Samvittighets-prinsippet ligger fast

Samfunn

- Prinsippet om at det skal tas hensyn til legens samvittighet i abortspørsmålet ligger fast. Nå handler det om å finne praktiske løsninger for gjennomføringen.