Hvor skal vår styrke komme fra?

LEDERARTIKKEL

Kirken har med sin tilgang til det åpenbarte Guds ord ofte vært den stabiliserende faktoren som drar kulturen opp og ut av moralske grøfter, skriver Dagen på lederplass.

Blått skifte for Venstre

samfunnskommentar

Det er ikke noe som tyder på at Venstre får oppfylt ønsket om at Sylvi Listhaug må ut av en samarbeidsregjering.

Tusen takk, Trump

lederartikkel

Donald Trump viser seg som en trofast alliert av den jødiske staten.

Anstøt og dårskap

i fokus

Sannheten er at mange innen kristenheten skammer seg over evangeliet, skyr anstøtet og vil ikke være dårer. De søker ikke ære hos Gud, men hos mennesker.

Å leve i Guds nyskapende nåde

kronikk

Lutherske kristne kan karakteriseres som fattig på spirituelt liv. Denne kronikken viser at fattigdommen i luthersk spiritualitet i dag ikke skyldes så mye Luther som vår egen tradisjon og livsstil.

Redd for sterke ord

frispark

La oss legitimere det som tidligere av gitte grunner har hatt grenser rundt seg. Jeg blir stum av beundring. Så intelligent og grensesprengende!

Jesus holder sabbatspreken

prekenhåndboken

Lukas nøyer seg med å referere bare første setning i Jesu tale. Grunnen må åpenbart være at i den setningen lå resten av talens budskap gjemt.

Dagens positive journalistikk

Kommentar

Finn Jarle Sæle har de siste dagene viet to av sine lederartikler på idag.no til Dagen. Nå nevner han oss forunderlig nok ikke ved navn. Han skriver bare lettere mystisk om «en kristen avis med et lignende navn» som Dagbladet.

Julens egentlige hovedperson

lederartikkel

Men adventstiden er fortsatt en kjærkommen anledning til å minnes barnet som ble lagt i en krybbe i Betlehem, barnet som noen år senere skulle stå frem som Messias, som Guds salvede.

Kropp som elskes og foraktes

kulturnotat

Forakten for svakheten stod 
i skarp motsetning til opphøyelsen av den rene sjel. Dette skillet sliter vi med fremdeles.

Har lukket øynene i altfor lang tid

utenrikskommentar

#metoo har ført til at tusenvis av kvinner deler sine historier, og stadig flere miljøer havner i offentlighetens søkelys på grunn av en ukultur der kvinner blir utsatt for seksuelle overgrep og trakassering.

På kva debattnivå ligg «ondskapens rike»?

debatt

Eg er samd med redaktøren i at vanskar må fram i lyset for å kunna løysast. Men då framfor alt i Guds lys, og ikkje nødvendigvis i Dagens lys.

Kristne møter er offentlige

LEDERARTIKKEL

Det betyr at vi alle har et ansvar for hvordan vi omtaler andre mennesker offentlig, også når vi befinner oss på gudstjenester, møter eller andre samlinger i menighetssammenheng.

En krigsforbryter stilt til ansvar

LEDERARTIKKEL

Dommen mot Ratko Mladic er en milepæl. Den viser at de som beordrer vår tids verste forbrytelser ikke lenger kan regne med å unngå straff.

Når islamister dreper sine egne

kommentar

«Når kristne og andre religiøse minoriteter forfølges, blir også situasjonen forverret for moderate og fritenkende muslimer. Derfor er det også så forfeilet, når biskoper og representanter for Mellomkirkelig råd advarer mot støtte til kristne i Midtøsten», skriver Lars Akerhaug.

Fremtidsmakten

synspunkt

Som kristne har vi tradisjon for å ønske å påvirke landets fremtid. Den defineres i økende grad av gründere.

Svenske tilstander i kirken

lederartikkel

Vil den nyvalgt biskop Kari Veiteberg bruke posisjonen sin til å kjempe for kjønnsnøytrale, svenske tilstander i Den norske kirke?

Kutt alkoholen på julebordet

lederartikkel

Vi er i krise. Og i krisesituasjoner gjelder det å realitetsorientere seg og lese situasjonen godt. Skal en virkelig åpne kranene på årets julebord?

Hva forkynner vi om korset?

i fokus

En av de viktige samtaler i dag blant de som bekjenner kristen tro, handler om hva som skjedde på korset og hvordan dette skal forkynnes. Samtalen er viktig for det handler om evangeliets innhold.

Høsten da kvinnene sa stopp

lederartikkel

Jeg vil tro at de aller fleste kvinner, en eller flere ganger i livet, har opplevd grenseoverskridende adferd fra menn.

