En moralsk havarikommisjon

LEDERARTIKKEL

I #metoo-debatten møter antimoralistiske Norge seg selv i døren med et brak, skriver Dagen på lederplass.

Den gamle damen og Trump

debatt

President Donald Trump har annonsert at han 17. januar vil dele ut «The Fake News Award», en pris til de mest forutinntatte og korrupte mediene. Han angriper dermed en av de viktigste verdiene i et vestlig demokrati: tilliten til våre medmennesker.

Sorteringsåret 2017

debatt

Mange av oss har tatt for gitt at ideen for menneskeverdet – uavhengig av egenskaper – var stadfestet etter krigen. Sorteringsåret 2017 viser oss med all tydelighet at dette ikke er tilfelle.

Jerusalem – igjen og igjen

i fokus

Ein kan undra seg over at namnet Jerusalem er bygt opp om ordet shalom – fred. I det siste har det – som så ofte opp gjennom historia – vore uro i samband med «fredens by».

Frimodig jul

lederartikkel

Det finnes fortsatt dem som hevder at julefeiringen er en fest for en fiktiv figur. Men de som bruker utestemme for å avskrive Jesus Kristus som en historisk person blir stadig færre.

Jerusalem og majoriteten

debatt

Det har ikke vært noen takk å få for Israel som fra 1967 har sørget for at alle religioner har fri adgang til deres hellige steder.

Han som kommer med håp

lederartikkel

Den som bærer troen på Jesus Kristus i hjertet, har alltid håp.

Om sikring av læra

kronikk

Det er lett å skjøne kva som dreg protestantar til å konvertere til Rom i desse tider.

«Vi skal slukke alle julelys!»

synspunkt

Hvorfor er kristne ekstra utsatt for angrep i jule­høytiden? Det spørsmålet har både et «strategisk», et «religiøst» og et «åndelig» svar. La oss be for kristne søsken som lever i frykt for terror i julen.

Dagen slik vi kjenner den

kommentar

For Dagens del er det avgjørende å beholde den trygge forankringen og samtidig våge å gi rom for undringen.

Stolthet og andre fordommer

kronikk

Erkjennelsen av vår manglende sosiale nød bør drive oss inn i kollektiv bekjennelse, norsk kristenhet sammen: katolikker, bedehusfolk og karismatikere. Jeg snakker ikke metaforisk, jeg snakker om konkret bekjennelse.

Deilig er jorden?

utenrikskommentar

Etter 70 års eksistens jobber vi i Kirkens Nødhjelp fortsatt med klimaendringer, folk på flukt og fattigdom. I disse dager synger vi «Deilig er jorden». Det er vår protestsang.

En biskops hovedoppgave

lederartikkel

Vi håper Kari Veiteberg i sin bispegjerning vil løfte frem menneskenes behov for evig frelse, og hvordan nestekjærlighet på jorden kan være en forløper for og et tegn på den evige kjærlighet Gud tar imot oss med.

Ubibelsk erstatningsteologi

debatt

Flere steder i Bibelen taler klart om at Herren ikke har eller kommer til å forkaste sitt folk for å erstatte dem med noen andre, slik erstatningsteologien hevder.

Ingen trussel mot norsk suverenitet

debatt

I et innlegg i Dagen 11. desember hevder Ole André Myhrvold at regjeringen vi gi EU kontrollen over norsk energi. Dette er selvfølgelig ikke riktig.

Norge 
og jødene

debatt

Vi må ikke sove, men ta vare på det beste i våre humanistiske, kristne kulturverdier.

«Factum est»

debatt

Slik begynner juleevangeliet på latin. Lukas vet hva han skriver om.

Kan barn tro?

i fokus

Jesus holder fram barnet som et forbilde på det å tro, og sier det er barnet og ikke den voksne som er størst i Guds rike.

Hvor skal vår styrke komme fra?

LEDERARTIKKEL

Kirken har med sin tilgang til det åpenbarte Guds ord ofte vært den stabiliserende faktoren som drar kulturen opp og ut av moralske grøfter, skriver Dagen på lederplass.

Blått skifte for Venstre

samfunnskommentar

Det er ikke noe som tyder på at Venstre får oppfylt ønsket om at Sylvi Listhaug må ut av en samarbeidsregjering.

Når vekkelsen kommer – og når den drøyer

globalt perspektiv

Jeg undrer meg på om vi er klare når vi nå står midt i vekkelsen blant muslimer? Og jeg undrer meg på om vi som kirke er forberedt på det som venter mellom oss europeere?

Verdier og virkelighet

kulturnotat

Samtidig har Tvedt rett i at «det finnes ingen gyllen middelvei mellom sharia og den norske Grunnloven».

