Nekter å inngå abort-kompromiss

Abort

Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon Caritas samarbeider med Kirkens Nødhjelp om mye, men ikke 
om abortspørsmålet.

Har over 400 bibeltimer tilgjengelig

FUNDAMENT

Jan Bygstad har holdt bibeltimer annenhver uke så lenge menigheten hans har eksistert. – Hos oss har bibelundervisning vært et rekrutteringsgrunnlag, sier presten.