– Særnorsk religiøs estetikk på bedehusa

ny bok

Fotograf Erlend Berge har reist rundt i heile landet for å dokumentere korleis tradisjonelle bedehus vart innreidde og utsmykka – før det er for seint.

Hjelp når livet visner

Bokanmeldelse

Hans Eskil Vigdel fortjener takk for sin åpenhet om smertefulle opplevelser, og for konstruktive bidrag til den viktige debatten om hva sunt kristent lederskap er.

En hyllest til pave Frans

Bokanmeldelse

Hun lar seg begeistre av pavens symbolhandlinger til beste for flyktninger, miljøvern og enkel livsstil, og hun applauderer Frans når han sier at majoriteten av verdens befolkning tror.

Ikke bare oppturer

bokanmeldelse

Brian Houston er en dypt beundringsverdig mann. Men i «Det finnes mer» skulle jeg gjerne sett mer av nerven som garantert også ligger i Hillsong-historien.

Kortfattet Israels-forsvar

Bokanmeldelse

Lest med litt kritisk sans kan denne boken være en god øyeåpner for mange.

Praktisk hjelp til kristenlivet

Bokanmeldelse

Poenget med boka er å føra inn i Kristus og det vi eig ved trua på han, og la det vera fundament og kraft i kristenlivet og i tenesta.

Ei historie om kreft

BOKANMELDELSE

Svært mange møter kreft, anten i eige liv eller som pårørande. Dei fleste får med det ei historie om kreft knytt til livet sitt. Slike historier er individuelle, men det vil alltid vera noko som er felles.

Kjærlighet til hver enkelt elev

Bokanmeldelse

Det er en stor glede å lese om «Anettes» innsats for sine avgangselever. Hun bærer dem på hendene gjennom alle faglige utfordringer, like til siste eksamen er overstått, og trøster dem når noe har gått galt inni dem, i familien, eller vennegjengen.

Det nykarismatiske evangelium

BOKANMELDELSE

Er evangeliet selve budskapet, eller er det en forutsetning for budskapet? I dette spørsmålet finner vi noe av hovedpoenget i Geir Otto Holmås’ tankevekkende og viktige bok.

Karismatikk for alle

Bokanmeldelse

Hegertuns tilnærming mellom det karismatiske og det sakramentale er både viktig og nødvendig, særlig med utgangspunkt i tradisjonell norsk kristenhet.

«En sjeldent god leseopplevelse»

Bokanmeldelse

Det er noe jeg med stor glede og forventning vil dele med mine barnebarn. Boken lærer både barn og voksne om livet, om skaperverket og ikke minst om Gud.

Troverdig om ung asylsøker

Bokanmeldelse

Også i skjønnlitterær form kan vi høste kunnskaper som kan komme til nytte i det ansvar vi alle har for en god integrering av våre nye landsmenn.

God hjelp om Kristus i GT

bokanmeldelse

Bøkene gjev god hjelp til å få fram saman­hengen mellom GT og NT, og det som Jesus seier, at «Skriftene talar om meg».

«Også vi når det blir krevet»

Bokanmeldelse

I dag er det lett å meine at både Bergens Tidende og andre medier skulle ha vore tydelegare. Men før vi gjer oss til dommarar og slår klubba i bordet, bør vi prøve å forstå kva dei tenkte, dei som var redaktørar den gongen. Det hjelper Gudmund Skjeldal oss til.

Bibelen er Guds ord

bokanmeldelse

I ei tid med mye daff tilpasning til tidsånda og postmodernistisk tankegang, også blant toneangivende kirkelige ledere, er det forfriskende med ei bok som denne.

Med eget liv som innsats

Bokanmeldelse

Det gikk flere tiår før de orket å fortelle, og ikke alle trodde på det de fortalte heller. Først på 1970-tallet snudde det.

