Om å utbre Guds rike

misjon

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) ønsker å trekke misjonsfellesskap og enkeltmedlemmer med i en prosess som skal ende opp i et strategidokument for perioden 2021–30.

– Et bilde sier mer enn tusen ord

bildeserie

Her lærer deltagerne å male, trylle, lage ballongfigurer og forkynne om Jesus så enkelt, kreativt og appellerende som mulig.

Den etiopiske misjonæren

kallshistorie

Mengesha Shetta fikk evangeliet forkynt av nordmenn som liten gutt. På et tidspunkt opplevde han et kall fra Gud om å gi noe tilbake til Norge.

Slik kan du lese bibeltekster

Video

Jens Olai Justvik er mest kjent som operasanger. I dag er han prest med hjerte for formidling av Bibelens tekster. Se ham demonstrere hvordan en bibeltekst kan formidles i videoene inni saken.

Evangelisten tror på vekkelse

vekkelse

Flere norske prester, pastorer og evangelister ønsker vekkelse i Norge, men er uenige i hva slags forkynnelse som kan ligge til grunn for den.

Å leke med pinseilden

Lederartikkel

Vi håper denne pinsehøytiden har skapt en sult i Guds folk etter at Åndens gjerning skal være synlig i landet vårt, også i vår tid.

To bølger av vekkelse

her brenner pinseilden

I år er det rundt 50 år siden vekkelsen brøt ut i Kina, og den pågår fortsatt.

Derfor er jeg russ

Russ

Å være kristen russ gir en ypperlig mulighet til å spre Guds rike, feire 13 års skolegang og få mange av de gode samtalene.

Hva samvittigheten tillater

Lederartikkel

De kulturelle brillene bidrar til at omgivelsene ikke tar på fullt alvor hva russefeiringen har blitt til.

Me kan aldri vita!

I fokus

Me kan aldri vita korleis Gud kan bruka eit varmt smil eller ei hjelpande hand til å gje folk håp og tru.

At dei må bli frelst!

frispark

Misjonen kunne ha spart millionar av kroner berre i Norge på PR-kampanjar og brukt dei i misjon dersom forkynninga av evangeliet fekk gjere si gjerning i liva våre - til tru, kall og etterfølging.

Evangeliet har hast, men ikkje hastverk

Kristenliv

Fleire gonger har eg registrert at dette utfordrar dei kristne som er i desse områda. Dei opplever seg både oversett, overkøyrd og ekskludert når dei ser at vestleg misjon går inn med stor tyngde.

Misjonens spesielle oppdrag

Misjon

Misjonen bør fortsatt konsentrere seg om formidling av evangeliets budskap, som alltid følges av diakonal omsorg.

NMS går misjonens ærend

NMS

Vi kan skjønne at Kvalbein etterlyser en mer aktiv profilering av samlivsspørsmålet i media. Men vi forstår ikke at han hevder at NMS ikke følger misjonsbefalingen når vi ønsker å utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet.

Har nesten monopol på gateevangelisering

gateevangelisering

Går du langs Karl Johan en vårdag, har du selgere etter deg hele tiden, mens du knapt blir stoppet av en gatepredikant. Open Air Campaigners snur gjerne på det.

Verdens lys

andakt

«Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver», sier Matteus 7,15.

Kirken vil ikke la seg feie av banen

debatt

Kirken vil ikke la seg feie av banen av påstander om at den er politisk, er irrelevant eller har manglende rasjonell tilnærming til tilværelsen.

Frimodighet på evangelistenes vegne

lederartikkel

Mange ønsker å fremstille Bibelen som bare én hellig bok blant mange. Men det er mange grunner til at en slik fremstilling ikke holder mål.

Tilgivelsens umulighet

LEDERARTIKKEL

Vi nærmer oss påske, høytiden for den mest umulige tilgivelsen av alle.

Påskeevangeliet

påsken

Påskeevangeliet er gode nyheiter i 2018. Fordi Jesus lever så har vi muligheita til å få del i det evige livet i himmelen.

Hvem vi er og hvem Gud er

Lederartikkel

Det er Jesu Kristi nåde som holder kirken i live. Det er Jesu Kristi kors som minner oss om at nåde skal være rett.

Samlet 1000 til misjonsdrøfting

kirkenes verdensråd

– De som ikke er priviligerte har en spesiell oppgave i å formidle hva evangeliet betyr, sier Olav Fykse Tveit.

