«Også vi når det blir krevet»

Bokanmeldelse

I dag er det lett å meine at både Bergens Tidende og andre medier skulle ha vore tydelegare. Men før vi gjer oss til dommarar og slår klubba i bordet, bør vi prøve å forstå kva dei tenkte, dei som var redaktørar den gongen. Det hjelper Gudmund Skjeldal oss til.

Bibelen er Guds ord

bokanmeldelse

I ei tid med mye daff tilpasning til tidsånda og postmodernistisk tankegang, også blant toneangivende kirkelige ledere, er det forfriskende med ei bok som denne.

Det kirken trenger

BOKANMELDELSE

– Jeg tror vi trenger å bli minnet om hva det er som gir kirken liv. Hvis frykten for omgivelsene er større enn tilliten til Gud, trenger 
utgangspunktet å bli korrigert, skriver vår anmelder.

I kamp mot «lutheriet»

bokanmeldelse

Lenge irriterte eg meg over boka, fordi eg leita fåfengt etter forfattaren sitt eige prosjekt, eller: etter det som nettopp kunne leggja eit historias forsonande skjær over forteljinga. Så fann eg det likevel.

Ansvaret for å føre kristenarven videre

bokanmeldelse

Det er både viktig og nødvendig at fokus rettes mot det som er hovedtemaet i denne boken, nemlig videreføring av vår kristne arv. Hvordan kan vi som foreldre og besteforeldre best overlevere trosarven til de neste generasjonene?

Ærlige andakter

bokanmeldelse

Andaktsboken vil ganske sikkert være til hjelp for mange og ikke bare kvinner.

Ubibelsk katolsk lære

kirken

Å identifisere den ytre kirke med den egentlige kirke er både misvisende og farlig fordi mange kan forføres til å tro at de er Guds barn uten å være det.

Katolsk lære i konflikt med Bibelen

bokanmeldelse

De historiske kirkene trenger virkelig en ny reformasjon, en tilbakevending til bibelsk kristendom. Borgströms bok viser oss hvor nødvendig dette er. Den anbefales!

Troshistorier i fortid og nåtid

bokanmeldelse

Når Shiager Topland hevder at disse historiene viser oss stadig nye sider ved Gud, og lærer oss mye om hvordan mennesker opplevde møtene med den allmektige, så har hun i høyeste grad dekning for det.

Sterk roman om Mengele og tvillinger

bokanmeldelse

De to jentene har hjelp av hverandre, ved de nære båndene som er mellom dem, og som de aller fleste tvillingpar, særlig eneggede, opplever. De ble enige om å dele på tilværelsens utfordringer.

Flott bok om juletreet

bokanmeldelse

Bruaset og forlaget har gjeve oss ei flott bok om jul. Les henne. Tenk etter kva både treet, pynten, ljosa og den krossmerka foten skal minna oss om!

Gjenoppdaget kristendom?

bokanmeldelse

I stedet for å avskrive Borg som «kjetter», eller påpeke tydelige teologiske «hull» i hans framstilling, mener jeg både søkende og spørrende enkeltkristne og menigheter kan ha stor glede av å lese boka hans og uten å skulle ta alt for «god fisk», likevel få med seg mange teologiske «nyoppdagelser».

Spennende, men tendensiøst om paven

bokanmeldelse

Vatikanjournalisten Marco Politis bok om pave Frans’ kirkelige «revolusjon» er drivende godt fortalt, men tendensiøs til tusen.

Argument for Gud

bokanmeldelse

Målet med boka er «å få den troende til å tenke, og den tenkende til å tro»

En lærebok i hersketeknikker

bokanmeldelse

Sigrid Sollunds bok er vel verd å lese. Den gir hjelp til å vurdere den påvirkningen vi daglig utsettes for. Og den avslører de mange hersketeknikker som vi selv bruker uten å tenke over det.

Fra forbilde til hatikon

Bokanmeldelse

I boken «Førerkvinnen», har Bjørn Steinar Meyer gitt oss den første biografien om en av de kvinnelige krigsforbryterne. Det er blitt en omfattende og detaljrik bok.

