«…Da det kom Frelsesarmé til bygden»

kronikk

I år er det 100 år siden Knut Hamsun ga ut romanen «Markens Grøde». Den sikret ham Nobelprisen i litteratur tre år senere, og er stort sett blitt lest som en lovsang til naturen og jordbruket.

Verdens verste voldtekstmenn

utenrikskommentar

Du får mest lyst til å holde deg for ørene, men vi er nødt til å lytte til de overlevende av seksuell vold. Noen av verdens mest sårbare mennesker har hatt opplevelser du ikke tror kan skje.

Uten sterke familier stopper utviklingen

debatt

Dagens familier er like mangfoldige som menneskene de er satt sammen av. Det er utelukkende positivt. For det er disse familiene som er grunnlaget for utvikling.

Kirkens politiske muligheter

kronikk

Hvilke utfordringer eller muligheter har kirken i norsk politisk debatt, sett i lys av luthersk toregimentslære?

Kunsten å jubilere

kronikk

Det at nasjonsbygging og fedrelandskjærlighet også har vært og fortsatt kan være positive verdier, og nødvendig for samfunnsintegrasjonen, synes å være utenfor forståelseshorisonten både hos forfatteren og jubilantene.

«Du har for mye folk»

i fokus

I Dommerboken leser vi om et umulig styrkeforhold. Midianittenes hær var på 135.000, mens Gideons hær utgjorde 32.000. I denne situasjonen, som altså i utgangspunktet var svært problematisk, fikk Gideon beskjed om å gjøre en utvelgelse. «Du har for mye folk.»

Stopp nedrivinga av Heimevernet!

debatt

Nedbygginga av Heimevernet og nedlegginga av Sjøheimevernet er historielaus. I ei uroleg tid burde den nasjonale beredskapen aukast, ikkje brytast ned.

Avstumpet debatt om omskjæring

frispark

Mange av dem som vil ha et slikt forbud ønsker jo spesifikt å ramme muslimene, jødene blir bare det man er villig til å ofre i den sammenheng.

Flørt med uklare hensikter

lederartikkel

«Kristne velgere tror gjerne godt om folk, men dumme er de ikke. De gjennomskuer Frps motiv for å flørte med kristenfolket, hvis det er en strategi for å ramme muslimene», skriver Dagen-redaktør Kari Fure på lederplass.

Skremt av blasfemidom

kommentar

Indonesiske kristne frykter for sin egen rettssikkerhet etter at en tidligere guvernør denne uken ble dømt for blasfemi.

De som LO ikke vil boikotte

lederartikkel

I et Midtøsten preget av krig, krise, kaos og religiøs ekstremisme, har LO funnet ut at det er på sin plass å boikotte regionens eneste nasjon med velfungerende demokrati, rettsstat, ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling.

Reformasjonens venstrefløy

kronikk

Det var synet på kirken og dens forhold til statsmakten som var det mest radikale i deres lære. De mente nemlig at kirken bestod av de som bekjenner Kristus, og ikke av alle døpte innenfor et geografisk område.

Hans Nielsen Hauge og kvinnene

debatt

Hauge møtte mye motstand innen kristne kretser for sine tolkninger, og han utfordret kirken da han lot kvinner få fungere som predikanter og ha lokale lederverv.

Kallsorientert seriegründer

i fokus

Hauge var utvilsomt en av norgeshistoriens mest betydningsfulle gründere. Samtidig er han nok også den mest undervurderte.

En ny jødeparagraf

lederartikkel

Et omskjæringsforbud av den typen Frp nå har vedtatt, vil i praksis fungere som en ny jødeparagraf.

«Forandrings skygge følger tro min vei»

lederartikkel

Vi utfordres alle til å velge hva vi vil legge vinn på. Hva vi vil fremheve som vakkert og verdifullt. Hva vi vil ta vare på. Det skjer ikke av seg selv.

