Kampen om Europas sjel

globalt perspektiv

Hvorfor jeg ikke er redd for verken skolegudstjenesters død eller islamovertakelse.

Viktigheten av selvkunnskap

synspunkt

Så lenge kristne snakker åpent og naturlig om sin tro vil ikke Norge kunne avkristnes. Enkelte kristne må slutte å skylde på at Ap har avkristnet Norge og ta saken i egne hender.

Evangeliet er en sjelden gjest

LEDERARTIKKEL

Hensikten med evangeliet er ikke først og fremst om å gi oss gode verdier for å bygge et best mulig samfunn på jorden.

Stolt av Norge

i fokus

Det er klart vi skal være stolte av Norge og de verdier vårt samfunn er bygd på!

Et nådens år

i fokus

Det er noe forutsigbart og fint med et årsskifte. I noen timer deler vi erfaringer og refleksjoner rundt året som går over i historien. Vi setter ord på tanker og ønsker i møte med dager som kommer.

Nyttårsforsett i et globalt perspektiv

globalt perspektiv

Januar er tiden for de store nyttårsforsettene, for slankekurene og for de hårete målene. Vi skal spise sunnere, trene mer, bruke mer tid på de viktige tingene og se mindre på tv.... i alle fall noen av oss.

Nytt år og ny lære

innspill

Innan teologien og forkynninga opplever vi for tida at stadig fleire sentrale kristne ord, uttrykk og lærepunkt anten vert fornekta, nedtonte eller omtolka.

Jesu korsdød som sentralpunkt

teologi

Krisen i teologien i dag er mangfoldig. Debatten om fortapelsen og om forsoningen har vist dette. Men gjennomgående aner vi en grunnleggende svikt i forståelsen av synden, dens dybde og alvor.

Hva homobevegelsen kan lære oss

lederartikkel

Hvor er det plass 
for de konservative, kristne kvinnene? 
Blir de invitert inn? 
Blir de lyttet til?

Jesus, vår stedfortreder

kronikk

Når læren om Jesu stedfortredende soningsdød erstattes med et annet evangelium, faller kirken og den kristne tro sammen. Slik er det fordi læren om stedfortredende soning er helt grunnleggende, både for vår frelse og for alt hva vi tror som kristne.

Rettferdighet for konvertitter

synspunkt

Vi vet at i ytterste konsekvens kan vurderinger på dette området bety liv eller død for enkeltmennesker.

Noen religion blir Islam aldri

islam-kritikk

Islam er ingen religion, men påberoper seg religiøs autoritet. Konfusianisme er heller ingen religion, men den påberoper seg da heller ikke noen hellig bekjennelse. Deri ligger en vesentlig og åpenbar forskjell.

Luthers mørke side kan ikke unnskyldes

synspunkt

Ved at vi kristne viser anger og sorg, i stedet for å teoretisere bort, eller legge lokk på antisemittismen som vokste fram i kirkefaderen, ville det positive budskapet hans ha funnet en dypere klangbunn.

Veien mellom avveiene

i fokus

Jeg mener det er en grøft å ufarliggjøre den tette koblingen som i økende grad gjør seg gjeldende mellom islam, vold og terrorisme.

Nyskapende menigheter

i fokus

Er det behov for nyskapende menigheter når oppdraget er å formidle et tidløst budskap?

En slags oppsummering av 2016

2016

Oppsummeringer som denne vil sjeldent gi et helhetlig bilde av året som gikk, men her er i hvert fall min brikke i puslespillet som skal fortelle oss om 2016.

Frykt ikke!

lederartikkel

Løsningen på forfølgelse er ikke å skjule troen, men å klamre seg til Jesus.

Roboter – skapt i menneskets bilde

kulturnotat

Kan et menneske ta livet av titalls robot-mennesker som til forveksling ligner mennesker, uten å ta skade på sin sjel?

Frelsen kommer fra jødene

i fokus

Den kristne tro er fundert i den jødiske sivilisasjon. Siden det er jul tenkte jeg å ta en liten refleksjon med utgangspunkt i Skriften.

