Hva har vi lært?

SYNSPUNKT

Hvis demokratiet kun er det samme som flertallets rett til å sikre egne rettigheter, kan demokratiet bli totalitært.

Varsling om seksuell trakassering

dagensdebatt

Flere politiske ledere har forsikret at varslere heretter skal tas på alvor. Derfor regner jeg med at den nedlatende seksuelle trakasseringen som jeg og andre har blitt utsatt for opphører. Jeg venter dessuten at stortingsflertallet uforbeholdent ber oss om unnskyldning!

Vekten av ære

Kulturnotat

Plikt er sådd i Elizabeth fra spedbarnstiden, plikten går foran ektemann, barn, egne ønsker, andres ønsker, foran retten til å velge sin identitet og privatliv. Plikten styrer til og med valg av trosretning.

Å holde fast på kristen samlivsetikk

debatt

Norvald Yri retter kritikk, og en del retoriske spørsmål, til noen uttalelser jeg ga i Vårt Land 29. november om homofilt samliv. Heldigvis treffer ikke kritikken.

Færre forlot kirken i fjor

MEDLEMSKAP

Det var i fjor 15.463 personer som meldte seg ut av Den norske kirke, en kraftig nedgang i forhold til 2016.

Ingen legitimering 
av overgrep i Bibelen

Frispark

Men søkelyset må også rettes mot våre egne sammenhenger. Seksuell trakassering forekommer nemlig også i kirkens verden. Noen går så langt som å si at det forekommer oftere i kristne miljø, men det kan neppe stemme.

Et liv som singel er ikke eneste alternativ

dagensdebatt

Espen Ottosen skriver at det eneste alternativet til ekteskapet mellom mann og kvinne, er et liv som singel. Når jeg leser denne typen innlegg, får jeg et behov for å rope ut på vegne av de av oss som lever gode og hele liv som homofile kristne i parforhold.

Reiste seg til kamp mot barneekteskap

kasteløs

Hinduistiske Ranjita 
Bishwakarma (24) hadde alle odds mot seg da hun ble født som kasteløs jente i Makawanpur-
distriktet i Nepal. Nå vil hun 
bekjempe diskriminering og 
barneekteskap i hjemlandet.

Bryllup med reklamasjonsrett?

EKTESKAP

Som nyinnsatt pastor har jeg noen tanker rundt noen av de «produktene» menigheten leverer. Her tar jeg for meg ekteskapet.

Dei bitre fruktene

#Metoo

Kvifor #MeToo? Svaret er enkelt om ein er villig til å lytte. Bonden har erfaring med det. Som ein sår, haustar ein. Sår ein ugras, så haustar ein ugras.

Vi vet ikke hvem du er, men én vet

LEDERARTIKKEL

Til deg som er en kristen og en overgriper: Vi vet kanskje ikke hvem du er. Men det finnes en som vet. Og han har sagt at det som gjøres i det skjulte før eller siden skal komme frem i lyset.

Oppbrudd som smerter

kronikk

Dnk har valgt å følge tilpasningens vei. Det er trolig den eneste politisk farbare veien som folkekirke, men den demonstrerer folkekirkeideologiens teologiske umulighet.

Når bedehuset blir (mer) kirke

lederartikkel

Den trossamfunns- og kirkedebatten som ligger foran vil være mer omfattende og mer krevende enn den som ligger bak i NLM.

Anstøt eller tillit

ANDAKT

«Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet» (2Kor 6,3).

Utenfor i den Åpne folkekirken

SYNSPUNKT

Åpen folkekirke har vansker med å leve med at de har meningsmotstandere i kirken som aldri kommer til å la seg «reformere» til Åpen folkekirke og det sekulære samfunnets samlivssyn.

Enevald Flåten har giftet seg på nytt

giftemål

Den tidligere Levende Ord-pastoren (65) har giftet seg med filippinske Rosemarie (37). – Jeg tror at Gud har nåde også på dette området, sier Flåten til Dagen.

Ikke lett å gifte seg

israelkommentar

Hvert år drar tusenvis av israelere til Kypros for å gifte seg.

Ved et vannskille

VIGSELSLITURGI

Da Kirkemøtet tidligere i år vedtok ny liturgi for likekjønnet ekteskap skapte Kirkemøtet i Den norske kirke et vannskille i forhold til bibelens normative og argumentative funksjon i møte med viktige teologiske og etiske spørsmål

Svart-hvit kompetanse

debatt

Reise land og strand rundt og forkynne det virkelig glade budskap om kjønnsidentitet, ekteskap og familie. Det trengs mer enn noensinne i en ytterst forvirret tid.

