Hjelper flyktninger i Zambia

Zambia

I flere år bad Sveinung Henden to enkle bønner til Gud: «Vis meg nød» og «gi oss en familie som trenger hjelp».

Jesus-forbud hos Human-Etisk Forbund

LEDERARTIKKEL

Human-Etisk Forbund har så stor aversjon mot alt som smaker av kristen innflytelse at det trumfer alle andre hensyn.

KrFs helhetlige familiepolitikk

familiepolitikk

– KrF satser på familiene, verner om barnas rettigheter, og vil at etikken skal styre teknologien.

Nordmenn treffer familie ukentlig

familieliv

Familier sør i Europa treffer hverandre oftere enn familier nord på kontinentet. Men nordmenn er unntaket.

Frikirken etterlyser ti nye pastorer

PASTORMANGEL

Frikirken samles i dag til stategisamling på Gardermoen, og et viktig tema blir rekruttering av nye medarbeidere.

Et barnevern til barnets beste

synspunkt

Barna er det mest dyrebare vi har. Kvalitets- og strukturreformen skal legge til rette for et barnevern som er så godt som mulig, både for de som jobber der og for barna som trenger det.

– Familier trenger en husmor

kjønnsroller

Mange moderne kvinner vil at mannen skal vise at han støtter dem både i hverdagslivet og i nødens stund, forteller samlivsterapeut Sissel Gran.

Familie først

andakt

Du finner din verdighet i en rett identitet som Guds barn.

– Kan redde mange familiar

fredagen

Jon-Roar Bjørkvold er professor i musikkvitenskap og skrev den første doktoravhandlingen i verden om musikalsk barnekultur. Han mener sang og musikk er en god måte å knytte bånd mellom foreldre og barn. Aller helst skulle han sett at både mor og far ble med på babysang.

Kjendispastor kommer til konferanse hos paven

Familie

Vatikanet har invitert et bredt spekter av religiøse ledere til en konferanse som er ventet å forsvare ekteskapet mellom mann og kvinne. En av gjestene er megakirkepastor Rick Warren.

KrF snytt for hestehandel

Samfunn

Stortinget sa nei til å innføre et prinsipp om familien som en grunnleggende enhet i Grunnloven under voteringen tirsdag.

Den verdibevisste husmoren

Meninger

Hage­manns ini­tia­tiv er for­fris­ken­de og vik­tig. At hun gjør dette som fe­mi­nist, er et vik­tig poeng. Fe­mi­nis­mens kongs­tan­ke var kvinne­fri­gjø­ring. Da er det uhyre vik­tig at kvin­ner ikke blir pres­set inn i ny trell­dom, skriver Dagen på lederplass.

Storsatsing på åndelig liv i hjemmet

Samfunn

Runar Landro vil hjelpe foreldre til å bli bedre trosformidlere. - Det er det viktigste vi kan gjøre for å vinne barn og unge for himmelen, sier en av arrangørene bak Lev Livet-konferansen i Sandnes.

80 år som kristen vaktbikkje

Samfunn

- Kristelig Folkeparti har vært en pådriver og vaktbikkje for kristenlivet og kristendommens plass i det norske samfunnet gjennom 80 år, sier valgforsker.

Stor pågang til nødtelefonen for barn

Samfunn

Alarmte­le­fo­nen for barn og unge får i snitt 25 te­le­fo­ner dag­lig fra volds­ut­sat­te barn og be­kym­re­de voks­ne. Men mange kom­mu­ner er sløve med å re­kla­me­re for alarmte­le­fo­nen.

Kristenfolkets dømmekraft

Meninger

Folkene jeg treffer på kristne stevner ser ikke primært etter det partiet som skal forby alt de selv tar avstand fra. De ser etter partiet som behandler dem som individer og vektlegger personlig ansvar, og som legger til rette for at de bedre kan bidra i samfunnet rundt seg

- Vær nysgjerrig i ferien

Samfunn

- Og vær ditt eget reisebyrå. Da få du de billigste billettene, sier Helge Baardseth, redaktør i reisemagasinet Vagabond.

Ap glad for Edvardsens støtte

Samfunn

- Det er veldig viktig at han toner flagg i retningsvalget til høsten, sier nestleder Helga Pedersen i Arbeiderpartiet om Rune Edvardsens støtte.

Uheldig av Hareide

Meninger

For velgernes del bør han ta valget om han er villig til å sitte i regjering i god tid før 9. september.

Uklarhet om Hareides statsrådsframtid

Kristenliv

KrF-leder Knut Arild Hareide vet ikke om han ønsker å være statsråd i en eventuell borgerlig regjering. Han åpner dermed for en fem måneder lang periode med spekulasjoner om sin egen framtid.