Fedrelandssong og tidsånd

globalt perspektiv

Så er det mai, og festdagar! I år kan vi feire ekstra, med to verdsrekordar: Verdas rikaste land, og verdas lykkeligaste folk. Idrettsfolk og andre, kommentere sin seier med at dei vil satsa endå større.

Mer kristendom og mindre islam

debatt

I vår tid er vår vestlige kristne kultur under sterkt press fra andre religioner og kulturer. Det er derfor viktigere enn noensinne å forstå at kristendommen er et viktig bolverk for å forsvare vår norske kultur, vår historie og våre kulturelle tradisjoner.

Én kirke, enhetlig ledelse

debatt


Den norske kirke skal i fremtiden organiseres langs én arbeidsgiverlinje. Hvordan fordele ansvar og myndighet slik at alle yrkesgrupper får godt spillerom? Her er et innspill til samtalen.

Kirkemøtets myndighet

synspunkt

Det er god luthersk tankegang å si at lokalmenigheten er den grunnleggende enhet i kirken.

Når vi glemmer menneskeverdet

lederartikkel

Fra et kristent ståsted er det umulig å måle menneskeverdet ut fra hvilken etnisk, religiøs eller sosial gruppe noen tilhører.

Når misjonsperspektivet snur

i fokus

Vi skal ikkje kopiera fortidas løysingar. Men vi skal handla i kontinuitet med kyrkjas og misjonens frimodige og formidlande tradisjonar.

Løgnene som blir fortalt, er skremmende

debatt

Tuvia Tenenbom er en jødisk forfatter, dramatiker og journalist som grunnla «the Jewish Theater of New York». Som amerikansk statsborger har han skapt furore i USA etter utgivelsen av sin siste bok, «The Lies They Tell».

Ulf Ekman – fra Livets Ord til Den katolske kirke

innspill

Det er ein god del markante kulturpersonar og teologar som har konvertert til Den romersk-katolske kyrkja dei seinare år. Den som har skapt dei største overskriftene ved konverteringa si, er Ulf Ekman.

Tause om forfølgelse

kommentar

Det er til å undre seg over hvorfor man ikke på samme måte forplikter seg til å tale sant og klart når det kommer til forfølgelse av kristne i muslimske land.

Vitenskapen er verdens frelser

frispark

Jeg er optimist 
når det gjelder evangeliets mulighet 
til å nå også 
den sekulære 
vestlige verden.

Palestinsk lønn til terrorister må opphøre

debatt

Enten opphører ordningen med terrorlønn, eller så må man vurdere om norsk bistand til de palestinske myndighetene kan fortsette i samme omfang som før.

Det KrF kunne ha vært

kommentar

Under andre forutsetninger kunne dette ha vært en god tid for KrF. Flere av partiets kjernesaker er høyst aktuelle. Men de er omstridt.

Grensekontroll – ikke tiggerforbud

synspunkt

Tigging er ikkje hovudproblemet i det som kjem fram i dokumentaren. Hovudproblemet er kriminelle handlingar som prostitusjon, menneskehandel, narkotikasal og annan kriminalitet.

Felles front for forfulgte

debatt

Den blodige påska for Egypts kristne ropar på handfast solidaritet frå heile breidda av norsk kyrkjeliv.

Langt igjen før fattigdom er utryddet

utenrikskommentar

Verden har nådd flere milepeler i utryddingen av ekstrem fattigdom, men konsentrasjonen av rikdom øker likevel bratt.

I dag retter jeg en særskilt takk til NMS

synspunkt

Både hos oss og i andre land er menigheter og folkeliv i endring. Fortsatt kaller Herren oss til oppbrudd og helhetlig tjeneste i menighetsliv, undervisning og kultur, i diakoni og bistand, i dialog og evangelisering.

Spørsmålet du aldri ville vente fra NRK

israelkommentar

Det er tiår siden Norge hadde noe som var i nærheten av å ha en kjent meklerrolle i konflikten mellom israelere og palestinere, hvis vi noen gang hadde det?