Hvor står kirken i Norge i dag?

debatt

Det er ikke bare folk flest, «verden», som har blitt påvirket og bedratt av den rådende narrativen om Israel som «en bølle» i internasjonal politikk. Også den kristne kirke har latt seg forføre og bedra ved å delta i kritikken av Israel når landet er på kartet.

Er Norge et kristent land?

debatt

Kristendommens inntreden i vår kulturkrets førte med seg en voldsom oppgradering av menneskeverdet.

Guds ord og kvinnelige prester og pastorer

debatt

Ordningen med kvinnelige prester og pastorer skaper fremdeles uro og nød hos bibeltro kristne. Det kommer fram i media av og til, men ikke så ofte som tidligere.

Kraften i Jesu føderom

lederartikkel

Evangeliet er ikke bare pynt. Det er både tradisjon og kultur, men det er samtidig mer enn det.

Forsoningen i Bibelen og i kirken

debatt

Det som også teologihistorisk må kunna seiast å vera eit «velkjent faktum», er at ein avstandtaken frå og eit oppgjer med Jesu død som «stedfortredende staffelidelse» ikkje pregar kyrkjehistoria.

Fra Ringsaker til Betlehem

julekveldsvisa 65 år

Den bygger ei bro, ikke bare mellom himmel og jord, men også fra Betlehemsmarkene og til den norske landsbygda.

Hersketeknikker

LEDERARTIKKEL

Der det er mennesker samlet, vil det ofte være noen som søker makt på uredelig vis, skriver Dagen på lederplass.

Velgernes alternativ

politikk

Knut Arild Hareide og KrF uttrykte tydelig i budsjettforhandlingene at de ikke setter særlig pris på å bli forelagt et ultimatum. Likevel har nå Hareide og KrF stilt statsministeren et ultimatum foran Stortingsvalget i 2017,

«Kjære julenisse – Jeg ønsker meg en familie»

debatt

Det nærmer seg jul, og for de fleste barn og unge er ventetiden frem mot jul fylt med glede, lengsel og forventninger – om at gode ting skal skje. Men slik er det dessverre ikke for alle barn her i landet.

Om forsoning i kristen tradisjon

debatt

Jeg er derfor ikke enig med Oftestad i at Anselms lære sorterer inn under kategorien «stedfortredende strafflidelse».

Kirken, reformasjonen og jødene

israelkommentar

Bibelen og historien viser oss at hatet og krigenmotjødene er 
irrasjonell og at drivkraften er åndelig.

Hva sann bibeltroskap er

lederartikkel

Alle som vil kalle seg bibeltro, må også erkjenne at menneskers evne til å forstå Guds ord rett ikke er gitt en gang for alle på alle punkter.

Den kristne korrektheten

kronikk

Å utfordre rådende teologiske oppfatninger og komme med spørsmål og innvendinger, kan i noen sammenhenger bokstavelig talt være som å banne i kirka. (...) Du synes du ser en rød varsellampe som blinker «ikke gå dit!», og advarer vedkommende med et av følgende skremselsord: «ubibelsk», «liberal», «svermerisk».

Hvordan tjener vi forfulgte kristne best?

debatt

Hvordan opplever muslimer og humanetikere det i vårt samfunn når vi er mer opptatt av å snakke negativt om dem enn å velsigne dem?

Gründerskap som balanserer en feminin kirkekultur

synspunkt

Skal vi sikre menns engasjement i kirkelig aktivitet fremover, må mer til enn helgeturer i skauen og jaktlag i menigheten. Et helhjertet og nytt haugiansk gründerskap kan være løsningen.

Rett å si ja til Listhaug

lederartikkel

Vi unner Åpne Dører hver eneste krone og alle de nye giverne de har fått.

Bibelens absolutter

LEDERARTIKKEL

Bjørn Eidsvåg er mer absolutt enn han ser ut til å tenke over, skriver Dagen på lederplass.

Professorale unnamanøvre og Martin Luther

debatt

Man skal som forsker holde tungen rimelig rett i munnen: Det er selvsagt ikke et poeng å demonisere Luther, like lite som det er å skrive en idylliserende hagiografi hvor kun det man sympatiserer med hentes frem.