Ei anna historie

bokanmeldelse

– Om boka får like høg 
status som føredraget til Seip, er eg usikker på. 
At ho vil bli ståande som eit friskt og tankevekkande innkast i den norske samfunnsdebatten, er eg derimot ikkje i tvil om, skriv anmeldar Lars Gaute Jøssang om Terje Tvedts bok «Det internasjonale gjennombruddet».

Gedigen Obstfelder-biografi

Bokanmeldelse

Spennande er det å lesa kor nær kontakt han over lang tid Obstfelder hadde med Peter L. Hærem, misjonsmannen som grunnla Studenterhjemmet i Oslo, der Obstfelder budde i mange periodar. Han var ei tid engasjert i fråhaldssaka. Han tenkte ei tid å verta prest.

Tilgivelse og nåde

Bokanmeldelse

Boken gir flere eksempler på forhold der tilgivelsens vei har løst opp i mange vanskelige menneskelige forhold, ikke minst i problemer og utfordringer innen nære relasjoner.

Fosteret overlevde aborten

bokanmeldelse

Hun skulle egentlig ikke ha levd, men fosterinngrepet var mislykket og Melissa fikk leve.

Samlivsrevolusjonens ideologi og konsekvenser

bokanmeldelse

Denne boka er en øyeåpner for alle som ønsker å forstå hva som skjer. Den bør leses av flest mulig og utløse en helt nødvendig ideologisk debatt.

Sporene av Treholt-saken

Bokanmeldelse

Jeg var på det tidspunktet nyhetsredaktør i Dagen og satt plutselig med en svært vanskelig sak å håndtere. Norske media i sin alminnelighet kjørte saken opp med feite typer og uten reservasjoner.

Godt om angst og bekymring

Bokanmeldelse

Kort sagt: Dette er den beste boka eg har lese om angst, uro og bekymring – og om Herrens suverenitet, nåde og trøyst.

Oppmuntrende og utfordrende

bokanmeldelse

Deretter kommer selve Bakers betraktning knyttet til bibelteksten og ofte preget av hennes opplevelser. Det er et sterkt vitnesbyrd om tunge tider og seier.

Juleroser med kvasse torner

bokanmeldelse

Sanneleg er det noko å stikka seg på i dette flotte juleheftet. Kvifor, gode Samlaget, gode redaktør Kråkevik, gode ansvarlege redaktør Tveten, skal de ha med ein artikkel som er så proppa med bannskap?

Sannhetens Ord Bibelsenter og Dagen

bokanmeldelse

Det er tydeleg at forsamlinga har opplevd Dagen si dekking som svært problematisk og lite truverdig. Det kan ein forstå, og eit stykke på veg er eg samd.

Strålende emigrasjonsdokumentar

bokanmeldelse

Ordtaket om at virkeligheten ofte overgår fantasien og utsagnet om at «originalen er best» får begge sin bekreftelse i denne boka.

Sterkt vitnesbyrd fra Egypt

bokanmeldelse

Den egyptiske gutten Nathan Bassaly opplevde det gruoppvekkende at faren hans ble brutalt drept av ukjente gjerningsmenn, da Nathan bare var seks år gammel.

Oppbyggeleg lesnad

bokanmeldelse

Eg har tidlegare skrive at denne romanserien frå Edvard Hoem, er i høgste grad oppbyggeleg lesnad. Og det ikkje berre litterært, men også åndeleg tala. Det er sjeldan å lesa tekstar så gjennomsyra av kristen tankegang og som så positivt heldt fram kristne verdiar.

Det kirken trenger

BOKANMELDELSE

– Jeg tror vi trenger å bli minnet om hva det er som gir kirken liv. Hvis frykten for omgivelsene er større enn tilliten til Gud, trenger 
utgangspunktet å bli korrigert, skriver vår anmelder.

I kamp mot «lutheriet»

bokanmeldelse

Lenge irriterte eg meg over boka, fordi eg leita fåfengt etter forfattaren sitt eige prosjekt, eller: etter det som nettopp kunne leggja eit historias forsonande skjær over forteljinga. Så fann eg det likevel.