Kjempemulighet for KrF

synspunkt

Kommunepolitikerne er ansvarlige for alle sine innbyggere, noe som også bør inkludere de studentene som bor, studerer og betaler skatt 
på samme måte som alle andre innbyggere.

Lekmannsarbeidet vårt

debatt

Eg er overtydd om at lekmannslinja framleis har mykje for seg. I ei tid der store forsamlingar gjerne blir løfta fram som idealet, er det også viktig å understreka at den vesle gruppa framleis har karakter av eit heilagt samfunn med alle lovnader knytt til seg.

Evangeliets uro

globalt perspektiv

Dersom misjonsarbeidet ikke har sin grunn i Guds hjerte, blir det lett et humanistisk evangelium som setter mennesket 
i sentrum.

På utsiden

frispark

Det norske arbeidsmarkedet tilbyr 
ikke den type jobber som flyktninger 
er i stand til å utføre 
ut fra de kvalifikasjonene de har.

Myten om KrF som et «borgerlig» parti

debatt

KrF har ikke noen forpliktelse til å holde en blå-blå regjering ved makten eller for å holde myten om seg selv som et «borgerlig» parti ved like.

«Men det de gjør skal dere ikke rette dere etter...»

synspunkt

Mange av oss er mye mer opptatt av å ha rett syn i homofili­spørsmålet enn å søke å elske mennesker med en homofil legning. Slik virker det i hvert fall på Facebook-tidslinjen min.

#farsdag too

utenrikskommentar

Vi trenger rett og slett mer farsdag i bistandsarbeidet – først og fremst for kvinnenes skyld.

Araberne i Israel er ikke slaver

debatt

De kan stemme i frie valg, og det sitter arabere i parlamentet. Arabiske dommere sitter i domstolene. Det er arabiske leger og spesialister ved landets sykehus.

Vis kristent samhald – møt fram for Franklin Graham

debatt

Kristenarven er i tilbakegang. Dersom målet er å nå nye generasjonar av yngre og eldre med evangeliet, må kristne vera meir rause ned kvarandre, halda saman i forsvaret og markandsføringa av kristendomen.

Karikert islamdebatt

kommentar

Både apologeter og islamkritikere kunne med fordel ha sluttet å karikere meningsmotstandernes standpunkt.

Regjeringen kutter frivilligheten

synspunkt

Et dramatisk kuttforslag i statsbudsjettet for 2018 kan føre til 800 færre kurs i Kristelig studieforbunds medlemsorganisasjoner.

Gratulerer, NRK!

kulturnotat

Barn ble ikke oppfordret til å synge slike sanger, tvert i mot fikk vi se hvor tåpelig det var at de gjorde det.

En lutherdom uten Kristusforening

kronikk

Én ting er å mangle Luthers frodige uttrykksmåte. Viktigere er det å få del i det liv og den Åndskraft han fikk gjennom bot og Kristusforening ved tro.

Et forsvar for bruk av teletorget

debatt

Jesus sa: «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.» Dette er Jesu mest misforståtte utsagn og gjerrigknarkenes alibi for ikke å gi til Guds rike. En teologisk feilkobling som bør korrigeres.

Yazidifolkets tunge kamp

lederartikkel

La oss stå sammen med yazidiene i kampen for å overleve som folk.

Jeg var en del av problemet

kommentar

Tidligere boikott-aktivist tar et oppgjør med den propalestinske venstresidens farlige demagogi.

Ikkje god nok?

i fokus

Lat oss sleppe dei alminnelege fram i Guds forsamling.

Den afrikanske forbannelsen

global perspektiv

Dersom man lykkes med å nå inn i den afrikanske folkesjela med et praktisk budskap om forsoning, så tror jeg også det finnes en mulighet for at den gamle afrikanske forbannelsen kan brytes.

Når forbønn blir forretning

lederartikkel

Forbønn for syke, nødlidende og fortvilte mennesker kan ikke behandles på samme måte som ordinær forretningsvirksomhet.

Mer kirke, mindre markering

kommentar

Jeg tror vi i dag trenger kirkeledere som mer enn noe annet våger å formidle en frimodig tillit til Jesus Kristus og til Guds ord.

Samarbeidsavtalen mellom Hamas og Fatah

debatt

Den nye samarbeidsavtalen mellom Hamas og Fatah er en utfordrende og alvorlig avtale for Israel og Palestinske områder. Hvor lenge denne avtalen vil vare er høyst usikkert, noe som senere års historie også vitner om.

Hele barnehagen banner

lederartikkel

De som klager på bannende unger i førskolealder på Nytt på nytt, har vår støtte.

Fornyet tillit til Guds frelsesvilje

lederartikkel

Reformasjonen var mer enn noe annet en åndelig gjenoppvåkning, med en fornyet og forklaret forståelse av frelsen.