Eit mørkt kapittel i kyrkja si soge

Bokanmeldelse

Korleis kunne det skje? Kan det forklarast at også godt fungerande prestar, som den tidlegare læraren i Vestlandske Indremisjonsforbund, Sigmund Feyling stilte seg til rådvelde for NS?

Praktbok om misjons-eventyr

BOKANMELDELSE

Det er møtet med enkeltmennesker som bærer historiene. Vi kommer nær inn på mennesker med sterkt engasjement, gripende fortellinger og en levende tro som gjør inntrykk.

«Du skal følge meg»

bokanmeldelse

Analysene er så presise og klare at Dag Øivind Østerengs bok er et must også for dem som ikke vil følge ham på veien fra Misjonssambandet til Rom.

Reformasjonen i perspektiv

bokanmeldelse

Det er kva reformasjonen førte med seg for kyrkjeordninga og for Noreg som nasjon som står i sentrum.

Fri abort og selvbestemt etikk

bokanmeldelse

Et abortinngrep er 100 prosent dødelig – for det ufødte barnet. Dette perspektivet er fraværende i hennes etiske overveielser. Den vordende mors selvbestemmelse og valgfrihet er Austvegs overordnede verdi, og dette preger hele boka.

Når karismatikken erstatter evangeliet

bokanmeldelse

Hvis ikke den teologiske debatten om moderne karismatikk blir mer åpen og bedre fundert i årene fremover, tror jeg faren for «gnostisering» kan være ubehagelig aktuell, skriver Tarjei Gilje etter å ha lest Magnus Malms nye bok.

Hva er da ei jente?

bokanmeldelse

Forståelsen av menneskeverdet er et av kirkens aller viktigste bidrag til samfunnsdebatten. 
Erik Lunde viser hvordan.

Politikk inspirert av Jesus

bokanmeldelse

Vi burde bruke mer krefter på å drøfte hvordan et helhetlig kristent samfunnssyn best kan gi konkrete politiske uttrykk. Denne boken er et godt bidrag.

En hudløs predikant

bokanmeldelse

Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har tenkt over at dansk kirkeliv kan være så mangfoldig som jeg får inntrykk av ved å lese boken om den profilerte, og i en del sammenhenger, kontroversielle frikirkelige forkynneren Jørn Hyldgaard.

Ensom som Elvis

bokanmeldelse

Det er ikke alle kjente personer som blir en så grundig biografi til del som Elvis-imitatoren Bjørnestad. Boken har en vakker typografisk oppbygging og et tiltrekkende omslag. Så er spørsmålet om biografien innholdsmessig forsvarer den ytre prakten?

Berre ein lang opptur?

bokanmeldelse

For konservative kristne har den ekspanderande sekulariseringa vore tung å svelja. Og for barnet i mors liv har utviklinga vore direkte livstrugande. «Den lange nedturen» kan såleis vera eit alternativ perspektiv på perioden.

Når sårbarheten minner oss om Gud

BOKANMELDELSE

Religionenes tid var likevel ikke forbi. Men hva slags religion vil det være plass til i 
globaliseringens tidsalder? Tarjei Gilje har lest Sturla J. Stålsetts nye bok.

Storverk om det norske Holocaust

bokanmeldelse

Det er bare så mange følelser, så mye smerte, sinne, hat og skam som må bearbeides, selv om det snart er tre kvart århundre siden eksessene mot jødene i Norge.

Terror og terrorbekjempelse

bokanmeldelse

Terrorisme er et virkemiddel. Hensikten er å oppnå et politisk mål. Historien har vist at alle terroristkampanjer stanser opp før eller senere. Og de fleste fører ikke frem.

Solid veiledning til sorgarbeidet

sorg

Boken er bunnsolid, trygg og vederheftig, og kan med utbytte leses av alle slags mennesker, uavhengig av livsanskuelse, verdier og tro.

Nordlands historie – eit kjempeverk

bokanmeldelse

Det dreier seg om eit svært interessant område for landet vårt, både med tanke på natur og naturgrunnlag, ressursar og næringsliv, folk og folkeliv, kulturliv og kristenliv.