Det ingen makt eller myndighet kan stoppe

globalt perspektiv

Valget tas. Sommerjobben sies opp. Anna skal passe på en hyperaktiv 4-åring resten av sommeren. Tsjekkia-turen ser ut til å gå fløyten, men et 
liv er reddet.

Ja til dobbelt statsborgerskap

synspunkt

Rekordmange nordmenn reiser ut til andre land for å studere eller jobbe for eksempel i misjonstjeneste. Mange av disse finner kjærligheten ute og vil bosette seg der. Det at norsk lov tvinger disse til å velge mellom norsk eller landets identitet setter mange i en vanskelig og helt unødvendig situasjon.

Jo, Luther var antisemitt

lederartikkel

En person som oppfordrer til vold mot jøder, er en antisemitt. Uansett om han samtidig er en reformator og en viktig person i protestantisk kristenhet.

Sensasjoner selger

kulturnotat

Det kan tenkes en mer sensasjonell overskrift enn at sensasjoner selger, men kan vanskelig tenkes en bedre en oppskrift på løssalg, klikk og likes. Ikke minst når det handler om ting som man vet engasjerer, fra avsløringer av kjendiser til kirkeskandaler.

Utviklingen i Den norske kirke

synspunkt

Det einaste som kan berge situasjonen er vi får oppleve ein gjennomgripande landsvekking der folket vårt får møte ein heilag Gud. Og der synd blir synd, og nåde blir nåde.

Julefeiring med klump i magen

lederartikkel

«Det går bra. Det går bra», hvisker jenta på en video som nå deles hyppig i sosiale medier. I videoen møter vi en familie som feirer jul. Jenta teller drinkene til faren. Det blir altfor mange. Julaften blir ødelagt.

Islam i våre hjerter

debatt

Tragedien er den at det norske folk har tatt farvel med kristendommen. Vi har lagt ned de våpnene som kunne ha beseiret islam.

Med muslimene i våre hjerter

debatt

La oss ikke skremmes og bli lamslått av det vi nå ser i Europa og Norge. Dette er Guds unike mulighet for oss til å nå ut med budskapet om en kjærlig Gud, som elsker alle mennesker, muslimer innbefattet, så høyt at han sendte sin Sønn Jesus Kristus for at ingen skal gå fortapt, men få evig liv – og da argumenterer vi ikke muslimene inn i Guds rike, men vi elsker dem inn.

En kirke på tilbudssiden

synspunkt

Mykje talar faktisk for at kyrkja bør samarbeide tettare med skulane i tida som kjem, ikkje mindre. Kyrkja bør strekke seg langt for å legge til rette for god læring for alle elevar, uansett religiøs tilhøyrsel eller ståstad.

En svekkelse av kristen innflytelse

lederartikkel

De kan benekte det så mange ganger de vil, men den mest målbare virkningen av disse partidannelsene er etter alt å dømme en svekkelse av den kristne innflytelsen i norsk politikk.

God debattskikk blant kristne?

DEBATT

De ville aldri funnet på å prinsipielt forsvare noen de i sak var uenige med, selv om disse skulle være utsatt for urettferdig behandling. Det er altså en klar de «innenfor» imot de «utenfor»-holdning.

Kristnes mediemuligheter

synspunkt

Hvorfor er det slik at frelste rusfrie mennesker sjeldent slipper til med sin historie i norske medier, mens alternative og nyåndelige behandlingsmetoder vies spalteplass?

Et lite frø – og en bønn

i fokus

Nå fram mot jul tenker vi på effekten det lille spede Jesusbarnet har hatt for verden. For en strategi!

Barnevernet «utgått på dato»?

debatt

Det er noko gale med grunnen barnevernet står på, og då tenker eg på menneskesynet og synet på familien.

De teologiske sikkerhetsventilene

debatt

Eksegese er en stolt akademisk disiplin. Men uten mentale sikkerhetsventiler på plass, kan det bære galt av sted.

Julehåp for mette og redde

frispark

«Verden er forandret. Jeg føler det i vannet. Jeg føler det i jorden. Jeg lukter det i luften.»

Et kaldere samfunn

lederartikkel

Til syvende og sist bunner hatytringene i manglende respekt for menneskeverdet.

