Når bedehuset blir (mer) kirke

lederartikkel

Den trossamfunns- og kirkedebatten som ligger foran vil være mer omfattende og mer krevende enn den som ligger bak i NLM.

Flere homofile skiller seg

EKTESKAP

Det har vært en stadig økning i både skilsmisser og separasjoner blant homofile etter innføringen av ekteskapsloven i 2009.

Forventer godt skjønn

homovigsel

Kirkerådets leder ville selv ikke valgt en interesseorganisasjon for å få gjennom sitt syn.

Biskopene drøfter liturgi for homovielser

Kristenliv

Skal par av samme kjønn få gifte seg i Kirken? Bispemøtet i Den norske kirke drøfter dette på høygir denne uka, og vedtaket vil peke fram mot Kirkemøtet der endelig avgjørelse tas.