Håpet om en ny renessanse

bokanmeldelse

Reformasjonen har nok betydd mer for det norske samfunnet enn de fleste av oss vil innse.

Gud, den uunnværlige

bokanmeldelse

«Jeg tror oppriktighet er en betydelig 
sterkere kraft enn positivitet», sier Tomas Sjödin. Med rette.

Til å bli grepet av

BOKANMELDELSE

Gleden i å dele evangeliet og viljen til å arbeide er imponerende. Normisjons 150-årige historie er samlet på kløktig vis i boken som blir lansert i dag.

Livet seiret

bokanmeldelse

For mange av leserne er det nok «troshistorien» som vil virke sterkest selv om den er nøkternt fortalt.

Et jødisk liv i moll

bokanmeldelse

I alt Csango forteller, ligger det mye både uttalt og uuttalt om det å være jødisk, i mindretall, og kjenne på at frykten for at noe vondt kan skje på nytt, melder seg.

Når forfølgelse gjør kirken til ruiner

BOKANMELDELSE

En gang hadde Nord-Afrika en sterk og blomstrende kirke. Men noen ganger vinner de som bekjemper den kristne kirken. Blir dette historien om oss?

Et utfordrende kampskrift

bokanmeldelse

I sin ferske bok «Kampen om seksualiteten» setter Nina Karin Monsen søkelyset på den verdensvide konflikten som dreier seg om seksualitet, kjønn og barnet som vare.

Fengslende om tid i dødens venterom

bokanmeldelse

Ho spurde seg sjølv korleis ho skulle leva når ho visste at ho skulle døy. Svaret gav ho sjølv ved det utruleg aktive livet ho levde til det siste.

Om pornografiens ødeleggende makt

bokanmeldelse

Dette er en ærlig og åpen fortelling og den virker troverdig, og er noe av det bedre jeg har lest av skjønnlitterære bidrag fra kristenfundamenterte forlag i USA.

Utdanningshistorie på sitt beste

bokanmeldelse

Det kan sjå ut til at styresmaktene knapt har noko val, men må kasta seg på kunnskapsracet i den globaliserte økonomien og vona på det beste.

Populistene kommer

BOKANMELDELSE

Bli med på en guidet tur i et interessant, frodig og noen ganger skremmende politisk landskap. Les Vebjørn Selbekks bokanmeldelse.

«Hva er det som er sant?»

bokanmeldelse

«Den store oppdagelsen. Vår vei til Den katolske kirke» er en bok som bør interessere mange norske kristne.

Historisk blikk på vår tids drama

bokanmeldelse

Det er ikke nytt at kristne i Midtøsten trues av utryddelse. Olav Tveitos bok setter dagens dramatiske hendelser i historisk sammenheng.

Udiplomatisk om Saudi-Arabia

BOKANMELDELSE

Av og til kommer det bøker som overrasker ikke bare gjennom hva som står i dem, men også på grunn av hvem det er som har produsert dette innholdet.

«Folkekirke nå» – og så?

bokanmeldelse

Gir det mening å snakke om og beholde folkekirken i et folk og en kultur som har tatt oppgjør med og forlatt den kristne troens innhold og bekjennelse?

Umenneskelig å ikke be

bokanmeldelse

Det jeg først og fremst sitter igjen med, er den nære forbindelsen mellom Stinissens budskap og den lutherske lavkirkelige tradisjonen hvor jeg selv har min bakgrunn.

Ordene eller livet

bokanmeldelse

For meg har lesingen av denne boken blitt en inspirasjon til å trenge dypere inn i det kristne vokabularet, for om mulig å kjenne ordene bedre og speile min egen opplevde virkelighet i dem.

Kjærkomment oppløftende

bokanmeldelse

Fortsatt er ikke alle hindre forsert, men Filadelfia Kristiansands byggeprosjekt fremstår så langt som en sterk 
og flott pinsefortelling fra vår tid.