Julefeiring +

i fokus

Det er med Guds kjærlighet som med annen kjærlighet. Det er bedre å erfare den enn å høre om den.

Ikke si noe

i fokus

Jeg opplever at vi lever i en tid der det er så lett for mange kristne å uttale seg om alle ting. Det pøses ut negative ord i øst og vest. Man har meninger om alt. Og oftest er meningene negative.

Misjon i adventstiden

globalt perspektiv

Advent er en fin tid med lys og mandariner. Advent er også en tid hvor vi feirer at Jesus kom og at han skal komme igjen. Hele misjonshistorien plasseres mellom disse to «kom», og den utfolder seg også i årets adventstid.

Julegudstjeneste er bra for alle

debatt

Flere skoler enn før sier nå nei til julegudstjenester. Dette er noe som gleder Human-Etisk forbund, hvis hovedmål synes å være å benekte at Den norske kirke står i en kulturell og historisk særstilling i Norge.

Noen ganger må vi si nei

synspunkt

Halldorf mener med andre ord at ingen etiske eller moralske spørsmål kan skille kristne. En kan undres over om det er mulig å forfekte dette standpunktet uten å måtte gå på kompromiss med Bibelens autoritet.

Terrorbrann

LEDERARTIKKEL

Israel har den siste uken blitt herjet av en rekke branner. Innbyggere har kjempet en fortvilet kamp mot flammene flere steder i landet. Å høre at mange av disse brannene trolig er påsatt, er fortvilende.

Hvordan forstå skapelsesberetningen?

kronikk

Det vil nok ennå komme mange teorier om menneskets tilblivelse. Men det skal ikke frarøve oss troen på vår særstilling i skaperverket.

Guds virkelighet og menneskets virkelighet

kronikk

Mange ikke-kristne mennesker oppfatter gjerne det arbeidet som skjer blant kristne som en politisk bevegelse som skal tvinge igjennom kristendommen i samfunnet.

Den høye politiske risikoen

synspunkt

Det neste store spørsmålet er om KrF vil ta et lengre skritt i retning venstre, det vil si, støtte en Ap-regjering eller selv delta i en slik regjering. Det eneste som er sikkert etter KrFs siste landsstyremøte er at ingenting er sikkert.

Slakt av «Salongen»

israelkommentar

Dette er eksempler på Tveits små feil. 
De store feilene 
er mer alvorlige.

Hvordan Gud skapte

bokanmeldelse

Troende kristne lekfolk har gitt seg selv et vanskelig utgangspunkt når de prøver å overbevise naturvitenskapelige fagfolk om at de ikke forstår faget sitt.

Dagen derpå - et personlig sukk

frispark

Når det gjelder disse tøffere sidene ved lederskap og disippelgjøring når ikke ekteparet Christiansen sitt forbilde til anklene en gang.

Luther – på godt og vondt

lederartikkel

Er det mulig å se på Martin Luther både som antisemitt og som Guds redskap? På en og samme gang?

Hvor er de kristne gründerne?

kulturnotat

Kristne 
institusjoner og organisasjoner blir ikke først og fremst etablert på grunn av vedtak 
i styrer og generalforsamlinger.

Berikende for alle parter

synspunkt

Flere skoler enn før sier nå nei til julegudstjenester. Dette er noe som gleder Human-Etisk Forbund, hvis hovedmål synes å være å benekte at Den norske kirke står i en kulturell og historisk særstilling i Norge.

Destruktivt vedtak i Trondheim

LEDERARTIKKEL

Hvis dette er venstresiden i Trondheim bystyres bidrag til fredsprosessen, er det nok bedre at andre aktører tar ledelsen, skriver Dagen på lederplass.

Inga endring i abortsynet

debatt

Det er inga endring i synet på abort verken i Dagen eller i Sambåndet. Me er for eit rettsvern for det ufødde liv.

Slapp evangelikal ryggrad

globalt perspektiv

Kristendommens oppslutning er nedadgående 
i USA, antallet sekulære mennesker vokser ganske raskt. Jeg er redd dette valget vil forsterke denne trenden.