Ansvaret for å føre kristenarven videre

bokanmeldelse

Det er både viktig og nødvendig at fokus rettes mot det som er hovedtemaet i denne boken, nemlig videreføring av vår kristne arv. Hvordan kan vi som foreldre og besteforeldre best overlevere trosarven til de neste generasjonene?

Ærlige andakter

bokanmeldelse

Andaktsboken vil ganske sikkert være til hjelp for mange og ikke bare kvinner.

Ubibelsk katolsk lære

kirken

Å identifisere den ytre kirke med den egentlige kirke er både misvisende og farlig fordi mange kan forføres til å tro at de er Guds barn uten å være det.

Katolsk lære i konflikt med Bibelen

bokanmeldelse

De historiske kirkene trenger virkelig en ny reformasjon, en tilbakevending til bibelsk kristendom. Borgströms bok viser oss hvor nødvendig dette er. Den anbefales!

Troshistorier i fortid og nåtid

bokanmeldelse

Når Shiager Topland hevder at disse historiene viser oss stadig nye sider ved Gud, og lærer oss mye om hvordan mennesker opplevde møtene med den allmektige, så har hun i høyeste grad dekning for det.

Sterk roman om Mengele og tvillinger

bokanmeldelse

De to jentene har hjelp av hverandre, ved de nære båndene som er mellom dem, og som de aller fleste tvillingpar, særlig eneggede, opplever. De ble enige om å dele på tilværelsens utfordringer.

Flott bok om juletreet

bokanmeldelse

Bruaset og forlaget har gjeve oss ei flott bok om jul. Les henne. Tenk etter kva både treet, pynten, ljosa og den krossmerka foten skal minna oss om!

Gjenoppdaget kristendom?

bokanmeldelse

I stedet for å avskrive Borg som «kjetter», eller påpeke tydelige teologiske «hull» i hans framstilling, mener jeg både søkende og spørrende enkeltkristne og menigheter kan ha stor glede av å lese boka hans og uten å skulle ta alt for «god fisk», likevel få med seg mange teologiske «nyoppdagelser».

Spennende, men tendensiøst om paven

bokanmeldelse

Vatikanjournalisten Marco Politis bok om pave Frans’ kirkelige «revolusjon» er drivende godt fortalt, men tendensiøs til tusen.

Argument for Gud

bokanmeldelse

Målet med boka er «å få den troende til å tenke, og den tenkende til å tro»

En lærebok i hersketeknikker

bokanmeldelse

Sigrid Sollunds bok er vel verd å lese. Den gir hjelp til å vurdere den påvirkningen vi daglig utsettes for. Og den avslører de mange hersketeknikker som vi selv bruker uten å tenke over det.

Fra forbilde til hatikon

Bokanmeldelse

I boken «Førerkvinnen», har Bjørn Steinar Meyer gitt oss den første biografien om en av de kvinnelige krigsforbryterne. Det er blitt en omfattende og detaljrik bok.

Eit mørkt kapittel i kyrkja si soge

Bokanmeldelse

Korleis kunne det skje? Kan det forklarast at også godt fungerande prestar, som den tidlegare læraren i Vestlandske Indremisjonsforbund, Sigmund Feyling stilte seg til rådvelde for NS?

Praktbok om misjons-eventyr

BOKANMELDELSE

Det er møtet med enkeltmennesker som bærer historiene. Vi kommer nær inn på mennesker med sterkt engasjement, gripende fortellinger og en levende tro som gjør inntrykk.

«Du skal følge meg»

bokanmeldelse

Analysene er så presise og klare at Dag Øivind Østerengs bok er et must også for dem som ikke vil følge ham på veien fra Misjonssambandet til Rom.

Reformasjonen i perspektiv

bokanmeldelse

Det er kva reformasjonen førte med seg for kyrkjeordninga og for Noreg som nasjon som står i sentrum.