Vindusplass i kirken

kommentar

Den kristne kirke fungerer bedre når den er i angrep enn når den er i forsvar.

Aps grunnleggende misforståelse

lederartikkel

Det er leit at unge sosialdemokrater har et så negativt syn på den kristne tradisjonens betydning i dag.

Gud pensjonerer ingen

kronikk

Bekymringer for – kanskje også skuffelser over – etterslekten fyller manges tanker hver eneste dag. Fristelser dukker opp. Noen fristes til maktsyke og blander seg inn i etterslektens privatliv.

Det er så mulig!

globalt perspektiv

Helt vanlige mennesker kan være med og utgjøre en forskjell i en sprø verden.

«Jesus-roman» 75 år

synspunkt

Den nevnes i nesten samme åndedrag som «Quo Vadis» og «Ben Hur». I år er det 75 år siden den amerikanske presten og forfatteren Lloyd C. Douglas ga ut romanen «The Robe», der handlingen er lagt til tida rundt korsfestelsen av Jesus fra Nasaret.

Aps nye religiøse ansikt

kommentar

Hadia Tajik vet godt at hun provoserer både kristne og muslimer når hun omtaler Gud som «hun».

Mer gudsfrykt i politikken

LEDERARTIKKEL

Vi trenger mer gudsfrykt, ikke mindre. Både i den enkeltes liv, og i samfunnet. Også i politikken, skriver Dagen på lederplass.

Den store tyven

debatt

Utbredelsen av evangeliet er nå sterkt hindret av to tyver: Evangelietyven og kollekttyven.

Kristne særinteresser

debatt

Når Ystebø ikkje legg vekt på økonomisk politikk, og vedgår at også høgresida har svikta på abort, ekteskap, kjønnsideologi og Israel, blir konklusjonen hans underleg.

Frimodig nettverk

i fokus

At det kan koste å følge og tjene ham, har Jesus forberedt oss på. Men først og fremst er det en gave og en glede. Ingen grunn til å miste frimodigheten!

Soknemøtet sitt mynde

debatt

Slik held parodien fram, i kyrkjelyd etter kyrkjelyd, der både vanlege folk og media til nød har fått med seg at det er lov å «reservere» seg mot den nye læra. Dei har slett ikkje forstått at lærene er «likeverdige».

Homoaktivist i Oslo katolske bispedømme

debatt

Følgen av den ansettelsespraksis vi nå har sett i Oslo katolske bispedømme (OKB), er at skillet mellom Kirke og det moderne sekulariserte samfunn blir brutt ned, og Kirkens institusjonelle og åndelige integritet vil gå tapt.

En framtid vi ikke vil ha

synspunkt

En diakonal misjonsorganisasjon er nødt til å ha relevante strategier i forhold til klimaødeleggelsene. Vårt engasjement har menneskers nød og vår kristne tro som grunnlag for vårt kall til handling og ansvar.

Toleranse eller tolerisme

debatt

Alle liker å bli kalt tolerant. Ingen vil være intolerant. Ordet «toleranse» utløser mer positive følelser enn kritisk ettertanke. Derfor kan det bli både misbrukt og misforstått. Begrepet kan endre innhold uten at vi merker det. I neste omgang kan det endre vårt tenkesett.

Framand kjendis

kommentar

Europas behov for lutherske impulsar er undervurdert.

Lykkelig?

synspunkt

Norge ble nylig kåret til verdens lykkeligste land. Men hva er egentlig lykke? Hva er det som gjør at vi som bor her er så mye lykkeligere enn resten av verden?

Slave og fri

kommentar

I det usbekiske huset får ikkje kvinnene kome 
ut i det heile, blir eg fortalt.

Bibelen og kirken

debatt

Det er ikke tilstrekkelig å klage over forfallet på den andre siden av gjerdet.

