Åpner for samtale om fusjon

misjon

Norges Samemisjon vil samtale med 
Den indre Sjømannsmisjon 
om en sammenslåing.