Fri abort og selvbestemt etikk

bokanmeldelse

Et abortinngrep er 100 prosent dødelig – for det ufødte barnet. Dette perspektivet er fraværende i hennes etiske overveielser. Den vordende mors selvbestemmelse og valgfrihet er Austvegs overordnede verdi, og dette preger hele boka.

Når karismatikken erstatter evangeliet

bokanmeldelse

Hvis ikke den teologiske debatten om moderne karismatikk blir mer åpen og bedre fundert i årene fremover, tror jeg faren for «gnostisering» kan være ubehagelig aktuell, skriver Tarjei Gilje etter å ha lest Magnus Malms nye bok.

Hva er da ei jente?

bokanmeldelse

Forståelsen av menneskeverdet er et av kirkens aller viktigste bidrag til samfunnsdebatten. 
Erik Lunde viser hvordan.

Politikk inspirert av Jesus

bokanmeldelse

Vi burde bruke mer krefter på å drøfte hvordan et helhetlig kristent samfunnssyn best kan gi konkrete politiske uttrykk. Denne boken er et godt bidrag.

En hudløs predikant

bokanmeldelse

Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har tenkt over at dansk kirkeliv kan være så mangfoldig som jeg får inntrykk av ved å lese boken om den profilerte, og i en del sammenhenger, kontroversielle frikirkelige forkynneren Jørn Hyldgaard.

Ensom som Elvis

bokanmeldelse

Det er ikke alle kjente personer som blir en så grundig biografi til del som Elvis-imitatoren Bjørnestad. Boken har en vakker typografisk oppbygging og et tiltrekkende omslag. Så er spørsmålet om biografien innholdsmessig forsvarer den ytre prakten?

Berre ein lang opptur?

bokanmeldelse

For konservative kristne har den ekspanderande sekulariseringa vore tung å svelja. Og for barnet i mors liv har utviklinga vore direkte livstrugande. «Den lange nedturen» kan såleis vera eit alternativ perspektiv på perioden.

Når sårbarheten minner oss om Gud

BOKANMELDELSE

Religionenes tid var likevel ikke forbi. Men hva slags religion vil det være plass til i 
globaliseringens tidsalder? Tarjei Gilje har lest Sturla J. Stålsetts nye bok.

Storverk om det norske Holocaust

bokanmeldelse

Det er bare så mange følelser, så mye smerte, sinne, hat og skam som må bearbeides, selv om det snart er tre kvart århundre siden eksessene mot jødene i Norge.

Terror og terrorbekjempelse

bokanmeldelse

Terrorisme er et virkemiddel. Hensikten er å oppnå et politisk mål. Historien har vist at alle terroristkampanjer stanser opp før eller senere. Og de fleste fører ikke frem.

Solid veiledning til sorgarbeidet

sorg

Boken er bunnsolid, trygg og vederheftig, og kan med utbytte leses av alle slags mennesker, uavhengig av livsanskuelse, verdier og tro.

Nordlands historie – eit kjempeverk

bokanmeldelse

Det dreier seg om eit svært interessant område for landet vårt, både med tanke på natur og naturgrunnlag, ressursar og næringsliv, folk og folkeliv, kulturliv og kristenliv.

Håpet om en ny renessanse

bokanmeldelse

Reformasjonen har nok betydd mer for det norske samfunnet enn de fleste av oss vil innse.

Gud, den uunnværlige

bokanmeldelse

«Jeg tror oppriktighet er en betydelig 
sterkere kraft enn positivitet», sier Tomas Sjödin. Med rette.

Til å bli grepet av

BOKANMELDELSE

Gleden i å dele evangeliet og viljen til å arbeide er imponerende. Normisjons 150-årige historie er samlet på kløktig vis i boken som blir lansert i dag.

Livet seiret

bokanmeldelse

For mange av leserne er det nok «troshistorien» som vil virke sterkest selv om den er nøkternt fortalt.

Et jødisk liv i moll

bokanmeldelse

I alt Csango forteller, ligger det mye både uttalt og uuttalt om det å være jødisk, i mindretall, og kjenne på at frykten for at noe vondt kan skje på nytt, melder seg.

