Nobels fredspris til ICAN og implikasjonene for Israel

debatt

Folk på den politiske venstresiden har med prisutdelingen fått en god sak, som vil bringe dem opp på de politiske meningsmålingene, for nå skal Trump og Netanyahu henges ut for sine innvendinger mot Iran-avtalen.

Tar barnas trygghet på alvor

debatt

Dessverre vet vi at mange barn og unge som i dag blir utsatt for slike grusomheter, ofte lider i stillhet.

Led dem ikke inn i fristelse

LEDERARTIKKEL

Gårsdagens stortingsdebatt om trontalen ble en markering av utfordringene som det skjøre flertallet på ikke-sosialistisk side står overfor.

Ikke lett å gifte seg

israelkommentar

Hvert år drar tusenvis av israelere til Kypros for å gifte seg.

Å stå for det vi tror på

LEDERARTIKKEL

Samtidig som vi etterlyser mer toleranse i storsamfunnet, bør vi spørre om det er nok tålevilje hos kristne, skriver Dagen på lederplass.

Skapkristne

debatt

Noen lurer på hvor de kristne har blitt av i den offentlige debatten. Det gjør ikke jeg.

Støtt kristne som utsettes for vold og diskriminering

debatt

Mange av våre kristne trossøsken rundt omkring i verden utsettes for vold og diskriminering. Trosfriheten er en av de menneskerettighetene som er under sterkest press i dagens verden.

Stat og kyrkje

debatt

Kyrkja har ei pedagogisk oppgåve ovafor folket; ho skal undervise om kva som er rett og galt. Dessutan har ho eit profetisk kall. Det betyr at ho skal refse staten når denne krenkjer menneske, og vera statens vakne samvit.

Korttenkt

debatt

Vil en ikke innse den realitet at kirken med sin påviselige vranglærehandling har brutt det åndelige fellesskap med mange kristne?

Fra Etiopia hjem til Israel

debatt

Det er når de setter foten på israelsk jord at en lang og økonomisk kostbar prosess starter for at de skal få et godt liv i fedrenes land.

«Dagen derpå» for KrF?

debatt

Jeg har stor tro på at KrF vil kunne reise seg, og igjen erobre tapte mandater i østlandsfylkene til neste stortingsvalg.

Det som overvinner ondskapen

lederartikkel

Kristen tro handler ikke om å benekte ondskapen, men om å erkjenne og bekjenne den.

Svart-hvit kompetanse

debatt

Reise land og strand rundt og forkynne det virkelig glade budskap om kjønnsidentitet, ekteskap og familie. Det trengs mer enn noensinne i en ytterst forvirret tid.

Derfor blir det neppe mange valgmenigheter

kommentar

Veien fra Den norske kirke til bedehusforsamlinger eller frikirkelige menigheter – eller til valgmenigheter – kan bli litt lengre enn man kanskje skulle tro.

Skuffende om NLMs selvforståelse og identitet

synspunkt

NLM fremstår i dag både som en organisasjon og et kirkesamfunn, men hvor behovet for gjennomtenkte kirkestrukturer og ordninger har vært underutviklet til fordel for organisasjonsstrukturen.

Når kunnskap ikke tåles

lederartikkel

Når selv de mest kunnskapsrike og nyanserte talspersonene blir kneblet, kan konsekvensen bli tilbaketrekning.

Rommet blir mindre og mindre

synspunkt

Er det slik å forstå at Åpen Folkekirke krever å være representert med såkalt «rosa kompetanse» på enhver arena der den nye ekteskapsteologien er tema, ellers kan det forventes en mediestorm?

KrF – nær ved å forsvinne

debatt

Vi som er opptatt av at vi skal ha et parti på Stortinget som flagger og kjemper for kristne verdiene, så er det dessverre mange som er skuffet.

«Presteutdanninga si utfordring»

debatt

Grunnen til at det ikke ble noen prest av meg, var at da måtte jeg bruke syv år av livet mitt på en utdannelse jeg følte var delvis irrelevant.