Vi blir ikke frelst ved tro alene

synspunkt

Luther understreket sterkt at vi blir frelst ved tro alene av nåde alene. Det er sant og visst, men det kan lett misforstås.

Oppbrudd som smerter

kronikk

Dnk har valgt å følge tilpasningens vei. Det er trolig den eneste politisk farbare veien som folkekirke, men den demonstrerer folkekirkeideologiens teologiske umulighet.

Å vandra audmjukt med Gud

i fokus

Å kor godt og vakkert det er når brør lever i fred og forsoning med kvarandre!

Luther gav Berggrav hjelp

synspunkt

Heile tida henta dei argument frå Luthers skrifter og frå Den augsburgske vedkjenninga som sa at når styresmakta krenker retten, er det kyrkja si plikt å ta til motmæle og nekta lydnad.

Motløysa

i fokus

Den er ikkje av Gud, Han er alle gode gåvers gjevar, og motløysa er ikkje god.

«Verdens farligste mann»

kommentar

Denne professoren mener at det er mer umoralsk å drepe et friskt dyr enn et sterkt utviklingshemmet menneske.

Nå er KrF like lite som Rødt

debatt

Fremfor å ta signalene fra valget, så har KrF desto verre tragikomisk nok øst på MER av det samme. Og jo nærmere partiet kommer stupet, jo sterkere er ropet om KrF først.

Trygg på vaklende grunn?

debatt

Dersom du unge KrF-er med nylig gjennomført årsmøte leser dette, håper jeg også du vil svare.

Martin Luther er en feiring verdt

lederartikkel

Den protestantiske kirkefamilie burde bruke jubileet til å vende tilbake til de teologiske prinsippene som ble utmeislet gjennom reformasjonen: «Skrif­ten alene», «troen alene» og «nåden alene».

Sorteringssamfunn og abortlov

debatt

Organisasjonen Menneskeverd hadde for kort tid siden et arrangement i Litteraturhuset i Oslo. Forfatteren Thorvald Steen fortalte om sin siste roman. Hele livet har han hatt en sterkt invalidiserende sykdom. I romanen advarer han mot sorteringssamfunnet.

Har norske misjonærar gått ut på dato?

debatt

Vesten må driva misjon på ein billegare måte! Dette var ein av tinga Jason Mandryk og Molly Wall i Operation World nemnde då eg nyleg fekk høyre korleis dei vurderer framtida når det gjeld verdsmisjon.

Misjonsfest på Madagaskar

LEDERARTIKKEL

Aller mest trenger vi å gjenoppdage selve den evangeliske gløden, viljen til å ofre av sitt eget for å dele budskapet om Jesus Kristus med flere, skriver Dagen på lederplass.

Nobels fredspris til ICAN og implikasjonene for Israel

debatt

Folk på den politiske venstresiden har med prisutdelingen fått en god sak, som vil bringe dem opp på de politiske meningsmålingene, for nå skal Trump og Netanyahu henges ut for sine innvendinger mot Iran-avtalen.

Tar barnas trygghet på alvor

debatt

Dessverre vet vi at mange barn og unge som i dag blir utsatt for slike grusomheter, ofte lider i stillhet.

«Om livets to utganger»

debatt

Ingen av dei argumenta og tilvisingane som Olav H. Kydland listar opp 16. oktober rokkar ved påstandane mine om fortaping og tilinkjesgjering.

Presten som tråkket på bildet av Jesus

frispark

Vi tror på en Gud, som helt annerledes enn alle andre gudebilder og fortellinger, selv tapte. Selv ble tråkket ned. Ja, som selv døde for oss. 

En politikk som støtter opp under norsk reiseliv

synspunkt

Nå som pilene peker oppover i Norge, legger regjeringen opp til en finanspolitikk som gjør at den gode utviklingen kan fortsette, og ikke legge press på kronekursen, som har gitt reiselivet en viktig drahjelp de siste årene.

Frimodig i Den norske kirke?

debatt

Når en lære i strid med Bibelen og hele den kristne kirkes historie er innført i Dnk, vil overgang til et annet kirkesamfunn eller trossamfunn bli det eneste riktige for mange.

Et verdensbilde som henger sammen

LEDERARTIKKEL

Vi gjør klokt i å tenke nøye over hva det vil innebære når samfunnet i vår tid ser ut til å ha vanskelig for å forholde seg nøkternt til hva kristendommen faktisk har gitt oss, skriver Dagen på lederplass.

Ironisk momskritikk

debatt

Når man ser regjeringens styrking av frivillighetens økonomiske handlingsrom de siste fire årene, er det urimelig å kreve at staten i tillegg skal kompensere gjennom en rammebevilgning for fulle 25 prosent moms.