Når forfølgelse gjør kirken til ruiner

BOKANMELDELSE

En gang hadde Nord-Afrika en sterk og blomstrende kirke. Men noen ganger vinner de som bekjemper den kristne kirken. Blir dette historien om oss?

Et utfordrende kampskrift

bokanmeldelse

I sin ferske bok «Kampen om seksualiteten» setter Nina Karin Monsen søkelyset på den verdensvide konflikten som dreier seg om seksualitet, kjønn og barnet som vare.

Fengslende om tid i dødens venterom

bokanmeldelse

Ho spurde seg sjølv korleis ho skulle leva når ho visste at ho skulle døy. Svaret gav ho sjølv ved det utruleg aktive livet ho levde til det siste.

Om pornografiens ødeleggende makt

bokanmeldelse

Dette er en ærlig og åpen fortelling og den virker troverdig, og er noe av det bedre jeg har lest av skjønnlitterære bidrag fra kristenfundamenterte forlag i USA.

Utdanningshistorie på sitt beste

bokanmeldelse

Det kan sjå ut til at styresmaktene knapt har noko val, men må kasta seg på kunnskapsracet i den globaliserte økonomien og vona på det beste.

Populistene kommer

BOKANMELDELSE

Bli med på en guidet tur i et interessant, frodig og noen ganger skremmende politisk landskap. Les Vebjørn Selbekks bokanmeldelse.

«Hva er det som er sant?»

bokanmeldelse

«Den store oppdagelsen. Vår vei til Den katolske kirke» er en bok som bør interessere mange norske kristne.

Historisk blikk på vår tids drama

bokanmeldelse

Det er ikke nytt at kristne i Midtøsten trues av utryddelse. Olav Tveitos bok setter dagens dramatiske hendelser i historisk sammenheng.

Udiplomatisk om Saudi-Arabia

BOKANMELDELSE

Av og til kommer det bøker som overrasker ikke bare gjennom hva som står i dem, men også på grunn av hvem det er som har produsert dette innholdet.

«Folkekirke nå» – og så?

bokanmeldelse

Gir det mening å snakke om og beholde folkekirken i et folk og en kultur som har tatt oppgjør med og forlatt den kristne troens innhold og bekjennelse?

Umenneskelig å ikke be

bokanmeldelse

Det jeg først og fremst sitter igjen med, er den nære forbindelsen mellom Stinissens budskap og den lutherske lavkirkelige tradisjonen hvor jeg selv har min bakgrunn.

Ordene eller livet

bokanmeldelse

For meg har lesingen av denne boken blitt en inspirasjon til å trenge dypere inn i det kristne vokabularet, for om mulig å kjenne ordene bedre og speile min egen opplevde virkelighet i dem.

Kjærkomment oppløftende

bokanmeldelse

Fortsatt er ikke alle hindre forsert, men Filadelfia Kristiansands byggeprosjekt fremstår så langt som en sterk 
og flott pinsefortelling fra vår tid.

En profetisk stemme

bokanmeldelse

Jeg tror ikke jeg vet om noen andre som kunne skrevet en bok med tittelen «Å elske sin nestes kirke som sin egen». Men den svenske pinsepastoren Peter Halldorf har bygget seg opp til å bli en viktig profetskikkelse i skandinavisk kristenhet.

Ei adventsforteljing frå Island

anmeldelse

Dette er ei fascinerande adventsforteljing frå Island. Ho er omtalt som «ei klassisk perle om menneskets kamp mot naturkreftene». Ho er også presentert som «ei lita forteljing om eit stort menneske, en variant av likninga om den gode hyrdingen i Nytestamentet».

Fascinerende roman med kristen ramme

bokanmeldelse

Den stilfulle og nyanserike nynorske pennen er ikkje kvardagskost i bokheimen, men du kor godt det gjer å få ausa inn av eit slikt språk!