Diskrimineres kristne ektepar?

ekteskap

To papirløse innvandrere (mann og kvinne) som ikke ønsket å flytte sammen før de hadde giftet seg, har møtt norsk virkelighet på dette punkt.

Tidstyver

dagensdebatt

Det finnes ikke noe mer tilfredsstillende enn etter en lang dag å kjenne på følelsen av effektivitet.

En prests bekjennelse

lederartikkel

Deler man ikke sitt kirkesamfunns overbevisning, er det bedre for begge parter at veiene skilles.

Litt mer om dørvokting, misjon og folkekirke

debatt

Kan en teologi som er inkluderende i ytterste konsekvens hva frelsen angår, i lengden tåle en klassisk kristendomsforståelse som fastholder læren om de to utganger?

Framtid for KrF

synspunkt

Finnes det en framtid for KrF, spør Tarjei Gilje. Svaret er ja. Vi lever i en tid hvor KrF er viktigere enn noensinne.

La religion være religion

debatt

La hvordan kristendommen har påvirket Norge og norsk historie bli en del av historiefaget og samfunnsfag.

Frigjøringen av Mosul

lederartikkel

Måtte dette bli starten på varig fred, ikke kimen til nye, endeløse konflikter.

Min oppvekst – min fortelling

kronikk

Lenge var det opplest og vedtatt at det var i de karismatiske miljøene folk pådro seg sår og traumer, mens eksempelvis de lutherske miljøene var «sunne». Som sjelesørger har jeg lyttet til fortellinger fra de fleste typer kristne miljøer.

Israelerne er ikke dumme

debatt

Israel som syndebukk står så lagelig til for hugg. Det har de gjort siden Faraos og dronning Esters tid.

«Når troen på Gud svikter, begynner knepene»

i fokus

Spissformuleringen i overskriften hørte jeg i en tale for mange år siden. Hva om predikanten har rett i sin påstand? Saken er i alle fall den at om vi vender oss bort fra Guds ord, kan det aldri nytte hva enn vi tenker ut av «nye» påfunn.

Miljøpartienes innvandringspolitikk

debatt

Det er et paradoks at de partiene som etter egetsigende tenker mest på fremtidens generasjoner, altså miljøpartiene SV, V og MDG, samtidig har den mest innvandringsvennlige politikken.

KrF og de kristne verdier

synspunkt

Det vil være katastrofalt om partiet skulle havne under sperregrensen.

Nye allianser

synspunkt

Jeg vil slå et slag for større samarbeid mellom disse delene av det norske kirkelandskapet.

Å miste Paradis av syne

lederartikkel

Vi har hatt noen helvetesdebatter i denne avisen. De siste dagene har vi kunnet lese saker som tilsier at det kan være grunnlag for flere.

Himmelbønn fra Wales

kronikk

Salmen «Lei meg, store Gud, Jehova, heim til himlens Kanaan!» er egentlig en bønn, og kommer fra Wales.

Menneskeverd definert av drømmer og angst?

i fokus

I vårt samfunn er embryoets/fosterets menneskeverd ikke bare gradert etter ymse kriterier, men lider under ren vilkårlighet: Om det er «ønsket» eller ikke.

Pengespill, overklassen og dekadente kunstner

debatt

Det er langt fra Hamsun til dagens spillere, men utfordringene med pengespill er mye de samme. Tilgjengeligheten er imidlertid langt større. Det som tidligere måtte oppsøkes er nå tilstede på mobiltelefon og data.

Finnes det en fremtid for KrF?

lederartikkel

Faren for å falle under sperregrensen er økende. For KrFs del vil et slikt nederlag fort kunne bli skjebnesvangert.

Trafikk og etikk

LEDERARTIKKEL

De menneskelige lidelsene knyttet til både dødsfall og alvorlige skader kan ikke på noen måte måles i penger, skriver Dagen på lederplass.

Norge har snudd den judeokristne Gud ryggen

debatt

Vi lever i en kultur hvor sekulær humanisme er det rådende syn. Derfor blir vi alle utsatt for sekulær påvirkning , ofte uten at vi er klar over det.

Konvertitter, domstoler og kristne ledere

debatt

Framfor å lytte til hva prester og kristne ledere 
sier om konvertitters tro ser norske domstoler 
på «timingen» for konvertering og dåp.

KrF omfavner det sekulære

debatt

Jesus Kristus sa en gang at han er veien, sannheten og livet. Få utsagn i verdenshistorien er mer i strid med den nye lovens ånd enn dette.

La oss bryte med ateismen

LEDERARTIKKEL

Selv om alle kristne tror at det finnes en Gud, så har våre liv en tendens til å vitne mot oss, skriver Dagen på lederplass.

Fanget i rus – er det håp?

debatt

Mennesker er verdifulle og fortjener å bli tatt på alvor og komme ut i frihet. Se dem, snakk med dem og gi kjærlighet.

Fokus på de unådde folkeslagene

debatt

Dessverre er det få kirker og menigheter på våre breddegrader i dag, som bevisst praktiserer denne formen for kristendom.