Et vennskap som holder

israelkommentar

Selv om jeg nå forlater Stortinget, vil selvsagt vennskapet med Israel bestå.

Kristenfobi på skolen

lederartikkel

Tankevekkende og urovekkende beretning fra sokneprest i Nord-Trøndelag.

KrF og en totalitær stat

debatt

I dag må man oppfatte KrF som en trussel mot oss som vil holde fast ved - slik de troende har gjort under ethvert totalitært regime - at foreldre har en gudgitt rett til å oppdra sine barn i kristentroen uten ideologisk diktat fra statsmakten under trussel om straff.

Kampen om Skriften (alene)

kronikk

Skal jeg oppsummere, må jeg likevel være ærlig og si at disse erkjennelsene har gjort «Skriften alene» mye vanskeligere å hevde. Og min opplevelse er at konservative protestanter på mange måter sliter her.

Bedehus med svakere bånd til folkekirken

lederartikkel

For bedehusets egen del tror vi det er klokt å gå bredere og grundigere inn i hvordan den rikholdige bedehusarven best kan ivaretas i en ny tid.

Be for mediene

debatt

Be om at tro og livssyn blir satt på agendaen i den offentlige debatten.  
Be om en forståelse for hvor viktig kristentroen har vært for utformingen av vårt samfunn.

Ja til politisk engasjerte pastorer og prester

i fokus

Litt enkelt sagt: Da går det fint an å være prest for alle, uavhengig av politisk ståsted, og samtidig være engasjert i et konkret politisk parti.

Mors mål er god skole

utenrikskommentar

Med morsmålet som inngang tar barna en utdanning som gir framtidshåp og helt nye muligheter.

KrF og regjeringsspørsmålet

debatt

Valget er over. Velgerne har talt. For KrF ble valgresultatet elendig. Selvransakelse og nytenkning er nødvendig.

Jesus i Bibelens lys

debatt

Det er mange kloke hoder, det er mange lærde teologer, men det er ikke dermed sagt at alle har den rette respekt for Guds ord.

Radikal? Ikke nå lenger …

lederartikkel

Den normale oppbruddsprosessen kan bli ekstra krevende hvis man kommer fra et miljø med kjennetegn som skiller seg sterkt fra det tidstypiske.

Apokalypse nå

frispark

Nei, apokalypsen er her ikke helt ennå. Men for noen mennesker i verden har det begynt å føles sånn.

Valgets kval

debatt

Et kraftig jordskjelv synes å riste det gode, gamle KrF-grunnfjellet. Ikke alle har overlevd sitt gamle parti.

Avkristning av Norge

debatt

Det er kunnskapsløst å overse at det var kirka som starta skolevirksomhet i Norge.

Hans Nielsen Hauge og tjenende lederskap

debatt

Hans Nielsen Hauge var en sterk og tydelig leder for de virksomhetene han startet, med en klar formening om hvordan disse skulle drives og utvikles. Men det var ikke egen vinning og makt som drev ham.

Israels syn er uønsket

lederartikkel

Israels syn er ikke velkommen når Kirkeuka for fred i Israel og Palestina arrangeres til uken.

Gud har tre favoritter

synspunkt

Frykt er aldri en kristen respons. En kristen respons er å vise godhet mot fremmede og vår tids «enker» og «foreldreløse».

KrF på kanten av stupet

lederartikkel

Hvis nedgangen for KrF fortsetter nå, står partiet i fare for å utraderes fra norsk politikk.

Det verdinøytrale er en illusjon

lederartikkel

Når den kristne virkelighetsforståelsen uthules og undergraves, blir vi fattigere og mer sårbare som samfunn, skriver Dagen på lederplass.

Verdivalget 2017

debatt

Hver eneste stemme til KrF vil bidra til å styrke de kristne verdiene i vårt samfunn, og gi et større gjennomslag for det kristne menneskesynet og nestekjærlighetsbudet på Stortinget og i samfunnet vårt de neste fire årene.

