EU-topp: – Verden er i kaos 

Utenriks

Kaos, konfrontasjon og konflikt er i ferd med å fortrenge fornuften i verdenspolitikken, mener EUs utenrikssjef Federica Mogherini. 

3,6 millioner til trosdialog

økt støtte

Kulturdepartementet har utlyst 3,6 millioner kroner i støtte til arbeid rundt trosdialog. Det er en oppgang på nesten en halv million siden i fjor.

Den norske kirke kritiserer Islamsk Råd

HODEPLAGG

At Islamsk Råd har ansatt en kvinne i nikab kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet, mener Berit Hagen Agøy i Den norske kirke

Islamsk Råd: Hasic er ingen ekstremist

konflikt

Islamsk Råd forsvarer ansettelsen av nikab-kledde Leyla Hasic og mener debatten er ført på gale premisser. Kulturminister Linda Helleland (H) er ikke beroliget.

Dialog om tro

UTENRIKSKOMMENTAR

Kan vi få til en dialog og forsoning mellom kristne og muslimer i et land der 70 kirker nylig ble brent ned i kjølvannet av bråket med karikaturtegningene?

Gudstjenester er ikke egnet for dialog

SYNSPUNKT

Dialog er fint, men å ha gudstjenester som utgangspunkt for dialog er naivt – og i verste fall, et uttrykk for uvitenhet om både hva en gudstjeneste og dialog er.

Viktig dialog- og kunnskapsarena

SKOLEGUDSTJENESTER

Debatten om skolegudstjenestene går landet rundt. På Voss vil rektorene avlyse denne tradisjonen. De kan fort få følge av flere. Det er en utvikling vi er sterkt uenig i. Skolegudstjenestene bør bestå.

«Ja takk, begge deler!» – «misjon eller dialog»?

meninger

Jeg må akseptere, om enn med tungt hjerte, at det ennå ikke er plass til de Jesus-troende jødene i den jøde-kristne dialogen. Men jeg sier med teologen Wolfhart Pannenberg: «Før eller senere må den jødekristne dialogen også ta hensyn til de messianske jødene».

Misjon eller dialog?

israelkommentar

Det blir ofte hevdet at dialog er å møte hverandre som likeverdige mennesker, lytte til hverandre og lære av hverandre, mens misjon innebærer et element av mangel på respekt for «den andre»; at man skal tre sin egen sannhet på den andre uten åpenhet for at det faktisk kan være «den andre» som sitter med sannheten. Dette er et forenklet syn både på dialog og misjon.

Noen har snakket sammen

KRONIKK

For det er vel dette Andreas Masvie og Skaperkraft vil, at kristne med ulike meninger, posisjoner og ståsteder skal prate lenge, dypt og ærlig sammen? For dersom vi ikke forstår hverandre, er fremmedfrykt og utfrysning det eneste alternativet vi har til dialog.

Menneskeverdet angår oss alle

liv

Vi oppfordrer alle til å våge å heve stemmen og ta de ubehagelige men viktige samtalene om livets rett, enten det er i kirken, i klasserommet, rundt middagsbordet eller i kantina på jobben.

Vil ha dialog med indremisjon

kirkesyn

Harald Hegstad i Kirkerådet oppfordrer Indremisjonsforbundet til å bli i Den norske kirke.

Tror etterfølger får det roligere

kirken

– Jeg tror oppgaven som biskop blir lettere for min etterfølger, sier biskop Erling Pettersen, som i dag varslet at han går av.

Viktig dialog

leder

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) feiret i går sitt 20-årsjubileum.

Sannhetens Ords taushet

kommentar

Lederskapet i Sannhetens Ord valgte i går igjen å svare i form av et innlegg i stedet for å stille opp til intervju og svare på de spørsmålene vi har. Det er en tvilsom praksis.

Vi på vandring er

pilegrim

En liten måned skal Knut Refsdal bruke på å gå Oslo-Trondheim. Langs den gamle pilegrimsleden skal han samtale med andre troende.