Reformasjonen – hva formidler vi til våre barn?

debatt

Budskapet jeg sitter igjen med etter å ha lest boken er at lutheranerne har det riktige og opplyste synet på troen, og at katolikker tror feil og er uopplyste. Dette blir for enkelt – og feilaktig!

Rolig mottagelse av Jerusalem-nyhet

lederartikkel

Israels sunni-muslimske naboland er ikke like interessert som før i en konflikt med den jødiske staten.

Bølger av håp til Nord-Korea

i fokus

Samtidig som regimet i Nord-Korea truer verden med atomkrig, sender vi radiobølger inn over de stengte grensene. Radiobølgene bringer et budskap om håp.

Den sosiale og evangeliske kirke

LEDERARTIKKEL

Noen av den kristne kirkes beste tider har vært når dens diakonale ansikt blir tydelig. Det er et viktig kjennetegn ved kristen åndelighet at den ikke lukker seg inne i sin egen sfære.

Mellom popmusikk 
og røtter

frispark

Som en så ung kirke som vi faktisk er, 
har vi en forpliktelse til å, med respekt og ydmykhet, forsøke 
å lære av hele 
kirkens historie.

Fra undergrunnsaktivisme til selvsagt engasjement

synspunkt

På 80-tallet kopierte vi løpesedler mot atomvåpen mens kirkeledelsen bokstavelig talt lå og sov. I dag er motstanden mot atomvåpen heldigvis en integrert del av det å være kirke.

Å se hverandre slik Gud ser oss

lederartikkel

Svaret kan ikke være å ta lett på sannheten. Dét ville være et fundamentalt brudd med Arthur Bergs idealer.

Landet med de mange navn

debatt

Bibelen er først og fremst et frelsesdokument, men den dokumenterer også jødenes tilhørighet til landet Israel.

Av forvaltere kreves troskap

synspunkt

Er det et riktig forhold mellom det vi som kristne har fått å forvalte av materielle verdier og det vi gir videre? Om vi kan forsvare det ut fra Guds vilje med våre liv? Det bibelske prinsippet om å gi tiende er også aktuelt for mange. Flere burde nok følge opp det, og på den måten få oppleve hvordan Gud velsigner.

Om verdier

debatt

Vi må snarest bestemme oss for noen verdier som vi ønsker å verne.

Jubelen i Zimbabwe har stilnet

synspunkt

Jeg har ofte tenkt på Sparks teori i møte med unge afrikanske journaliststudenter. Vi er enige om at det nok ikke er mulig å forandre den gamle garde. Men de unge begynner nå å lure på om deres ødeleggende vanstyre og luksusliv er bærekraftig.

Gud ser Midtøsten

debatt

En del norske kristne er vant til å tenke at det finnes ett bibelsk land; Israel. Men Herren hadde planer for folk langt utover Israel i de bibelske tider. Og det har Han fremdeles i dag.

Tusen takk, Trump

lederartikkel

Donald Trump viser seg som en trofast alliert av den jødiske staten.

Anstøt og dårskap

i fokus

Sannheten er at mange innen kristenheten skammer seg over evangeliet, skyr anstøtet og vil ikke være dårer. De søker ikke ære hos Gud, men hos mennesker.

Å leve i Guds nyskapende nåde

kronikk

Lutherske kristne kan karakteriseres som fattig på spirituelt liv. Denne kronikken viser at fattigdommen i luthersk spiritualitet i dag ikke skyldes så mye Luther som vår egen tradisjon og livsstil.

Redd for sterke ord

frispark

La oss legitimere det som tidligere av gitte grunner har hatt grenser rundt seg. Jeg blir stum av beundring. Så intelligent og grensesprengende!

Julens egentlige hovedperson

lederartikkel

Men adventstiden er fortsatt en kjærkommen anledning til å minnes barnet som ble lagt i en krybbe i Betlehem, barnet som noen år senere skulle stå frem som Messias, som Guds salvede.

Kropp som elskes og foraktes

kulturnotat

Forakten for svakheten stod 
i skarp motsetning til opphøyelsen av den rene sjel. Dette skillet sliter vi med fremdeles.

Har lukket øynene i altfor lang tid

utenrikskommentar

#metoo har ført til at tusenvis av kvinner deler sine historier, og stadig flere miljøer havner i offentlighetens søkelys på grunn av en ukultur der kvinner blir utsatt for seksuelle overgrep og trakassering.

På kva debattnivå ligg «ondskapens rike»?

debatt

Eg er samd med redaktøren i at vanskar må fram i lyset for å kunna løysast. Men då framfor alt i Guds lys, og ikkje nødvendigvis i Dagens lys.

