Haaretz: Netanyahu planla fredsinitiativ

israel

Israels statsminister planla i fjor et fredsinitiativ og skal ha vært innstilt på kompromisser om land i en tostatsløsning med palestinerne, hevder Haaretz.

Iran og bosettere preger Netanyahus Trump-møte

utenriks

Iran, bosetninger og ambassadeflytting ventes å stå på programmet når Israels statsminister Benjamin Netanyahu neste uke møter USAs president Donald Trump.

– Faller «Bibi», faller partiet

israel-politikk

Israelsk høyreside forbereder seg på tiden etter Netanyahu. Flere frykter for Likud-partiets fremtid.

Netanyahu vil diskutere Iran med May

utenriks

Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil vektlegge behovet for en "felles front mot Irans aggresjon" når han mandag møter sin britiske motpart Theresa May.

Avkreves svar om tostatsløsning

midtøsten-konflikten

De 70 landene på fredskonferansen for Midtøsten i Paris ber israelerne og palestinerne om å fornye løftet om en tostatsløsning på konflikten.

Mistet medlemmer for første gang på ti år

nedgang

– I perioder hvor det er mye fokus på Israel, vokser MIFF raskt, men ikke alle blir med videre som betalende medlemmer, sier daglig leder Conrad Myrland.

Kina sender tusenvis av bygningsarbeidere til Israel

boligkrise

Kina har inngått en avtale med Israel og skal sende 6.000 bygningsarbeidere til landet. Det er uklart om de også skal bidra til utvidelse av bosetninger i palestinske områder.

Diplomat kritiserer Netanyahus språkbruk

utenriks

Den «stygge» språkbruken til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i kjølvannet av FNs resolusjon mot israelske bosetninger er «uakseptabel», sier en tidligere amerikansk diplomat.

Israel kaller inn sine ambassadører til hastemøte

fn-resolusjon

Israels ambassadører i FN-land som stemte for full byggestans i de ulovlige bosetningene på Vestbredden, er innkalt til møter hos det israelske utenriksdepartementet.

Netanyahu retter knallhard kritikk mot FN

resolusjon

FNs sikkerhetsråds krav om full byggestans i de ulovlige bosetningene på Vestbredden er skammelig, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Trump ber USA legge ned veto mot Israel-resolusjon

ISRAEL

Påtroppende president Donald Trump ber om at USA legger ned veto når Sikkerhetsrådet skal stemme over en resolusjon med krav om stans i israelsk bosetningsaktivitet.

Tre alvorlig skadd i branner i Israel

israel

Skogbranner herjer videre i Israel. Det er mistanke om at flere av brannene er påsatt, og minst tre personer er alvorlig skadd.

– Israel godkjenner 98 nye bosetterboliger

midtøsten

Israel har gitt grønt lys til å bygge 98 bosetterboliger på Vestbredden, samt i en industrisone i nærheten av Ramallah, ifølge organisasjonen Peace Now.

Ban langet ut mot Israel

kritikk

FNs generalsekretær Ban Ki-moon la ikke fingrene imellom da han torsdag snakket til Sikkerhetsrådet om Israels politikk overfor palestinerne.

Svarer på terror med å styrke bosetninger

israel

De siste ukenes terrorangrep har satt sinnene i kok og fått israelske myndigheter til å sperre av Hebron og området rundt, noe som rammer 700.000 palestinere. De som bor i landsbyen Bani Naim har fått inndratt arbeidstillatelser for å jobbe i Israel.

Cappuccino med de 99

vaktmester

Det er alltid noe som skjer på 
en skole. Og når dette noe skjer, ja, da må vaktmester Svein Myklebust legge alt annet bort.

MIFF «knuser» Palestinakomiteen

medlemsrekord

Med Israel for fred (MIFF) satte igjen ny medlemsrekord, mens Palestinakomiteen står på stedet hvil.

Messianske drømmer

analyse

Ved årsskiftet ble den nasjonalreligiøse Amiram Ben-Uliel (21) tiltalt for å stå bak sommerens mordbrann i den arabiske landsbyen Duma. Tre personer omkom i brannen, inkludert et 18 måneder gammelt barn.

Kampen mot Israel

synspunkt

Jødenes historiske røtter i Israel og på Tempelplassen omskrives fra fakta og historisk dokumentasjon, til en annen virkelighet som passer bedre inn i palestinernes tanke.

Frykter ikke EUs varemerking

israel

Bønder i Jordandalen sier de allerede er godt i gang med å flytte eksporten fra Europa til markeder i andre deler av verden.

Første TV-debatt for Netanyahu og Herzog

israel

Lørdag møttes Israels statsminister Benjamin Netanyahu og hans hovedutfordrer Yitzhak Herzog til TV-debatt for første gang før tirsdagens valg.

Israel løslot palestinske fanger

Israel

Is­ra­els­ke myn­dig­he­ter har fri­gitt 26 pa­le­stins­ke fan­ger som et re­sul­tat av freds­for­hand­lin­ge­ne som be­gyn­te i som­mer.

Livni: - I alles interesse å skape fred

Samfunn

Både Is­rael, pa­le­sti­ner­ne og ver­dens­sam­fun­net har in­ter­es­se av at pa­le­sti­ne­re og is­rae­le­re får til en freds­av­ta­le, slår Is­ra­els for­hand­lings­le­der Tzipi Livni fast.

Israel legger nye bosetterboliger ut på anbud

Israel

Midt i et for­søk på å dra i gang nye freds­sam­ta­ler med pa­le­sti­ner­ne god­kjen­ner Is­rael byg­ging av nær­me­re 1.200 nye bo­li­ger i bo­set­nin­ger på Vest­bred­den.

Flertallet imot 1967-grenser i Israel

Israel

Fler­tal­let av is­rae­ler­ne vil ikke gå med på en freds­av­ta­le ba­sert på til­bake­trek­ning til 1967-gren­se­ne, selv om jø­dis­ke bo­set­nin­ger skul­le blitt inn­lem­met i Is­rael, iføl­ge en ny må­ling.

- Israel godkjenner nye boliger i bosetning

Israel

Myn­dig­he­te­ne i Is­rael har god­kjent byg­ging av nær­me­re 300 nye bo­li­ger i en bo­set­ning på Vest­bred­den, iføl­ge en kilde i det is­ra­els­ke mi­li­tæ­ret.

Israel får skarp kritikk for bosetninger

Israel

Is­rael må umid­del­bart be­gyn­ne å fjer­ne de is­ra­els­ke bo­set­nin­ge­ne på Vestbredden, kre­ver men­neske­ret­tig­hets­eks­perten Chris­ti­ne Cha­net.