Har du åpnet deg for Kilden?

frispark

Den himmelske strømmen står for Guds eget nærvær og kraft. Det er Den hellige ånds strøm, og den befrukter alt den kommer 
i kontakt med.

Godhet som motgift

debatt

Godhet handler ikke først og fremst om en uke, eller en aksjon. Det er en måte å leve på. Hvor vi velger å lene oss inn mot andre mennesker, og la godheten jobbe mot vår hang til distanse og frykt.

Sette fellesskapet foran seg selv

utenrikskommentar

17. mai feirer vi vår frihet og selvstendighet med barnetog, korps og is. Samme dag starter viktige forhandlinger for et Sør-Sudan i full oppløsning. Skal de lykkes, må Sør-Sudans ledere gjøre som de norske politikerne

Tilgivelse – som livsstil

israelkommentar

Han var født i Nasaret, oppvokst i Gaza og nå bosatt i Betlehem. Han hadde en spesiell historie å fortelle som så mange andre deltagere under denne konferansen.

Når kommer verdensvekkelsen?

vekkelse

Vi ber om vekkelse! Vi venter på vekkelse! De første kristne var ofte samlet til bønn. «De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene» Apg 2

Hermon skjønnmaler islam

debatt

«Bibelatlas og kristendommens historie» (1998, 2007) av Rex/Hermon forlag er en god og informativ bok, men med én stor svakhet.

17. mai er større enn oss selv

debatt

«Enig og tro til Dovre faller» sa eidsvollsmennene. Det handlet om å stå sammen. Siden den gangen har grunnlovsfeiringen hatt i seg en samlende kraft. Og slik er det fortsatt.

Listhaugs to tunger

synspunkt

Når Listhaug nå fremstiller seg som en som har det i ryggmargen at en skal se til enkeltmennesker som blir urettferdig behandlet, er det vanskelig å høre annet enn en politiker som taler med to tunger.

Mannen med sigden

I fokus

Jeg har nylig kommet hjem fra nok en misjonsreise i Øst-Europa, der jeg fikk ta pulsen på den pågående vekkelsen blant Romfolket i Ungarn.

Urimelig og uklok boikott

synspunkt

Handelsboikott av Israel er ikke noe godt bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten.

Kristus er menighetens eneste leder

vekkelse

Det Gud søker etter i disse dager er ydmyke tjenere. For å bli en ydmyd Herrens tjener må en først og fremst ha bønn som kraftkilder i tjeneste.

Hykleri er sjelden vakkert

lederartikkel

De som nå protesterer mot en finale i Jerusalem, hva ville de sagt om det var Tyrkia som vant? Eller Hviterussland? Eller Aserbajdsjan, som faktisk arrangerte finalen i 2012?

Trump fortjener fredsprisen

lederartikkel

Har vi rett og slett undervurdert Donald Trumps evner på det utenrikspolitiske området? spør Vebjørn Selbekk.

Dagens evangelikale krise

synspunkt

Den evangelikale rørsla har sitt tyngdepunkt i USA, og den er prega av det. Slik blir ho ofte offer for einsidige synsmåtar, og blir styrt av amerikanske perspektiv på verda utanfor USA.

Pastoren er Erdogans gissel – vi må stå opp for han

debatt

Den fengsla amerikanske pastoren Andrew Brunson i Tyrkia er i ferd med å berre blir ei brikke i kampen mellom USA og Tyrkias president Erdogan. Det set det alvorlege brotet på menneskerettane hans heilt i skuggen.

Størst av alt er kjærligheten

bygdepride

Norge er et fritt land der man skal kunne elske den man vil. Det er en viktig verdi, som vi skal være stolt over.

Respekt for ulike syn?

ekteskap

Å bifalle enkjønnede «ekteskap» er brudd med Bibelen og bekjennelse, men det er i samsvar med en sekulær virkelighetsoppfatning som ikke lar seg forene med bibelsk teologi og skriftsyn.

Lovsong på jobben

synspunkt

Tilbedinga er ikkje noko som skjer i byrjinga og slutten av eit møte i kyrkja, men er noko som skulle fylle kvar tanke, ord og gjerning same kvar me er.

Antisemitten Abbas

lederartikkel

Det palestinerne åpenbart ikke trenger nå er menn, langt over pensjonsalderen som opprettholder gamle fiendebilder og dermed status quo.

Populistenes revolt og politikkens fremtid

populisme

Foreløpig er det de sosialdemokratiske partiene som har hatt vanskeligst for å forstå den nye tiden og den nye politiske situasjonen. Det er de som har holdt fast i forståelsemønstre og en politikk som kanskje gav gode resultater for en generasjon eller to siden, men som ikke lenger tilbyr gode politiske løsninger.

Musikk til Guds ære

synspunkt

All musikk er ikke like vakker og all musikk er ikke like velegnet til all slags bruk. Likevel blir det absurd når noen i denne typen debatter bruker uttrykk som «uren musikk»

Måtte Nord-Koreas jernteppe rakne

lederartikkel

For første gang har ein leiar frå Nord-Korea sett føtene sine på jorda i Sør-Korea. Hand i hand kryssa den nordkoreanske leiaren Kim Jong-un og den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in grensa med breie smil sist veke. Bileta var ladde av symbolikk.

