Gir Ibsen et nytt ansikt

Downs syndrom

Når Den Nationale Scene setter opp «Vilanden› i høst gjør de noe helt unikt. Hovedrollen spilles av Anne Sofie Kvalvik som har Downs syndrom.

Dronning Sonja fyller 81 år

kongehuset

Dronning Sonja feirer 81-årsdagen i privat regi i år, mens kong Harald deltar i VM i seiling i Tyskland.

Eldste turist i Israel noensinne

Israel

Tyske bestemor Ella feiret sin 104 fødselsdag 7. januar på hotel ved Dødehavet. - Hold deg i form, er hennes oppskrift på et langt liv.

Kinesere reagerer på planlagt dyr Mao-feiring

Samfunn

Over 15 mil­li­ar­der kro­ner skal etter pla­nen bru­kes på å mar­ke­re 120-års­da­gen for Mao Ze­dongs fød­sel i de­sem­ber. Kinas nett­bru­ke­re rea­ge­rer med van­tro.

Protestfest på Putins bursdag

Samfunn

I dag tennes OL-ilden i Moskva og Putin fyller 61 år. Dagen «feires» av homofile, miljøaktivister og menneskerettsforkjempere i Oslo og Trondheim.

Feirer 40-årsdag med teltleir på Skaugum

Samfunn

Etter mange spe­ku­la­sjo­ner i medie­ne den siste tiden let­ter Slot­tet nå på slø­ret og of­fent­lig­gjør flere de­tal­jer rundt kron­prins Haa­kons 40-års­dag. Det blir en mini mu­sikk­fes­ti­val der gjes­te­ne skal over­nat­te i telt.

Pengebråk om 40-årsfeiring

Samfunn

Da det ble kjent at vakt­hol­det til kron­prins Haa­kon og kron­prin­ses­se Met­te-Ma­rits pri­va­te 40-års­fest i som­mer skul­le koste 20 mil­lio­ner kro­ner, ble det bråk in­ternt i po­li­ti­et, skri­ver Fi­nans­avi­sen.