En profetisk stemme

bokanmeldelse

Jeg tror ikke jeg vet om noen andre som kunne skrevet en bok med tittelen «Å elske sin nestes kirke som sin egen». Men den svenske pinsepastoren Peter Halldorf har bygget seg opp til å bli en viktig profetskikkelse i skandinavisk kristenhet.

Ei adventsforteljing frå Island

anmeldelse

Dette er ei fascinerande adventsforteljing frå Island. Ho er omtalt som «ei klassisk perle om menneskets kamp mot naturkreftene». Ho er også presentert som «ei lita forteljing om eit stort menneske, en variant av likninga om den gode hyrdingen i Nytestamentet».

Fascinerende roman med kristen ramme

bokanmeldelse

Den stilfulle og nyanserike nynorske pennen er ikkje kvardagskost i bokheimen, men du kor godt det gjer å få ausa inn av eit slikt språk!

Fint om emissæren, bedehuset og vekkinga

BOKANMELDELSE

Sjølv om dette heftet ikkje er på nivå med Edvard Hoems bok «Fars og mors historie», er det ikkje mindre viktig av den grunn.

Abortsaken lærte Hagen å ta regi

BOKANMELDELSE

Hvis man ser bort fra omtalen av Alvheim, er det lite avtrykk den kristenkonservative delen av Frp har satt i partiets historie. Tvert imot blir det sagt at Siv Jensen har foretatt en liberal dreining av partiets politikk.

Hvordan vi ser på Gud

BOKANMELDELSE

«Hvilke barn vi tar imot i et samfunn sier noe om hva slags samfunn vi er», skriver Eivor Andersen Oftestad. Hun kunne ikke hatt mer rett.

Hvordan Gud skapte

bokanmeldelse

Troende kristne lekfolk har gitt seg selv et vanskelig utgangspunkt når de prøver å overbevise naturvitenskapelige fagfolk om at de ikke forstår faget sitt.

Mer kompis enn landsfader

BOKANMELDELSE

Han er ikke Einar Gerhardsen, og han er ikke Gro Harlem Brundtland. Men Jens Stoltenberg er en politisk leder av et større format enn de fleste. Boken hans står i stil med det.

Det uutgrunnelige menneskesinnet

bokanmeldelse

Hvordan kunne Fridtjov Birkeli ta imot kallet til å bli biskop i Oslo når han visste at han levde i et utenomekteskapelig forhold? Det er den store gåten i fortellingen om den kirkelige giganten.

Hjelp til å se

bokanmeldelse

Det er lett å finne eksempler på utviklingsskeptiske kristne, men det er også lett å finne eksempler på kristne som går nye veier. Kunnskapen om dette er viktig for at vi skal være best mulig rustet til å møte fremtiden.

Et liv i kamp og motstand

BOKANMELDELSE

Kanskje Surprise Sitholes virkelighetsoppfatning er nærmere den bibelske enn vår.

Den postmoderne «vekkelsen»

bokanmeldelse

«Imponerende grundighet, elegant språk og ærlig vilje til å belyse postmodernismens mangfold fra ulike synsvinkler», skriver vår anmelder.

Forsvar for utbryteren

sammensatt

Å snakke om skyldige og uskyldige parter blir i de fleste tilfeller unyansert og feil. Bildet er som regel ganske sammensatt, 
skriver Paul Odland.

Bort fra helvetesangsten

BOKANMELDELSE

Det er ikke spesielt vanskelig å forstå 
at Anders Torp ønsket seg langt bort fra den 
sammenhengen han vokste opp i, skriver Tarjei Gilje som har lest boken «Jesus-soldaten».

Utrolig om udødelighet

bokanmeldelse

Endsjø ønsker nok i boka å fremtre som en nøytral forsker som beskriver ulike former for udødelighetstro. Men han makter i liten grad å skjelne mellom hva kulturer og religioner har lært og trodd og hva enkeltmennesker mener å ha opplevd.

Familiedrama i Alberta

bokanmeldelse

Carl har nemleg reist, med einvegsbillett, og Jenni er usikker på kva han eigentleg reiste frå. Var det meg, eller var det gardsdrifta, eller var det hans eigne tankar og sinn? Og kva med meg no?