Han vil ikke pålegge kirker å vie homofile

australia

Australias statsminister Malcolm Turnbull forsvarer kirkens rett til å nekte å vie folk mens det avholdes en landsomfattende stemmegivning om likekjønnet ekteskap skal bli lovlig i landet.

Jakttid på Bibelen og skapinga

Kristenliv

Utviklingsideologien har i land etter land i Vesten fått til det kunststykke å gjere ekteskapet til ei ordning mellom personar, ikkje einsidig mellom mann og kvinne.

Trosser uenighet i samlivsetikken

HOMOFILI

Kirkemøtets vedtak om likekjønnet ekteskap og ny, liberal biskop får ingen konsekvenser for felleskirkelig bønneaksjon i Oslo.

Hyklerske kristne (pinsevenner)

SAMLIV

Hvorfor reagerer de ikke når noen lever i heterofilt hor? Er det noen forskjeller her?

Frikirkeligheten er ikke immun

lederartikkel

Debatten om homoekteskap er på vei til en frimenighet nær deg, skriver Dagen på lederplass.

KrFs ekteskapssyn står fast 

synspunkt

KrF er i dag det eneste partiet på Stortinget som fremhever ekteskapet mellom mann og kvinne.

Sex hører ekteskapet til

debatt

Langt inn i kristne mediers rekker følger en tidsånden, og omtaler NRKs bebude sex-serie til høsten, som om det naturligste i vår verden at sex utenfor ekteskapet er OK, ja, en selvfølgelighet.

Diskrimineres kristne ektepar?

ekteskap

To papirløse innvandrere (mann og kvinne) som ikke ønsket å flytte sammen før de hadde giftet seg, har møtt norsk virkelighet på dette punkt.

– Ikkje svekk KrFs kristne plattform

stortingsval

Tre personar meldte seg ut 
av Bygland KrF då Knut Arild Hareide gjekk 
i Pride-tog i fjor. Lokallagsleiaren er bekymra.

Hva er vigsel?

EKTESKAP

Det kan se ut som at Kirkemøtet i januar ikke har visst hva vigsel er.

Flere homofile skiller seg

EKTESKAP

Det har vært en stadig økning i både skilsmisser og separasjoner blant homofile etter innføringen av ekteskapsloven i 2009.

Unge velger bort ekteskapet

EKTESKAP

Mange av dagens unge vil aldri bli gift, men Sebastian Gjerstad (22) og Sunniva Vistnes Haugvaldstad (21) går mot strømmen.

KrFs kristelighet

Synspunkt

Kirkens agenda er evangelisk. KrFs agenda er politisk. Begge deler kan selvsagt være motivert og inspirert av Jesus, men oppgavene er likevel forskjellige.

Honduras forbyr barneekteskap

sør-amerika

Nasjonalforsamlingen i Honduras har enstemmig vedtatt å forby barneekteskap.

Direkte-TV fra møtene i Sarons Dal

SOMMERSTEVNE

– Jeg håper folk blir enda mer tent for misjonsoppdraget i løpet av Sommerstevnet i Sarons Dal, sier Rune Edvardsen, daglig leder i Troens Bevis. I år kan du se alle møtene direkte på Dagen.no.

Tyskland åpner for likekjønnet ekteskap

tyskland

Den tyske nasjonalforsamlingen har vedtatt en ny lov som legaliserer likekjønnet ekteskap. Statsminister Angela Merkel sier hun stemte imot lovforslaget.

Hegertun bidrar ikke positivt

LEDERARTIKKEL

Neste slag om samlivsteologien kan godt komme til å stå blant pinsevennene. Uttalelsene fra bevegelsens mest prominente teolog lover ikke godt, skriver Dagen på lederplass.

– Utenkelig med to syn

pinsebevegelsen

– Det er utenkelig med to likestilte syn i samlivsspørsmålet, sier Øyvind Gaarder Andersen, leder av teologisk refleksjonsgruppe i Pinsebevegelsen.

– Prater om homofili bak lukkede dører

MENIGHET

– Vi får ikke en offentlig diskusjon om homofilispørsmålet blant toppene i trossamfunnene, tror Knut Refsdal, lederen for Norges kristne råd.

Overrasket av kjærligheten

nyforelsket

Roland Utbult fant kjærligheten på ny i Marie Nylén, som også har mistet sin ektefelle.

Kulturministeren inn i homostriden

VIGSELSLITURGI

Menighetsmøtet har vedtatt at de ikke skal følge den nye vigslesliturgien: Det kan de ikke nekte, mener Linda Hofstad Helleland (H).

Samboende prestestudenter

LEDERARTIKKEL

Når teologistudenter lurer på hva de skal gjøre når de får kjæreste, burde rådet fra kirkens ledelse være klart, skriver Dagen på lederplass.