klemme

Samfunn

Den spion­sik­te­de av­hop­pe­ren Ed­ward Snow­den er blitt en flau af­fæ­re for USAs pre­si­dent, både ute og hjem­me. Og jo mer opp­merk­som­het saken får, desto pin­li­ge­re blir det.

- USA overvåker sosiale medier

Samfunn

Ame­ri­kans­ke sik­ker­hets­myn­dig­he­ter har di­rek­te ad­gang til data fra ni store nett­gi­gan­ter, der­iblant Face­bo­ok, og Goog­le, mel­der an­er­kjen­te aviser.

Jakter på to terrormistenkte i USA

Samfunn

Etter flere da­gers in­tens etter­forsk­ning of­fent­lig­gjor­de FBI bil­der og video av to menn som mis­ten­kes for ter­ror­an­gre­pet i Bos­ton.