Den 13. engelen

bokanmeldelse

Det er ingen tvil om at Sylvelin Vatle har diktargåver, men på meg verkar skildringane i denne romanen litt for volumiøse.

Ansattes lojalitet og ytringsfrihet

bokanmeldelse

Hvor stor ytringsfrihet har en som er ansatt? 60 prosent av ansatte føler seg ikke frie til å kritisere arbeidsplassen sin i sosiale medier, ifølge en befolkningsundersøkelse fra 2014.

Hovden-salmane samla i ei bok

bokanmeldelse

Det har vore både oppbyggeleg og kjekt å lesa Holsen si bok om Hovden og salmane hans.

Unge som lengter etter voksne

bokanmeldelse

Jeg snakker gjerne varmt om kristen forkynnelse. Med Torbjørg Oline Nylis bok i bakhodet vil jeg likevel si at relasjoner noen ganger er viktigere enn forkynnelse.

Maktens frykt

bokanmeldelse

Det er for tidlig å kåre årets viktigste bok, men det skal godt gjøres om ikke Vebjørn Selbekks «Fryktens makt» blir den viktigste om ytringsfrihet, skriver Bjørn Are Davidsen.

Ensidig kritikk av rusomsorgen

bokanmeldelse

Med ord som «omsorgsindustrien» og «nødsprofitører» gir Anlov P. Mathiesen sin beskrivelse av rusomsorgen i Norge. Han anklager både frivillige organisasjoner og det offentlige hjelpearbeidet.

Irriterande sant om løgn

bokanmeldelse

Eg skulle ønskja at denne boka blir 
studert både av politikarar, politiske redaktørar og journalistar. Det vil ikkje skada om den også gjekk inn i litteraturen i fleire studier. Her er tema nok til fleire torsdagsdebattar i NRK TV
– om ein tørr?

Glad i muslimar, ikkje i islamistar

bokanmeldelse

Ho tek fatt i islam og islamismen – historisk, religiøst, kulturelt og politisk – og hevdar at Europa, vårt demokrati og vår levemåte, vil kunne gå under dersom islamiseringa får ekspandere på like lett måte som i dei siste tiåra.

Langt mellom perlene

årets bøker 2015

Primært melder jeg skjønnlitteratur, men jeg får også til gjennomlesing og vurdering en del oppbyggelig kristen litteratur og bøker av mer allmenn karakter. I løpet av ett år blir det adskillige boksider å lese gjennom. Skal jeg være ærlig er det langt mellom «perlene» i det som utgis i dag, og ofte blir jeg skuffet over det jeg leser.

Boktips: Fem gåver å vurdera til jul

årets bøker 2015

Den boka som har gjort mest inntrykk på meg i år er «Opp, mi sjel, for Herren kved», Hallgrímur Péturssons pasjonssalmar gjendikta av Arve Brunvoll. Denne boka er aktuell både til advent, jul og fastetid.

Frå visvas til mareritt

årets bøker 2015

Om lag 3000 teikn om nokre av bøkene du har meldt i avisa i år, som gjorde ekstra inntrykk. Det var bestillinga frå redaksjonen. Det er både lett og vanskeleg å etterkoma. Lett avdi det har vorte mange bøker også i år, og dermed mange inntrykk og mange slags inntrykk, men vanskeleg, avdi det ikkje er heilt enkelt å sortera og kategorisera. Inntrykk kan jo vera så mangt, på godt og vondt.

Dei beste bøkene

årets bøker 2015

Ein mann som hadde lese uvanleg mykje, sa ein gong til meg: «Det kjem ut så mange gode bøker at ein kan ikkje lesa alle. Ein må berre lesa dei beste!» Det var ei godt råd, men den som er bokmeldar, kan ikkje velja fullt så selektivt. Når det gjeld kva bok som har gjort mest inntrykk, eller kva bok som er best, er det nesten uråd å svara på det. Bøkene er så ulike og i så ulike sjangrar, at dei knapt kan samanliknast. For siste året er det ikkje ei bok som skiljer eg ut, men det er fleire som eg gjerne vil løfta fram på nytt.