Kristne møter er offentlige

LEDERARTIKKEL

Det betyr at vi alle har et ansvar for hvordan vi omtaler andre mennesker offentlig, også når vi befinner oss på gudstjenester, møter eller andre samlinger i menighetssammenheng.

En krigsforbryter stilt til ansvar

LEDERARTIKKEL

Dommen mot Ratko Mladic er en milepæl. Den viser at de som beordrer vår tids verste forbrytelser ikke lenger kan regne med å unngå straff.

Når islamister dreper sine egne

kommentar

«Når kristne og andre religiøse minoriteter forfølges, blir også situasjonen forverret for moderate og fritenkende muslimer. Derfor er det også så forfeilet, når biskoper og representanter for Mellomkirkelig råd advarer mot støtte til kristne i Midtøsten», skriver Lars Akerhaug.

Fremtidsmakten

synspunkt

Som kristne har vi tradisjon for å ønske å påvirke landets fremtid. Den defineres i økende grad av gründere.

Svenske tilstander i kirken

lederartikkel

Vil den nyvalgt biskop Kari Veiteberg bruke posisjonen sin til å kjempe for kjønnsnøytrale, svenske tilstander i Den norske kirke?

Kutt alkoholen på julebordet

lederartikkel

Vi er i krise. Og i krisesituasjoner gjelder det å realitetsorientere seg og lese situasjonen godt. Skal en virkelig åpne kranene på årets julebord?

Hva forkynner vi om korset?

i fokus

En av de viktige samtaler i dag blant de som bekjenner kristen tro, handler om hva som skjedde på korset og hvordan dette skal forkynnes. Samtalen er viktig for det handler om evangeliets innhold.

Høsten da kvinnene sa stopp

lederartikkel

Jeg vil tro at de aller fleste kvinner, en eller flere ganger i livet, har opplevd grenseoverskridende adferd fra menn.

Kjempemulighet for KrF

synspunkt

Kommunepolitikerne er ansvarlige for alle sine innbyggere, noe som også bør inkludere de studentene som bor, studerer og betaler skatt 
på samme måte som alle andre innbyggere.

Lekmannsarbeidet vårt

debatt

Eg er overtydd om at lekmannslinja framleis har mykje for seg. I ei tid der store forsamlingar gjerne blir løfta fram som idealet, er det også viktig å understreka at den vesle gruppa framleis har karakter av eit heilagt samfunn med alle lovnader knytt til seg.

Evangeliets uro

globalt perspektiv

Dersom misjonsarbeidet ikke har sin grunn i Guds hjerte, blir det lett et humanistisk evangelium som setter mennesket 
i sentrum.

På utsiden

frispark

Det norske arbeidsmarkedet tilbyr 
ikke den type jobber som flyktninger 
er i stand til å utføre 
ut fra de kvalifikasjonene de har.

Myten om KrF som et «borgerlig» parti

debatt

KrF har ikke noen forpliktelse til å holde en blå-blå regjering ved makten eller for å holde myten om seg selv som et «borgerlig» parti ved like.

«Men det de gjør skal dere ikke rette dere etter...»

synspunkt

Mange av oss er mye mer opptatt av å ha rett syn i homofili­spørsmålet enn å søke å elske mennesker med en homofil legning. Slik virker det i hvert fall på Facebook-tidslinjen min.

#farsdag too

utenrikskommentar

Vi trenger rett og slett mer farsdag i bistandsarbeidet – først og fremst for kvinnenes skyld.

Araberne i Israel er ikke slaver

debatt

De kan stemme i frie valg, og det sitter arabere i parlamentet. Arabiske dommere sitter i domstolene. Det er arabiske leger og spesialister ved landets sykehus.

Vis kristent samhald – møt fram for Franklin Graham

debatt

Kristenarven er i tilbakegang. Dersom målet er å nå nye generasjonar av yngre og eldre med evangeliet, må kristne vera meir rause ned kvarandre, halda saman i forsvaret og markandsføringa av kristendomen.

Karikert islamdebatt

kommentar

Både apologeter og islamkritikere kunne med fordel ha sluttet å karikere meningsmotstandernes standpunkt.

Regjeringen kutter frivilligheten

synspunkt

Et dramatisk kuttforslag i statsbudsjettet for 2018 kan føre til 800 færre kurs i Kristelig studieforbunds medlemsorganisasjoner.

Gratulerer, NRK!

kulturnotat

Barn ble ikke oppfordret til å synge slike sanger, tvert i mot fikk vi se hvor tåpelig det var at de gjorde det.

En lutherdom uten Kristusforening

kronikk

Én ting er å mangle Luthers frodige uttrykksmåte. Viktigere er det å få del i det liv og den Åndskraft han fikk gjennom bot og Kristusforening ved tro.