Homofilt samliv

debatt

I Verdipartiet mener vi at den verdi som består i et forpliktende samliv mellom en mann og en kvinne er Guds gode ordning.

Den gode organisasjonskulturen

kronikk

En organisasjonskultur som ikke vil legge til rette for at medarbeideren kan få fortelle de såre og kompliserte historiene, kan fort skape et feil bilde av levd liv.

Det som er sant

LEDERARTIKKEL

Alle som kaller seg kristne bør være ydmyke på egne vegne når det gjelder evnen til å gjenspeile evangeliet på en rett måte, skriver Dagen på lederplass.

Mer enn kultur og språk

kronikk

Troen og fellesskapet rundt kirken var langt viktigere enn skillelinjene. Under kommunismen hadde troende stått sammen på tvers av skiller. Det var fremdeles viktig i møte med kapitalistisk liberalistiske verdier i et EU der nå grensene på nytt blir skillelinjer.

En kurs å følge

debatt

Hvem skal styre kirken – og efter hvilket kart? Det er de avgjørende spørsmål i vår kaotiske kirkesituasjon. La oss i det følgende anvende et maritimt billedsprog for å illustrere saken. De fleste av oss befinner seg i folkeskipet (folkekirken) og vil helst ikke forlate det før i ytterste nødsfall.

FN utlyser stilling i «Palestinas» hovedstad

debatt

Salomos ordspråk 18.21: «Tungen har makt over død og liv. De som gjerne bruker den, får smake frukten.» Det er utlagt: «Den som er med på leken, får smake steken.» Kristenheten er med på leken!

Er du en digital disippel?

kronikk

Vi lever i en mer og mer digitalisert hverdag. Hvordan lar vi dette prege oss? Hvilke utfordringer og muligheter ligger og venter bak neste skjerm? Hvordan kan vi leve som digitale disipler i 2017?

Valgkamp i motbakke

lederartikkel

I regjeringsspørsmålet har KrF rett og slett malt seg opp i et hjørne.

Sendt sammen – NMS i 175 år

synspunkt

I dag stadfestar NMS samanhengen ved det ein gjer, ved fortsatt å stå klart fram som ei kristen misjonsrørsle, men som ønsker å vera det ved å visa Guds godleik både i ord og handling.

Intet alternativ til Den norske kirke

kommentar

Det har ligget i NMS' identitet å være Den norske kirkes misjonsorganisasjon. Å forandre på dette, ville satt NMS i en ganske uoversiktlig situasjon.

Del med dem som sulter

LEDERARTIKKEL

De fleste av oss som bor i Norge i dag, forstår ikke egentlig hva det innebærer å være virkelig sulten.

Gripende og oppmuntrende fra Israel

israelkommentar

Jeg er slett ikke sikker på at dette hadde kunnet finne sted for 10 år siden med en så sterk respons.

Kan kristne være medlemmer i kommunistpartiet i Kina?

kronikk

Et menighetsmedlem forteller at han tror menighetens ledere holder på å gi opp motstanden mot overvåkingen på grunn av alle problemene det har medført. «Det er et voldsomt press», sier han.

Luther – ein gedigen salmediktar

synspunkt

Ser ein meir nøye gjennom salmane hans, spenner nauda frå den daglege kampen ein kristen har med sin eigen syndige natur, men og med den motstand ein møter for trua. Og dessutan djevelens makt, og dødens sterke krefter.

Innvandring i lys av kristent verdisyn

debatt

Å skape fiendebilder og fremme en retorikk som mistenkeliggjør store innvandrergrupper, er en sikker metode for å framelske hat og motsetninger, som i verste fall kan resultere i de mest dramatiske situasjoner.

EUs verdigrunnlag

kommentar

Fellesskapet i Europa blir utfordret av både uforutsette og kalkulerte risikoer.

Krigene i Det gamle testamentet

kronikk

Verken Jesus eller apostlene velger å ta et oppgjør med disse tekstene i Det gamle testamentet.

Urhistorien og syndefallet

debatt

Midt i strømmen av ulike tolkninger av Bibelens urhistorie, ser vi et sterkt behov for å holde fram et realistisk syn på disse tekstene, og ber biskopene gi veiledning om hvordan de skal forstås. Kan Urhistorien regnes som virkelig historie, eller må den i vår tid tolkes helt annerledes?

Kirkens naivitet

synspunkt

Kirkens Nødhjelp ser ut til å være helt blinde for hvordan Egypt håndterer sin grense til Gaza.

En uforståelig selvmotsigelse

lederartikkel

Trusler mot aborttilhengere er med på å gi ja-til-livet-bevegelsen et ekstremismestempel den verken trenger eller fortjener.

Fyll jorden og legg den under dere…

utenrikskommentar

Slik står det skrevet i skapelsesberetningen i 1. Mos 1,28. Hva innebærer dette? Betyr det at vi er skapt til å herske over skaperverket, og at alle premissene mennesket legger for miljøet rundt seg skal aksepteres?

Når kirkeledere nektes visum

lederartikkel

Den norske kristenheten kan aldri ha nok med seg selv. Vi er en naturlig del av den verdensvide, kristne kirke – de er en del av oss.

