Disipler må vinnes

Kristenliv

En di­sip­pel er noe mer enn en til­hen­ger av re­li­gio­nen eller en for­bru­ker av opp­le­vel­ser. Han er en etter­føl­ger.