Droner blir stadig viktigere

droner

Kombinasjonen av mye luftrom, god infrastruktur og høy fagkompetanse i norsk dronebransje gjør at Norge har potensial for å bli et foregangsland i utvikling og bruk av droneteknologi.

Vi må våge å være tydelige på vår støtte til Israel

israel

På mange måter var starten et virkelig nullpunkt. Et land uten særlige naturressurser, uten kapital, med mange analfabeter og fiender på alle kanter. I 2018 fremstår den jødiske staten som en av verdens mest innovative og fremgangsrike nasjoner når det gjelder teknologi.

Danset for Israel

kommentar

Israel består, som en vedvarende påminnelse om at demokrati og mangfold er mulig også i denne delen av verden.

Hvordan kan vi forstå Holocaust?

debatt

Jeg opplever at både Steinfeld og Moland skriver på et strengt empirisk grunnlag, mens Eiglad kanskje kan plasseres i en historiefilosofisk tradisjon hvor et annet narrativ søkes etablert.

Slik får populisme næring

lederartikkel

Det ordføreren 
i realiteten bidrar til 
er en fremmedgjøring som 
i neste omgang 
gir grobunn 
for polarisering 
og frykt.

Er Vårt Land troverdig?

debatt

Avisen vil åpenbart ikke utfordre noen av de tvilsomme sidene ved kampanjen som drives for sin egen avsatte sjefredaktør, mot konsernsjef Tveiten.

Inspirert av at staten Israel ble dannet

meninger

I mange år har den vært mest kjent som «signaturmelodien» til de to sangevangelistene Egil Solheim og Arne Gundersen. Det er neppe tall på hvor mange ganger den er blitt framført i møtelokaler, bedehus, teltmøter og friluftsmøter.

Russekulten

debatt

Jeg sliter med å kombinere min tro med russetid, og velger derfor å ikke være russ. La meg forklare hvorfor.

Israels mange venner

synspunkt

Hva mener vi når vi taler om landløftet til Israel? Bør også dette løftet leses i lys av Det nye testamentet? Er det gitt at staten Israel i alle deler er identisk med Israels folk, slik det omtales i Bibelen?

Bistandsbalanse

synspunkt

Det er en balansekunst å prioritere mellom innovasjon, risikovilje og grad av kontroll.

En djevelsk løgn

debatt

Jeg blir ofte spurt: «Hva er poenget med å være en kristen hvis et evigvarende helvete ikke er virkelig?»

Midt i en vekkelsesvind

synspunkt

En strøm av sterke vitnesbyrd om helbredelser og befrielser, som ikke ligner noe jeg tidligere har vært med på, har strømmet inn til oss.

Koranen – Allahs tanker?

debatt

Hva er det med de hellige bøkene? Noe må det jo være, når så mange over hele verden bygger livet sitt på dem. Er det virkelig slik at hvis du får folk til å tro at den hellige boka di inneholder Guds tanker, så har du skutt gullfuglen?

«Sannheten tro i kjærlighet»

den norske kirke

Vi er kalt til å være «Sannheten tro i kjærlighet». Spørsmålet om vigsel av to personer av samme kjønn synes i dag å splitte Den norske kirke faretruende.

Flytt ambassaden vår, Erna

lederartikkel

President Donald Trumps modige og riktige beslutning om å flytte USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv opp til hovedstaden Jerusalem, har skapt en helt ny dynamikk.

Israel 3800 år + 70

israelkommentar

I våre dager feirer vi 70-årsjubileet for Israels gjenopprettelse som fant sted i 1948. Jødene har bevegelige helligdager og merkedager, derfor falt Israels nasjonaldag (Yom Ha’atzmaut) i år på torsdag 19. april. I vår kalender feires 70-årsjubileet 14. mai.

Gråtande hender

synspunkt

Korleis behandlar me funksjonshemma i samfunnet vårt? Kva liv har funksjonshemma hatt opp gjennom historia?

Speil deg i Bibelen

debatt

«Du skal ikke speile deg i motebladet, men i Bibelen. Sten Sørensen» Dette var mitt råd til unge bibelskoleelever.

Varige spor

synspunkt

Å måtte planlegge og kontrollere alt i detalj reduserer vår evne og kapasitet til å kontinuerlig å lytte - og våre muligheter til å våge å satse på noe som ikke er helt sikkert. Er dette en villet strategi, Nikolai Astrup?

Flodbølgen kommer

noahs ark

Ved en av bryggene i Rotterdam, Nederland, er det ankret en ganske spesiell båt. Båten er 119 meter lang, 30 meter bred og 23 meter høy. Båten er bygget i tre og er et mirakel i seg selv. Dette er Johan Huibers kopi av Noahs Ark!

Ja til skolegudstjeneste før jul

skolegudstjeneste

Vi kan ikke forstå julens innhold, og hvorfor den er så viktig i den norske kulturen, uten å kjenne til julens kristne betydning.

