Ja til politisk engasjerte pastorer og prester

i fokus

Litt enkelt sagt: Da går det fint an å være prest for alle, uavhengig av politisk ståsted, og samtidig være engasjert i et konkret politisk parti.

KrF på kanten av stupet

lederartikkel

Hvis nedgangen for KrF fortsetter nå, står partiet i fare for å utraderes fra norsk politikk.

Det verdinøytrale er en illusjon

lederartikkel

Når den kristne virkelighetsforståelsen uthules og undergraves, blir vi fattigere og mer sårbare som samfunn, skriver Dagen på lederplass.

Verdivalget 2017

debatt

Hver eneste stemme til KrF vil bidra til å styrke de kristne verdiene i vårt samfunn, og gi et større gjennomslag for det kristne menneskesynet og nestekjærlighetsbudet på Stortinget og i samfunnet vårt de neste fire årene.

Skille religion og politikk?

frispark

Ikke tro at religion og politikk ikke har noe med hverandre å gjøre. For troen påvirker alt i livet, også politikken.

Det KrF jeg elsker

synspunkt

På sitt beste er ingen i nærheten av KrF, men litt for ofte tvinges KrF inn en light-rolle i norsk politikk. Norge trenger en sterk kristendemokratisk bevegelse.

Ikonet som falmet

lederartikkel

Vi vil innstendig oppfordre norske myndigheter til å bruke denne inngangen til tydelig tale og at man stiller Aung San Suu Kyi til ansvar for de overgrepene som nå skjer, skriver Dagen på lederplass.

Frikirkeligheten er ikke immun

lederartikkel

Debatten om homoekteskap er på vei til en frimenighet nær deg, skriver Dagen på lederplass.

Alene i natten

synspunkt

Nestekjærleik kan umogeleg handla om at det skal vera eit mål for Noreg å ha den strengaste asyl- og innvandringspolitikken i Europa,

Valgkampens avgjørende uke

lederartikkel

Jonas Gahr Støre kan havne i selskap med Reiulf Steen som de eneste Ap-lederne i nyere tid som ikke ble statsministre. Men det kan også gå annerledes.

Flertallets tyranni

i fokus

I alt dette mister vi kanskje gradvis noe av det viktigste for oss; vår frihet, vår handlekraft, vår selvstendighet og dignitet.

En advarsel mot likegyldighet

debatt

Vi trenger alle å måtte snuble over en daglig påminnelse av likegyldighetens pris.

Eg undrast

debatt

Takk til dykk som har reagert på mitt synspunkt i Dagen om KrF og valet. Det gjev meg høve til forklarande tilbakemelding.

Flaut å vise frem svenske tilstander

debatt

Det er meget bra at Sylvi Listhaug har besøkt Rinkeby i Stocholm som er et eksempel på feilslått integreringspolitikk og ikke minst et kriminelt belastet område av dimensjoner.

Hvorfor pusher Selbekk Frp?

synspunkt

Sjefredaktør Vebjørn Selbekk vet at jeg setter stor pris på ham og på avisen Dagen. Derfor blir jeg urolig når jeg leser kommentarer som kunne vært skrevet av en valgkampmedarbeider i Frp.

Verdensvalget

Utenrikskommentar

Norge kan ikke melde seg ut av verden. Stortingsvalget 11. september får også følger for mennesker langt utenfor Norges grenser.

«Ingen ville kunne bade i Mjøsa»

israelkommentar

Hvorfor deltar da en biskop i Den norske kirke, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen i en politisk kamp for å gi dem fri tilgang til våpen?

Fra motkultur til mismotkultur?

lederartikkel

I verste fall kan svartmaling av situasjonen framstå som en from øvelse. Den svartsynte kan bli bedømt som den åndelig klarsynte.

Valg og verdier

kronikk

En verdidebatt er ikke noe som lar seg organisere fram. Den må komme som en konsekvens av et behov i folks bevissthet. Det er ennå tid til å starte den samtalen.

Hvilke historier tror vi på?

lederartikkel

Går det an å fortelle begge disse historiene, uten å nedvurdere noen av dem?

