950 år med menneskefiske

Jubileum

Forholdet mellom kirke og bedehus har i lange ­perioder vært gjensidig berikende og harmonisk, men også konfliktfylt – slik det for tiden delvis er. Men i dag er det viktig for meg å si en takk til bedehuset i Bjørgvin og alt hva dette huset har betydd for Guds rike.

Mulighetene vi ikke må glemme

LEDERARTIKKEL

Det er viktig å minne hverandre om mulighetene som består til tross for avkristningen.

Fra driftige til grådige

KAPITAL

– Middelklasse-nordmannen er grådig, hevder Hermund Haaland i den kristne tankesmien Skaperkraft.

Her sponser deltagerne hverandre

stevnesponsing

– Lettere å gi enn å få, men noen ganger er det godt å få hjelp. Familien Løvgren er blant de som har fått økonomisk hjelp i forkant av Visjon.

De driver skole for 200 barn i Kongo

vennesla

Disse jentene sørger for utdanning til 201 barn i Kongo. Lørdag inviterer de på grillparty så enda flere barn kan gå på skole.

Guds underfulle misjon

Innlegg

Vi har forskjellige uttrykk for misjon, men motivasjonen er den samme, å gi mennesker og nasjoner del i Guds kjærlighet og nåden i Jesus – gjennom ord, gjennom handling eller ved nærvær!

Helter verdt å ligne på

KOMMENTAR

Vi må slutte å lure på om kvinner kan. Vi kan. 
Få har vist dette så tydelig som misjonskvinnene.

Jesus Revolution var ikke det jeg trengte

JESUS REVOLUTION

Jeg tror Anne og Stephan Christiansen hadde gode intensjoner. Hensynet til dem bør likevel ikke kneble debatten. Jeg skulle også ønske at de pentekostale fagmiljøene i Norge kommer mer på banen i den offentlige meningsutvekslingen.

Åpner kirkedørene for flyktninger

menighet

Siden november har Kristiansand Vineyard invitert flyktninger til gudstjeneste, 
og de kommer villig. Pastor Tove Sannes beskriver det som «et hellig kaos».

Savner klar tale om motivasjon for diakoni

diakoni

Pasienter som kommer til en diakonal institusjon, merker ikke lenger nødvendigvis at den har et kristent utgangspunkt. Forsker mener motivasjonen for driften kan gjøres klarere.

Gunnar Elstad er død

SJELESØRGER

Den etterspurte forkynneren, forfatteren og sjelesørgeren var veileder for mange kristenledere.

Helse, frelse og fellesskap

synspunkt

Eg trur Randy Clark (bildet) gjer oss ein stor teneste ved å peika på at også i dag kan menneske oppleva at dei blir bedt friske i Jesu namn. Clark skal samtidig ha ros for at han tydeleg tar avstand frå ei mekanisk forståing her.

Spre mye velsignelse

andakt

Å gi hjelp og støtte til andre, er nestekjærlighet og diakoni i beste forstand.

Campen for tilværelsen

diakoni

Vanligvis henger de på kjøpesenteret. I helgen fikk de testet egne grenser på sykkel, til fots og i kano.

Kirkemøtedelegater ber om millioner til rekruttering

kirkemøtet

Manglende rekruttering til kirkelige stillinger bekymrer kirkemøtet. En vennligstemt generaldebatt i ettermiddag og kveld skilte seg markant fra fjorårets debatt med høy temperatur rundt liturgi for likekjønna par.

Får internasjonal oppmerksomhet

DIAKONI

Kirken i Bærum har satset på et samtaletilbud for ungdom som blant annet inkluderer et «naskeprosjekt». Nå får tilbudet en europeisk pris.

Gud ser på hjertet

andakt

Hjertet er som lykkeligst når det slår for andre. Et levende og varmt hjerte! For det handler om tro virksom i kjærlighet.

Strømmer til menigheten  - via nettet

Kristenliv

Hvis ikke de eldre og syke kan komme til kirken, får kirken komme til dem. På en helt vanlig søndag kan hver tredje gudstjenestedeltaker i DELK Bergen menighet befinne seg utenfor kirkeveggene.

Bruker mer på kor enn diakoni

Kristenliv

Folkekirken i Danmark bruker tre ganger så mye på kirkekorene som på diakonien. I Norge vet ingen hvor mye kirken bruker på de samme oppgavene.

Et kostbart kall

Kristenliv

Etter 40 år i norsk misjon og bistand, blir Arne Kjell pensjonist. Han er usikker på om det var verd å følge kallet.

Blander gjerne tro og bistand

Kristenliv

Da Jørn Lemvik begynte i Digni for seks år siden var det uprofesjonelt å blande bistand og tro. Nå tenker han at det er uprofesjonelt å ikke blande.

Vil fullføre trosopplæringen

Samfunn

68 millioner kroner mer til trosopplæring, tre millioner til diakonstillinger og mer til vedlikehold av kirkebygg. Det er kirkeminister Aasruds avskjedsgave til Den norske kirke.

Gir aldri noen opp

Kristenliv

Lise Karlsen medgir at jobben med rusavhengige gir skuffelser. Men Jesus ville ikke gitt opp mennesker, så det gjør ikke hun heller.

Statsstøtte og misjon

Meninger

For mi­sjons­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne er det ikke upro­ble­ma­tisk at det er et «for­bud» mot å bruke stat­li­ge mid­ler til mi­sjon.