«Du skal følge meg»

bokanmeldelse

Analysene er så presise og klare at Dag Øivind Østerengs bok er et must også for dem som ikke vil følge ham på veien fra Misjonssambandet til Rom.

Ber om frihet for kjernetropper

valgmenigheter

Carissimi-leder Dag Øivind Østereng og Levende folkekirke-topp Øivind Benestad ønsker begge en styrket valgmenighetsordning i Den norske kirke. Men Benestad forlater trolig kirken uansett.

Exodus Den norske kirke?

DEN NORSKE KIRKE

Vi opplever ein kritisk situasjon i Den norske kyrkja, på grunn av ein dominerande, liberal fraksjon i den ytre sektoren og halvvegs utafor kyrkja vår.

Vil bistå konservative prester

den norske kirke

Evangelisk luthersk nettverk (ELN) åpner for å gi pastoral støtte til konservative prester som fortsetter i Den norske kirke.

Hva nå?

homoekteskap

Den norske kirke får en liturgi for vielse av homofile i 2017. Vi har stilt en rekke sentrale personer i Kristen-Norge to spørsmål. 1. Hva skal kristne som mener det ikke er bibelsk belegg for homoekteskap gjøre nå? 
2. Vurderer du å melde deg ut av kirken?

Utfordringer etter kirkevalget

synspunkt

Hva tenker en om veien videre dersom Kirkemøtet faller ned på motsatt standpunkt av Levende Folkekirkes? Hvilken vei vil en vise mennesker som opplever det problematisk å være i en kirke som er 
på kollisjonskurs med Guds ord?

Hva skal vi gjøre?

kommentar

Historien om Den nordisk-katolske kirke er blant annet en fortelling om hvordan fortvilelse kan komme til uttrykk.