Frank Mangs’ kamp mot sånne som meg

frispark

Det var én side ved Frank Mangs jeg ikke forstod. Det var det 
han beskrev som sitt 
livs tøffeste kamp. 
Det var kampen mot kristne fariseere.

Ikke bare for ekspertene

LEDERARTIKKEL

Når vi drøfter spørsmål om selve livets betingelser, er det grunn til å utvise stor forsiktighet, skriver Dagen på lederplass.

Vi har fremdeles en elefant i kirken

synspunkt

Artikler og statistikker om bruk av pornografi blant kristne er utfordrende. Spørsmålet melder seg raskt: Kan dette virkelig stemme?

Ny biskop i Oslo

lederartikkel

En kristen kirke må også legge evighetsperspektivet til grunn for både lære og praksis.

Den avgjørende forskjellen

debatt

Flere muslimer gir mer islam. Og historien viser at overvekt av islam begrenser andres frihet til tro og livsutfoldelse.

Stephan Christiansen – et bønnesvar?

debatt

Kristen-Norge trenger modigere, tydeligere og mer dynamiske ledere enn noen gang. Jeg tror Anne og Stephan Christiansen representerer gedigne svar på bønn om Guds rikes fremgang i hovedstaden og nasjonen.

Hans kamp

lederartikkel

Kanskje kan aktører som Knausgård bidra til en mer åpen samtale.

Hegertun bidrar ikke positivt

LEDERARTIKKEL

Neste slag om samlivsteologien kan godt komme til å stå blant pinsevennene. Uttalelsene fra bevegelsens mest prominente teolog lover ikke godt, skriver Dagen på lederplass.

Pinse og kristen enhet i det nye Norge

debatt

Kirkene skal gjennom sin forkynnelse og enhet bringe det gode budskapet for vår verden, vår tid. Det er nettopp derfor kirken ble født og er blitt til, og det er nettopp derfor den Hellige ånd er i verden.

Kristen autoritet

LEDERARTIKKEL

Kjærligheten til Gud og kjærligheten til nesten henger uløselig sammen. De må ikke spilles ut mot hverandre, skriver Dagen på lederplass.

Stopp! Jeg vil av!

globalt perspektiv

Norge og Europa er ikke lenger kristent, men humanistisk. I beste fall en sausete blanding av de to.

Ramadan, og «nok er nok»

debatt

Håpet er at vi i denne ramadan får høre mange av våre muslimske brødre og søstre i freden som tydelig tar avstand fra brutaliteten som ødelegger det vakre i religionene.

Når noe nytt spirer frem

debatt

Partiet De Kristne har en god mulighet til å bli representert på stortinget for første gang, selv om KrF håper noe annet.

Fortsatt intet gull av null

debatt

Ingen er perfekt, men KrF har oppnådd fantastiske seire for det kristne Norge i perioden vi snart har bak oss. Dette må vi føre videre.

Hvor mye er du verdt?

synspunkt

Menneskeverdet er vår viktigaste motgift mot eit kaldt og «effektivt» samfunn, der me alle til slutt må kjempa for å visa vår verdi.

Haakon Lie i Seksdagerskrigen

lederartikkel

Da Israels statsminister kom for å ta det befridde Øst-Jerusalem i øyesyn ble han hilst velkommen av partisekretæren i Det norske arbeiderparti.

Barna og barnevernet

lederartikkel

Vi må spørre om dagens system er for sårbart. Naustdal-saken kan tyde på det.

Partier med kristen profil

debatt

De små partiene som Nyborg skriver om mener at det fortsatt er av betydning at deres tillitsvalgte tror på Gud.

«Millenniums» og verdensmisjon

globalt perspektiv

Skal vi fullføre oppdraget som ble gitt i pinsen for over 2000 år siden, trenger vi alle generasjoner.

Den unge mannen og den hellige boka

frispark

I Kristen-Norge er det mange som er opptatt av forskjellene på islam og kristendommen, og forskjellene på muslimer og kristne.

En himmel over livet

lederartikkel

For har den som ikke bryr seg om det evige livet, egentlig bruk for frelsen?

Retten til reservasjon

debatt

Dette er noe vi må etterstrebe, fordi den enkeltes samvittighetsfrihet er ukrenkelig.

Pinsens bibelsk-jødiske arv

synspunkt

Åndsutgytelsen er universell. Guds gave er for alle mennesker. Alle nasjoner og alle folkeslag podes nå inn i Guds folket. Vårt slektskap til det jødiske folk forplikter oss til å gå med evangeliet til dem.

Dypt krenkende

lederartikkel

Når en kristen pastor nevnes i samme åndedrag som drapsmenn og overgripere, har det gått for langt.

«…Da det kom Frelsesarmé til bygden»

kronikk

I år er det 100 år siden Knut Hamsun ga ut romanen «Markens Grøde». Den sikret ham Nobelprisen i litteratur tre år senere, og er stort sett blitt lest som en lovsang til naturen og jordbruket.

Boken om Jesus

lederartikkel

For å forstå Bibelens betydning, må vi først og fremst forstå Bibelen som Guds ord.