Finner frihet i fastetiden

Faste

Vi har frihet til å velge nesten hva som helst. – Men bare det du kan si nei til er du dypest sett fri fra, mener Kim Larsen.

Emanuel Minos er død

nyheter

Den folkekjære pinseevangelisten Emanuel Minos døde natt til lørdag. Han ble 89 år.

MF-lærere har konvertert

Kristenliv

Menighetsfakultetet (MF) har i dag tre fast ansatte og to doktorgradsstipendiater som har konvertert til katolisismen. - Hva jeg tror på og hvor jeg går til messe, betyr lite i undervisningen, sier Eskil Skjeldal, en av konvertittene.

Sår tvil om Downs-blodprøve

Samfunn

Spinkelt erfaringsgrunnlag og usikkerhet om treffsikkerheten gjør at lege Siri Fuglem Berg maner norske fagfolk og politikere til aktsomhet i vurderingen av blodprøven som kan avdekke avvik hos fostre.

- Stortinget fylles opp av broilere

Samfunn

Hvis me­nings­må­lin­ge­ne slår til, vil Stor­tin­get etter val­get fyl­les opp av po­li­tis­ke broi­le­re med et ut­dan­nings­nivå sky­høyt over res­ten av be­folk­nin­gen, iføl­ge en ny rap­port.