Israel er et moderne mirakel

lederartikkel

Da David Ben-Gurion utropte staten Israel i 1948, var det en nasjon med de fleste odds imot seg som ble født.

Sjalom, Israel

kommentar

Likevel er det et annet perspektiv som er viktigere for meg: Gud har ikke forkastet sitt folk.

Lekfolkets myndighet og prestemangelen

debatt

Vinner ikke Dnk det aktive lekfolket, vinner den ikke framtiden! Får lekfolket ikke en ny iver, et «åndelig empowerment», blir folkekirken bare et skalkeskjul for umyndige menigheter. Det kan også skje når vi erstatter «lekfolk» med «velgere».

Myten om bekjennelsespliktens fortreffelighet

debatt

Det blir fra enkelte tatt til orde for at bekjennelsesplikten må gjeninnføres. Det vil ikke skje og det bør ikke skje. 
Problemet med bekjennelsesparagrafen er ikke at den er blitt fjernet, det er at den i det hele tatt ble innført.

Den Treenige Gud skapte bare to kjønn

debatt

Skapelsesberetningen (1. Mos 1fg) forteller om en guddommelig rådslutning som førte til skapelsen eller dannelsen av mann og kvinne i Guds bilde. Og vi ser at all annen skapning er også hannkjønn og hunnkjønn.

Er islam 
en rase?

islam

Vi må ikke glemme at muslimene er våre medmennesker. Og de trenger den Sannhet som kan sette dem fri,

En kjempende kirke

lederartikkel

Det er nok nå. Det syriske folket kan ikke påføres mer lidelse.

Mytteriet i DnK

debatt

DnK har dessverre for lengst endret seg til å være sosialdemokratiets samfunnshus; kirken har brutt med sine røtter og slik forlatt fast grunn. DnKs liberale biskoper og prester hevder dog bestemt at de står på kirkens troslære om de møter slik kritikk... Men det er vel kun de selv som ikke ser at det de faktisk gjør og står for overdøver det de her sier.

Kirken må være låvedøråpen

debatt

Vår oppgave er å lede kirken fremover. Sørge for at den fortsatt er en bred folkekirke. Der medlemmene føler at de hører til.

Misjon i møte med nominell kristendom

nominell kristendom

Teologisk sett representerer «navnekristendom» et radikalt kall til oss alle som bekjennende kristne å bevege oss inn mot sentrum i kristen tro, inn mot varmhjertet, tydelig og integrert Kristustro, etterfølgelse og disippelskap.

Kirken vil ikke la seg feie av banen

debatt

Kirken vil ikke la seg feie av banen av påstander om at den er politisk, er irrelevant eller har manglende rasjonell tilnærming til tilværelsen.

En tviler for vår tid

preken

Å tro er å våge å favne det man ikke kan se. Å tro er å ønske å holde for sant det som ikke kan bevises eller kalkuleres eller settes opp på ­formel.

En kirke i krise

lederartikkel

Den norske kirke virker nærmest paralysert i møte med det endrede troslandskapet i landet vårt.

KrF og Listhaugs Frp

synspunkt

Vårt kjære parti har utan tvil store utfordringar framføre seg. Kanskje er regjeringsdeltaking noko av svaret? Men å svikta partiet om ein ikkje får alt som ein vil, er ikkje det som hjelper kristne verdiar i samfunnet.

Viktigere enn regjeringsdeltakelse

kommentar

Vi kan ikke uten videre forstå de interne styrkeforholdene blant KrFs velgere om vi legger stemningen i den offentlige debatten til grunn.

Vegen videre for Den indre Sjømannsmisjon

debatt

For de som bare leser overskrifter fikk en et negativt inntrykk av fremtiden for Den indre Sjømannsmisjon, og kanskje vil mange stille seg spørsmål om realiteten for driften videre.

Profeter fra den andre himmel?

debatt

Det er antagelig bare bibeltroende kristne som går i bresjen for å kreve denne loven forandret, slik at foreldrerett til barneoppdragelse og kristnes rett til forkynnelse og undervisning av bibelske sannheter blir beskyttet mot urettferdige lover.

Når kirker legges ned

lederartikkel

Å legge ned kirker er en symboltung handling. Det vitner om så mye mer enn røde tall i budsjettene; det forteller oss at samfunnet er i endring i en retning vi ikke ønsker.

Hva er problemet med eggdonasjon?

synspunkt

KrF frykter at åpning for eggdonasjon kan føre til at vi endrer syn på barnet, at vi sorterer mer og at en viktig skranke mot surrogati blir fjernet.

En styrket Erna

lederartikkel

Det er fullt mulig 
å argumentere for at det som har skjedd hittil i 2018 heller har styrket Erna Solberg enn svekket henne.

KrF bør kalles et humanistisk parti

krf

Rent ideologisk står KrF i dag på linje med hinduismen eller islam som samfunnsreligioner. Her er det plass til sharia og kastevesen.

Hvor går Misjonsselskapet?

synspunkt

Jeg frykter for at NMS nokså snart vil bli nødt til å godta det samme teologiske mangfold som preger folkekirken.

Velkommen, Valgerd

debatt

Velkommen heim frå ferie - og til å forklare folk eit par ting.