En ny mellomstasjon

kommentar

Mandag blir nettverket Frimodig Kirke stiftet i Storsalen i Oslo. De vil være et «nettverk for bekjennelse og fornyelse i Den norske kirke», og de vil «møte behovet for å samles på apostolisk grunn som menigheter i ledere i Dnk.»

Vil bistå konservative prester

den norske kirke

Evangelisk luthersk nettverk (ELN) åpner for å gi pastoral støtte til konservative prester som fortsetter i Den norske kirke.

Hva nå?

homoekteskap

Den norske kirke får en liturgi for vielse av homofile i 2017. Vi har stilt en rekke sentrale personer i Kristen-Norge to spørsmål. 1. Hva skal kristne som mener det ikke er bibelsk belegg for homoekteskap gjøre nå? 
2. Vurderer du å melde deg ut av kirken?

Utfordringer etter kirkevalget

synspunkt

Hva tenker en om veien videre dersom Kirkemøtet faller ned på motsatt standpunkt av Levende Folkekirkes? Hvilken vei vil en vise mennesker som opplever det problematisk å være i en kirke som er 
på kollisjonskurs med Guds ord?

Hva skal vi gjøre?

kommentar

Historien om Den nordisk-katolske kirke er blant annet en fortelling om hvordan fortvilelse kan komme til uttrykk.