Regnbueflagget er ikke nøytralt

debatt

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (Fri) kobler det å ikke ville heise regnbueflagget fra offentlige flaggstenger til nazisme og fremmedfrykt. I stedet for å komme med slike antydninger bør de låne øre til lederen for Åpen folkekirke.

Hykleri uten grenser

debatt

NRK svikter norske verdier når de lar Faten Mahdi al-Hussaini lede et valgprogram.

Garanti-kravet

debatt

For fire år siden var KrF med på en «garanti» om at «borgerlig» flertall skulle gi en «borgerlig» regjering. Erfaringene med den garantiutstedelsen er ikke gode.

Misjon og stortingsvalg

i fokus

Guds ord er vårt arvegods og det einaste som kan tryggja vår framtid!

Enden er nærmere

lederartikkel

Spekulasjoner om endetiden er ikke bra, men taushet er ikke bedre.

Nestekjærlighet uten grenser

utenrikskommentar

Hva er kristne verdier? Og hva er norske verdier? Felles for dem er i hvert fall at nestekjærligheten ikke kjenner grenser.

Det er dette det gjelder 11. september

synspunkt

Det er forvirrande å sjå korleis ein personfokuserer valkampen lausrive frå kandidatane sine forpliktande program. Det er til dømes ikkje støtte til Sylvi Listhaugs kors rundt halsen folk i Møre og Romsdal legg i valurna.

Bibelsyn og jordas alder

debatt

Det er grunn til å advare imot dem som hevder et slikt syn. Her ligger en kime til sekterisme.

Noe å feire?

i fokus

Vi er over halvveis i jubileumsåret for reformasjonen. Vi nærmer oss 31. oktober, datoen da Martin Luther for fem hundre år siden offentliggjorde sine 95 teser mot avlatshandelen.

Kors og hijab på skjermen

kommentar

Debatten om religiøse symboler på skjermen handler om langt mer enn rasisme.

For at ondskapen ikke skal blomstre

LEDERARTIKKEL

Samtidig som vi igjen og igjen må advare mot en generell mistenkeliggjøring av muslimske miljøer, kan vi ikke overse at vår tids terror i stor grad ser ut til å ha en tilknytning til miljøer som i hvert fall selv hevder å være muslimske, skriver Dagen på lederplass.

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.

Bibelskole på ville veier

synspunkt

I takt med ny-evangelisk og karismatisk utvikling i norsk kirkeliv har utviklingen på dette området også overtrådt grenser for hva samfunnet bør anse som normalt og anstendig.

Bibelske argumenter for en gammel jord

kronikk

Å hevde at vår verden kan være mye eldre enn 6000 år må ikke skyldes en overdreven respekt for dagens naturvitenskap. Det finnes mye støtte i Bibelens tekster for at jorden er gammel.

Svar på spørsmålet, Hareide

lederartikkel

Det er ikke er godt lederskap når KrF-lederen på direkte spørsmål om man er for eller imot ekteskapsloven svarer at det får stortingsgruppen avgjøre.

Det handler ikke bare om terrorbegrepet, men også om fakta

synspunkt

Sentrale medier fortsetter å håndtere den israelsk-palestinske konflikten som en overforenklet moralsk fortelling med en klar svart-hvitt rollefordeling. Israel er alltid den skyldige og palestinerne alltid uskyldige.

Da sang Moses

i fokus

Det står ikke at vi skal synge bestandig, men det står at vi skal be bestandig. 1.Tess 5,17.

Hatet vi ikke snakker om

kommentar

Norske jøder opplever det som svært ubehagelig at man ikke reagerer på antisemittiske holdninger blant den muslimske minoriteten.

Hva vil det si å tale profetisk?

kronikk

Bibelen advarer oss sterkt mot den falske profeti. Men enda sterkere oppmuntrer den oss til å gi rom for den sanne. Redselen for å misbruke denne nådegaven må ikke hindre noen i å bruke den!

Til en ung potensiell KrF-velger

synspunkt

Når man skal skissere en KrF-velger, skisserer avisene gjerne en dame i 60-årene fra Vestlandet som er aktiv på det lokale bedehuset.