Evangeliet i karismatiske sammenhenger

kronikk

For hva er essensen i evangeliet? Jo, at det ikke står på oss. Men her har tingene så definitivt begynt å dreie seg om alt vi må gjøre.

Evangelistens ord til oss alle

Kulturnotat

Evangelistens tjeneste vil til enhver tid være omstridt. Fordi evangelistens ord utfordrer oss alle.

Nåden eller loven?

TEOLOGI

Vi trenger å utvikle en allergi mot all forkynnelse som inneholder en mengde fokus på hva du og jeg burde gjøre eller ikke burde gjøre, og mindre fokus på hva Jesus har gjort for oss.

Fikk synge med Graham

BORTGANG

Lise Hande var 35 år gammel og sang i koret under Billy Grahams møter på Ullevaal stadion. – En stor opplevelse, minnes hun.

Misjonærer tar forholdsregler

SPENNING

Therese Glendrange er en av to faste misjonærer for Normisjon. De har mesteparten av sitt arbeid i vest i Mali og merker lite til spenningen der.

Stanset av terrorfare

SIKKERHET

Denne måneden skulle Miriam og Arne Kristoffer Haaland og deres tre barn ha reist til Mali i Vest-Afrika som misjonærer. De ble hjemme. Situasjonen i landet er for utrygg.

Fra tvil til full tillit til Bibelen

SYNSPUNKT

Da han reiste seg etter bønnen var hans øyne fylt av tårer. Han merket Guds nærvær og makt slik han ikke hadde opplevd det på måneder.

Vil samarbeide med kirken uansett

SAMARBEID

– Hvis det er en prest eller kateket et sted som lærer i strid med Guds ord, skal vi ikke være redde for å samarbeide, sier leder i Acta-barn og unge i Normisjon.

Misjonshelter på vidda

Misjon

De har delt et kall til misjon i Norges nordligste region. Fortsatt reiser Alf Kristian og Astrid Tellefsen til sine venner blant det samiske folk.

Hjarteleg farvel med «sunnmørsbispen»

Kommentar

Det er ei heil rørsle som ved Gunnar Kjøde sin bortgang blir minna om si eiga historie. Vekkingsforkynnarar og samfunnsbyggarar.

«Vi får aldri en ny Graham»

LEDERARTIKKEL

Det er historiker Mark Noll ved Regent University som slår fast ordene i tittelen om den nylig avdøde verdensevangelisten.

Forsoningens tjeneste

dagensdebatt

Nåden og sannheten hører sammen, det er de to som er vårt vitnesbyrd og vår kraft til å leve ett liv i seier.

Er helvete bibelsk?

dagensdebatt

I denne artikkelen ønsker jeg å stille spørsmålstegn ved om helvete faktisk eksisterer, og om det i det hele tatt har noe bibelsk belegg.

Skuldrene dine

ANDAKT

«Takk at du tok mine byrder, eit høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldlause sonofferlam.»

En enda viktigere «Frelst»-debatt

LEDERARTIKKEL

Hva betyr det å være frelst i dag? Vi hører om mennesker som er «fotball-frelst» eller som blir «helt frelst» i møte med en kjent personlighet. Når viktige kristne ord blir tømt for mening blir det desto viktigere at kirken strammer grepet om dem.

Slik teller de nye kristne

MENIGHET

Hillsong Norge hadde 865 beslutninger for Jesus i 2017. Hva betyr egentlig det?

Bibelskolens betydning

I FOKUS

Mange elever beskriver det som det viktigste året i deres liv, både når det gjelder gudsforholdet og mange andre erfaringer i fellesskapet med andre mennesker.

Et annet evangelium

MORGENANDAKTEN

Det er ikke så ofte jeg hører på morgenandaktene i radio lenger, de er mer til forargelse enn fornyelse – med noe få unntak. Men i dag (13.2) slo jeg på radioen i håp om å få med et godt ord ut i dagen. Jeg ble skuffet igjen.

Gode råd

ANDAKT

Bibelen er full av gode råd, også fra Jesus selv.

Mel Gibson med ny film om Jesus

Film

Hollywoodskuespilleren og regissøren Mel Gibson sa allerede for to år siden at han håpet å få til en oppfølger av «Passion of the Christ».