Gå ut og ber frukt

i fokus

Det er ikkje travle kristne som vil vinna menneske for Gud, men kristne som har lært å sitja ved Jesu føter og høyra på han.

Mellom frykt og forstand

samfunnskommentar

Ingen av oss kan forbli upåvirket av terrorhandlinger begått i Berlin, London og Stockholm og mistanke om terrorplanlegging i Oslo. Gjennomføring og plalegging av grusomheter som rammer uskyldige opprører. Og det er både sunt og naturlig.

Sosialdemokratisk liberalitet

lederartikkel

I realiteten fremstår disse politikerne med en misjoneringsiver som de ville sett svært negativt på om den kom fra religiøse miljøer.

Jesu oppstandelse – beviset på vår tro

kronikk

Det er gjort mange forsøk på å bortforklare den tomme graven. Ingen av disse forsøkene virker imidlertid særlig troverdige. Den som for alvor vil undersøke kildene, vil snarere komme til at Bibelens forklaring er den eneste mulige.

Forkynnelsen om Israel

israelkommentar

Israel har i mange menigheter blitt et «ikketema» eller et «tema for spesielt interesserte». Dette kan ikke ha sitt opphav i Guds Ord, tvert imot så er det mangelen på forståelsen av Ordet som er problemet.

Påske uten betaling

synspunkt

Den som er brukbart oppdratt har lært å betale for seg. Det sitter i kroppen vår, og vi har det ikke godt inne i oss hvis vi ikke klarer å gjøre opp for oss.

Vi sørger med kopterne

nyhetskommentar

Her hjemme kunne vi gå trygge til gudstjeneste på palmesøndag. Det kunne de ikke i Egypt. Enda en gang angripes koptiske kristne i kirkene sine.

«Men de spurte ikke»

i fokus

Vanligvis liker jeg å reise, men denne gangen hadde det meste gått den gale veien.

Skriften og menigheten

kronikk

Det er ikke det at vi tror dens innhold, som gir Skriften autoritet. Sin autoritet har den fra apostlene, som Kristus gjorde til kirkens grunnvoll.

Ønsket ikke kirke oppkalt etter seg

kronikk

Herlighetsteologien foretrekker gjerninger fremfor lidelser, herlighet fremfor kors, styrke fremfor svakhet, visdom fremfor dårskap og i det hele tatt det gode fremfor det onde.

En relevant kirke

debatt

«Svar dei døyr. Svar veks fram. Men spørsmåla, Dei brenn i alle dagar» Arne Garborg

En tørkekrise som kunne vært unngått

synspunkt

Sultedøden som rammer Somalia er beretningen om en varslet krise. Når bildene av utmagrede barn vekker verden, er det ofte for sent.

Barna minner oss om Gud

lederartikkel

Hvis Gud er livets giver, og hvis barna er en gave fra Gud, gjør det mye med hvordan vi ser på oss selv og på samfunnet.

Troverdige liv

globalt perspektiv

Nå har det snart gått 30 år, og vi hører ikke så mye om teltmakertjeneste lenger.

Israel preker i påsken

i fokus

Kommende uke feirer vi påske sammen med kristne over hele verden. Men også jøder over hele verden feirer påske. Jøder feirer minnet om hvordan Gud frelste israelsfolket ut av Egypt. Kristne feirer Jesu død og oppstandelse til frelse for oss.

En arbeider er sin lønn verd

i fokus

Debatten i Dagen rundt skyhøye møtehonorarer kanskje tjene til noe positivt ved at menigheter og bedehus tenker gjennom sine møtehonorar. På mange steder trenger de å justeres opp.

Vigselsstriden: Å koke en frosk

synspunkt

«Å koke en frosk» er en metafor med et enkelt budskap: Legger du en frosk i kokende vann, vil den straks hoppe ut. Tar du derimot frosken oppi en gryte med kaldt vann, og skrur varmen forsiktig på, vil du klare å koke frosken.