Misjonsselskapet og kvinnene

dagensdebatt

Som i det politiske liv ble organisasjonen og foreningene ledet av menn. I 1842 var kvinner juridisk underlagt mannlig formynderskap. Derfor kunne de ikke få stemmerett og sete i styrende organer.

Alkoholpolitikk for dem som trenger det mest

debatt

Akkurat som mange voksne er i stand til å skjule sitt alkoholmisbruk fra omverdenen, kan barn være ypperlige skuespillere for å beskytte sine foresatte.

Reformasjonstida og svermarane

debatt

Direkte tilbakemeldingar ikkje minst frå normisjonsfolk tyder på at det spørsmålet er alvorleg – og at IMI kyrkja si profilering har ikkje dekning i Guds ord.

Det brenner fortsatt i islams hus

kommentar

Mohammed Usman Rana har gitt opp å være brannmann i islams hus. Flammene slukkes i hvert fall ikke ved å beskylde islamkritikere for å hate muslimer.

Religiøs nasjonalisme undergrev trusfridom

debatt

Den hindunasjonalistiske bølgja i India gjer det ­stadig vanskelegare for religiøse minoritetar. Endå ein delstat går langt i å kriminalisere skifte av tru.

Heilskapleg politikk inspirert av kristne verdiar

synspunkt

Debatten om kristne verdiar i politikken manglar ein mellomposisjon. Ikkje alle som bygger politikken sin på religion blandar religion og politikk slik enkelte hevdar.

De kristne verdiene på Tinget

synspunkt

Prat om kristne verdier er nesten helt uten verdi før de får konsekvenser for praktisk politikk.

Menneskeverd i Norge og i India

lederartikkel

Det burde skape ramaskrik i hvert eneste 8. mars-tog i hele verden, sier forfatteren, teologen og politikeren Erik Lunde om den store uretten som begås, når millioner av jentefostre velges bort og aborteres.

Hvem KrF-velgerne liker

kommentar

Tallene tyder altså på at Arbeiderpartiet står langt sterkere blant KrF-velgerne enn Frp gjør.

Israel og diasporaen

debatt

Skredet av kritikk mot israelsk politikk fra vestlige medier, frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner fører til at støtten til Israel fra diasporaen blir svekket.

Hva er luthersk spiritualitet?

synspunkt

Ekte spiritualitet er ikkje eit ferniss til pynt, 
men prosessar som gir eit prøvt sinn som er 
forankra i Han, vår Herre og Frelsar.

Kristne verdier og individets frihet

debatt

Det handler om noe mer enn brunost, vafler og felles barne-TV – det handler om grunnmuren i vår egen sivilisasjon.

Alderdom med innhold og mening

synspunkt

Mennesket lever ikke av brød alene. Det trengs noe mer enn å bare holde våre eldre og hjelpetrengende i live. Mange eldre lengter etter mer fellesskap, og det myke innholdet i eldreomsorgen må nå løftes frem.

Naturvitenskapens begrensning

kronikk

Gud er ingen konkurrent til naturlovene – Han er opphavet til dem. Derfor er det aldri slik at jo mer naturvitenskapen avdekker av naturens lover, jo mindre plass er det til Gud. Nei, jo større innsikt får vi i Gud skaperverk.

Hvorfor KrF?

synspunkt

Jeg ser også at KrF har både en liberal og en konservativ fløy. Og at det kan være utfordrende å skulle favne en stor bredde av kristne velgere. Samtidig tror jeg ikke at ­fragmentering og flere kristne partier er løsningen.

Faren for relativisert teologi

lederartikkel

Det er ikke uten videre slik at nedtoningen av konfesjonell tilhørighet er av det gode.

Luther-ord til trette kristne

i fokus

Et av de viktigste temaene i Luthers forfatterskap var forholdet mellom tro og gjerninger. Det han skrev er fortsatt til hjelp. Ikke minst for dem som strever med å få de åndelige prestasjoner og opplevelser på plass i sine liv.