Flere velger askespredning

ASKESPREDNING

I fjor var det 1.400 personer som fikk innvilget søknad om spredning av egen aske etter sin død.

Minneord - de døde i Kristus

FRISPARK

På min fars gravstein er det inngravert følgende ord: «Borte fra legemet, hjemme hos Herren».

– Inspirerte til å stå opp for sannheten

STERKT MINNE

Egil Morland husker hvor han stod da han hørte at Per Lønning trakk seg som biskop i Borg - i protest mot abortloven. Les hvordan mennesker i Kristen-Norge minnes Lønning.

Sigbjørn Ravnåsen er død

BORTGANG

Døde 74 år gammel, etter et kort sykeleie med en plutselig og alvorlig kreftsykdom.

Turid Birkeland er død

nyheter

Direktør i Rikskonsertene, tidligere kulturminister Turid Birkeland, er død. Hun ble 53 år gammel.

Forsoningens ansikt

Samfunn

«Jeg så det som min oppgave å preke forsoning, lege landets sår, skape tillit og trygghet». Nelson Mandelas etter at han veltet Sør-Afrikas hvite styre i 1994.

Staten flagger på halv stang

Samfunn

Det flag­ges fre­dag på halv stang fra alle stat­li­ge myn­dig­he­ter i an­led­ning Nel­son Man­de­las bort­gang.

En hel verden sørger over Mandela

Meninger

Nelson Mandela ønsket seg et Sør-Afrika, og en verden, der alle er født like, med like stor rett til liv, frihet, velstand, menneskerettigheter og en trygg og god ledelse.

Sørafrikanerne tar farvel med Mandela

Samfunn

Hundre­vis av sør­afri­ka­ne­re sam­let seg natt til fre­dag uten­for Nel­son Man­de­las hjem i Jo­hann­es­burg, der de med sang og dans tok far­vel med fri­gjø­rings­hel­ten.

Norsk prest smuglet for å frigjøre Sør-Afrika

Samfunn

Trond Bakkevig, som i dag er prost i Oslo, var en av flere nordmenn som løp personlig risiko for å hjelpe frigjøringsbevegelsen i Sør-Afrika på 80-tallet. Bakkevig både smuglet og hvitvasket penger for å hjelpe ANC.

Erna Solberg: - Utrolig trist

Samfunn

-  Nel­son Man­de­la var en av vår tids ab­so­lutt størs­te po­li­ti­ke­re, kan­skje den aller størs­te. Han var et sym­bol for vel­dig mange av oss gjen­nom ar­bei­det han har gjort.