Me kan aldri vita!

I fokus

Me kan aldri vita korleis Gud kan bruka eit varmt smil eller ei hjelpande hand til å gje folk håp og tru.

Bønnesvar: Listhaug gjekk av

KRISTENLIV

Eg ser Guds gode finger i den avgjerda Sylvi Listhaug har teke om å trekkja seg som justisminister. Det var ingen som venta at ho ville gjera det.

Yoga

debatt

Ei trist utvikling

Homovigsel

Den praksis, som somme prestar vil seia fører til fortaping, skal andre prestar i den same kyrkja velsigna i Guds namn. Eg grøssar ved tanken.

Eg har ein draum om Noreg

synspunkt

Eg drøymer om at statskyrkja skal avskaffast heilt og fullt, og at ingen trudomssamfunn skal finansierast av staten.

Forkynn evangeliet

Synspunkt

Evangeliet er godt nytt om kva Gud har gjort for oss i Jesus Kristus. Det er Guds evangelium om Jesus Kristus, om hans død og oppstode. Evangeliet er alltid godt nytt og må forkynnast med stort frimod til alle menneske i alle kulturar!

Bibeltruskap

debatt

Det ser ut til at Bibeltruskapen er på vikande front i kristenfolket i landet vårt. Utviklinga på Menighetsfakultetet viser dette svært tydeleg, men me ser den same tendensen også ved frikyrkjelege studiestadar, skriv Erling Thu.