Jordan full av kristen historie

kristne spor

– Uansett hvor 
i Jordan du går, finner du kristne spor, sier direktøren for museet 
i Amman, Ihab Amarin.

Ikke helt som bosettere flest

vestbredden

Noam og Tehilla Cohen er del av en voksende trend. De passer ikke inn i bildet som er skapt av israelske bosettere.