Svenskene likestiller egg og sæd

bioetikk

For å kunne tillate eggdonasjon kom svenskene fram til at sosiale relasjoner er viktigere enn genetiske.

Eggdonasjon er et vannskille

leder

Hvordan sikrer vi oss mot at kvinner blir utsatt for press for å donere egg til ufruktbare søstre og venninner, spør Dagen på lederplass.