Skille religion og politikk?

frispark

Ikke tro at religion og politikk ikke har noe med hverandre å gjøre. For troen påvirker alt i livet, også politikken.

Det KrF jeg elsker

synspunkt

På sitt beste er ingen i nærheten av KrF, men litt for ofte tvinges KrF inn en light-rolle i norsk politikk. Norge trenger en sterk kristendemokratisk bevegelse.

Ikonet som falmet

lederartikkel

Vi vil innstendig oppfordre norske myndigheter til å bruke denne inngangen til tydelig tale og at man stiller Aung San Suu Kyi til ansvar for de overgrepene som nå skjer, skriver Dagen på lederplass.

Frikirkeligheten er ikke immun

lederartikkel

Debatten om homoekteskap er på vei til en frimenighet nær deg, skriver Dagen på lederplass.

Alene i natten

synspunkt

Nestekjærleik kan umogeleg handla om at det skal vera eit mål for Noreg å ha den strengaste asyl- og innvandringspolitikken i Europa,

Valgkampens avgjørende uke

lederartikkel

Jonas Gahr Støre kan havne i selskap med Reiulf Steen som de eneste Ap-lederne i nyere tid som ikke ble statsministre. Men det kan også gå annerledes.

Flertallets tyranni

i fokus

I alt dette mister vi kanskje gradvis noe av det viktigste for oss; vår frihet, vår handlekraft, vår selvstendighet og dignitet.

En advarsel mot likegyldighet

debatt

Vi trenger alle å måtte snuble over en daglig påminnelse av likegyldighetens pris.

Eg undrast

debatt

Takk til dykk som har reagert på mitt synspunkt i Dagen om KrF og valet. Det gjev meg høve til forklarande tilbakemelding.

Flaut å vise frem svenske tilstander

debatt

Det er meget bra at Sylvi Listhaug har besøkt Rinkeby i Stocholm som er et eksempel på feilslått integreringspolitikk og ikke minst et kriminelt belastet område av dimensjoner.

Hvorfor pusher Selbekk Frp?

synspunkt

Sjefredaktør Vebjørn Selbekk vet at jeg setter stor pris på ham og på avisen Dagen. Derfor blir jeg urolig når jeg leser kommentarer som kunne vært skrevet av en valgkampmedarbeider i Frp.

«Ingen ville kunne bade i Mjøsa»

israelkommentar

Hvorfor deltar da en biskop i Den norske kirke, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen i en politisk kamp for å gi dem fri tilgang til våpen?

Fra motkultur til mismotkultur?

lederartikkel

I verste fall kan svartmaling av situasjonen framstå som en from øvelse. Den svartsynte kan bli bedømt som den åndelig klarsynte.

Valg og verdier

kronikk

En verdidebatt er ikke noe som lar seg organisere fram. Den må komme som en konsekvens av et behov i folks bevissthet. Det er ennå tid til å starte den samtalen.

Hvilke historier tror vi på?

lederartikkel

Går det an å fortelle begge disse historiene, uten å nedvurdere noen av dem?

Regnbueflagget er ikke nøytralt

debatt

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (Fri) kobler det å ikke ville heise regnbueflagget fra offentlige flaggstenger til nazisme og fremmedfrykt. I stedet for å komme med slike antydninger bør de låne øre til lederen for Åpen folkekirke.

Hykleri uten grenser

debatt

NRK svikter norske verdier når de lar Faten Mahdi al-Hussaini lede et valgprogram.

Garanti-kravet

debatt

For fire år siden var KrF med på en «garanti» om at «borgerlig» flertall skulle gi en «borgerlig» regjering. Erfaringene med den garantiutstedelsen er ikke gode.

Misjon og stortingsvalg

i fokus

Guds ord er vårt arvegods og det einaste som kan tryggja vår framtid!