Abid Raja vant religionsfrihetspris

internasjonal pris

– Raja har vist hvor mye man kan oppnå ved å arbeide bredere enn bare i sitt eget politiske miljø, sier prisutdeleren.