Nå skal grotteguttene i kloster

Thailand

Elleve av de tolv guttene som var fanget i en grotte i Thailand, skal i kloster som buddhistiske noviser.

Gud er historiens Gud

I fokus

Historien etter syndefallet er preget av død, forbannelse, synd og skam – men midt i dommen har Herren gitt oss sitt løfte om forløsning og syndenes forlatelse i Kristus Jesus.