Kritikk og respekt

frispark

Det finnes nesten alltid noe det er verdt å høre på hos den man diskuterer med.

Bygger vennskap mellom fiender

ukraina

Ungdom fra Øst- og Vest-Ukraina ser på hverandre som fiender. Med penger fra norsk UD har hundrevis fått møtes og bli venner.

Samme ord, men ikke samme språk

kronikk

Man bruker mange av de samme ordene, men legger et fullstendig annet innhold i dem. Ser man bak ordene viser det seg at Jesu Kristi Kirke er ikke en kristen kirke, fordi den har en annen gud og formidler en annen Jesus.

Religion, ekstremisme og veien videre sammen

kronikk

Det vi må advare mot er religiøse holdninger som stiller spørsmål med alles like menneskeverd, som forsøker å få andre til å akseptere sine holdninger som de eneste rette, og som mener at vold – endog drap – mot mennesker kan tjene en større sak.

Ingen kirkeasylanter i Norge

kirkeasyl

For første gang på 22 år sitter det ikke en eneste asylant i en norsk kirke. Men tilstrømningen av flyktninger kan igjen gjøre kirkeasyl aktuelt.

Det behøver ikke være slik det er

Kristenliv

- Jeg har opp­da­get at det er så mange som ser det som sin opp­ga­ve å være et medie­po­li­ti, med egne stil­lings­in­struk­ser som det er nær­mest et kall å få leve i bak sine smart­te­le­fo­ner og data­skjer­mer. Der­for har ikke krist­ne medi­er noe gjen­nom­slag, hevder Jostein Krogedal.

Håper han kan bygge en bro av forståelse

Samfunn

Shoaib Mohammed Sultan debuterer i dag som skribent i vår spalte Frispark. Han er muslim og er opptatt av å skape forståelse mellom folk, spesielt blant kristne og muslimer.

Trodde på Torsvik-avtale

Kristenliv

Landsstyret i Normisjon orienterte om Ingvar Torsviks avgang før en sluttavtale med ham var på plass. - Når forhandlingene var brutt handlet det om å informere de ansatte i forhold til situasjonen, sier styreleder Tormod Kleiven.

Jagland til Kiev for å bistå Ukraina

Samfunn

Europa­rå­dets ge­ne­ral­sek­re­tær Thor­bjørn Jag­land rei­ser ons­dag til Ukrai­nas ho­ved­stad Kiev. Der skal han finne ut om det er grunn­lag for po­li­tisk dia­log i det sterkt split­te­de lan­det.

Vraker tradisjonell norskundervisning

Samfunn

- Det er ikke noe feil med hodene til de som kommer på norskundervisning, sier norsklærer for arbeidsinnvandrere, Jan Ekhorn. Han dropper pugging av grammatikk og terping på verb og er strålende fornøyd med resultatet.

Jesusscenarier 2040

Kristenliv

Hvor synlig er Jesus gjennom oss som tror i Norge i 2040? Viktigere enn å få til et regjeringsskifte, er det at vi som kristenfolk arbeider etter en felles strategi for å gjøre ham synlig.

- Norge spilte nøkkelrolle i samtalene med Taliban

Samfunn

Hem­me­li­ge møter på norsk jord og Nor­ges rolle som bin­de­ledd mel­lom par­te­ne er vik­ti­ge grun­ner til at det nå blir of­fi­si­el­le freds­for­hand­lin­ger med Ta­li­ban, sier uten­riks­mi­nis­ter Espen Barth Eide.

Nytt håp om dialog med Iran

Samfunn

Has­san Ro­ha­nis seier i det irans­ke pre­si­dent­val­get vek­ker håp om en ny giv i dia­lo­gen mel­lom Iran og ver­dens­sam­fun­net.

FC Barcelona vil fremme fred i Midtøsten

Samfunn

Lionel Messi og hans medspillere fra Barcelona drar på tur til Israel og De palestinske områdene i august for å arrangere turnering for israelske og palestinske barn og ungdommer.