– Islam er en farlig religion

OMVENDELSESHISTORIE

– Jeg elsker Norge, men det er leit å se alle feilene norske myndigheter gjør i innvandringspolitikken, sier den iranske pastoren Shahram Barati.

Kirken kan leve med uenighet

DEN NORSKE KIRKE

Mange har opplevd å møte harde hjerter i kirken. De har blitt fordømt for sin levemåte. Men kirken - også i nord - har de siste tiårene mistet både innflytelse og livssynsmonopolet - og ikke minst penger.

Når misjonsbefalingen blir dekonstruert

JESUS

Mens det tales mye om kjærlighet, toleranse og universielle menneskerettigheter, forties Bibelens klare budskap om synd og nåde, de to utganger av livet, korsets budskap og at jesus er eneste vei til frelse.

De vant et helt folk for Jesus

BIBELEN

I Papua Ny-Guineas dype jungel fikk Isa og Jack Douglas se pawaia-folket ta imot Jesus. Nå kommer nabostammene og ber om at de også må få høre.

Åpne og lukkede dører for evangeliet

SYNSPUNKT

Statistikkene viser at mindre enn 10 prosent av de kristne utsendingene­ arbeider blant de minst nådde folkegruppene i verden. En av flere grunner til dette er manglende vilje til nytenkning og omorganisering.

Ut til alle folk

SYNSPUNKT

Har bedehusfolket lagt misjonsbefalinga på is, spør nokon? Tankevekkjande!

Mellomkirkelig råd, misjon og dialog

SYNSPUNKT

Det er ingenting i kronikken til Øyvind Åsland og Hjalmar Bø som MKR ikke er enig i, og i synet på islam kan jeg vanskelig se noen teologiske motsetninger mellom MKR og Misjonssambandet.

Jødene og Jesu gjenkomst

SYNSPUNKT

Det er alvorlig at misjon og et brennende hjerte for å nå det jødiske folk med evangeliet, uteblir når han omtaler Jesu gjenkomst og Israel.

Motstand for troens skyld

debatt

I julen møter vi en tekst som ikke bekommer oss vel. Jeg tenker på Stefanusdagen. Stefanus var kirkens første martyr, og dagen feires til minne om alle kirkens martyrer.

Alt gjør jeg for evangeliet

I fokus

Mange av oss er drevet av sterke prinsipper og overbevisninger. Det som er faren ved en overbetoning av prinsipper og læresetninger, er at disse kan bli viktigere enn de mennesker vi er satt for å vinne for Jesus.

Hva skjer etter døden?

Jesus

Jesus svettet blod. Da jeg skjønte at Jesus faktisk var i fortapelsens smerte, uendelig intens og uutholdelig, gikk storheten i Hans forsoningsverk for fullt opp for meg. Det viste meg også alvoret i fortapelsen.

Oslos nye biskop vil dele på makten

DEN NORSKE KIRKE

En kirke som er åpen for alle, hele tiden. Det er Kari Veitebergs visjon når hun tar fatt på gjerningen som Oslos nye biskop.

Brønner

andakt

Vi er skapt til å være brønner. Jesus sier at i hver den som tror skal det bli en kilde med levende vann.

Jesus holder sabbatspreken

prekenhåndboken

Lukas nøyer seg med å referere bare første setning i Jesu tale. Grunnen må åpenbart være at i den setningen lå resten av talens budskap gjemt.

Sluttreplikk til Oftestad og litt til

Teologi

Personleg meiner eg framleis at folkekyrkja og sjølvstendige organisasjonar er tenlege reiskapar. Eg støttar difor både sjølvstendige organisasjonar og biskopar, prestar og andre som trufast står på sin post i folkekyrkja.

Evangeliet

ANDAKT

Hvis vi forkaster Ham, så finnes det ikke noe håp.

Jakten på sannheten

LEDERARTIKKEL

Spørsmålet må ikke primært være om vi liker eller ikke liker den som har sagt noe, men som det som blir sagt faktisk er riktig, skriver Dagen på lederplass.

På tvers av det politisk korrekte

YTRINGSFRIHET

TV Visjon Norge og Jan Hanvold er blitt det denne verden elsker å hate! Og den samme ånd har sneket seg inn i kristenheten, der man «kappes om å (ikke) hedre hverandre».