Var skeptisk til pinsevenner

pinsebevegelsen

En av de mest toneangivende trosmenighetene på 80-tallet blir med i Pinsebevegelsen.

Forakt for åndelege leiarar

SYNSPUNKT

Vi må ha kjærleik til den vi ønsker å rettleia. Har vi det ikkje, ja, så er vi heller ikkje kvalifisert til å rettleia.