Yoga

debatt

– Mer og mer marginalisert

religion i russland

Den russisk-ortodokse kirke vokser, og det 
på bekostning av andre trossamfunn

Tilbakekaller støvler med hakekorsavtrykk

usa

En kommentar fra en kunde, med bilde av hakekorsavtrykket fra støvelen hans, går verden rundt på sosiale medier. Nå trekker produsenten støvlene fra markedet.

Facebooks far ikke lenger ateist

RELIGION

Grunnleggeren av verdens mest brukte sosiale nettjeneste, Facebook, Mark Zuckerberg, er ikke lenger ateist. Det går fram av en meldingsutveksling i forbindelse med nyttåret nettopp på Facebook.

Fra krig i Aleppo til fred i Oslo

internasjonalt

Noen feirer nyttår alene. – Det må vi gjøre noe med, tenkte Vidar Strømdahl og samlet folk fra 13 nasjoner til fest på nyttårsaften. I år gjentar han prosjektet.

Meditasjon – også for kristne

synspunkt

Kirkens 2000-årige meditasjonstradisjon er en godt bevart hemmelighet. Den ble borte i våre protestantiske kirker etter reformasjonen samtidig med at klostrene ble nedlagt.

Buddhisme, nyåndelighet og kristen tro

KRONIKK

Nettopp dette begrepet som står sentralt hos Annie Schaug, viste seg å være en nøkkel i møtet med buddhismen. Det leder troen fra hode til kropp. Kristen tro er ikke først og fremst en samling læresetninger, men noe vi erfarer og praktiserer i våre liv.

Kosmisk krig mot Guds kirke

kronikk

Den som leser Åpenbaringsboken i Bibelen forstår at forfølgelse av Guds barn ikke bare dreier seg om menneskerettigheter, religiøs fanatisme og politikk.

Når religionene faller

KRONIKK

Alt som står imot Jesus som Sannheten, skal dømmes. Alt som har reist seg mot Gud, skal falle. Derfor bekjenner vi: Hinduismen skal falle, buddhismen skal falle, og islam skal falle.

Avviste krav om å fjerne islam som statsreligion

bangladesh

Høyesterett i Bangladesh avviser kravet om å fjerne islam som statsreligion. Kjennelsen kommer i kjølvannet av landsomfattende demonstrasjoner ledet av konservative islamistgrupper.

– Vi er kommet nærmere buddhismen

tverreligiøsitet

Presten Tore Laugerud sier Areopagos er kommet nærmere buddhismen. Presten Hilde Sanden-Bjønness sier mennesker i alle religioner kan møte Gud gjennom meditasjon.

Islam er ikke mot homofili

homofili

Debatten om islam og homofili blusser opp igjen. På tide å få sagt det klart: Ingen av de store religionene er for eller mot homofili.

Stortinget får egen gruppe for trosfrihet

nettverk

Muslimske Abid Raja (V) fronter globalt nettverk for religions- og livssynsfrihet. Nettverket vokser i rekordfart. – Vi har truffet en nerve, sier han.

En liten Gud?

synspunkt

Vi må igjen erkjenne at menneskers religiøsitet er en del av Guds skaperverk, skriver Tore Laugerud.

Apokalypse og dommedag

Meninger

Gunn Hild Lem spør indignert om vi alle er fordømt og egentlig ikke fortjener Guds godhet. Svaret er ja, skriver Hanne Nabintu Herland.