Oppmuntring på livets trosreiser

Bokanmeldelse

I kristenfolket, ikke bare blant pinsevenner, vil det være stor takknemlighet for det gode og oppbyggelige innholdet som denne andaktsboken inneholder.

Helvete og Guds godhet

teologi

Det finnes ingen bok i verden som de siste 1000 år har blitt kritisert og «evaluert» så mye som Bibelen. Men den er troverdig.

Velsignelsens vei

Bokanmeldelse

Det er trosstyrkende å lese og høre om at Gud gjør mennesker friske, men jeg opplever at det fokuseres i all for sterk grad på dette i omtalen av Guds velsignelse.

Forfatter med gråten i halsen

trosopplæring

Foreldrene er trosopplæringens missing link, mener Linda Andernach Johannesen. Nå har hun skrevet bok for å hjelpe både fortvilte menigheter og famlende foresatte.

Kortfattet Israels-forsvar

Bokanmeldelse

Lest med litt kritisk sans kan denne boken være en god øyeåpner for mange.

Hareide har skrevet bok i all hemmelighet

KrF

I dypeste hemmelighet har KrF-leder Knut Arild Hareide samlet sine politiske erfaringer og tanker om KrFs vei framover mellom to permer. 

Når staten bestemmer slekters gang

barn

Ni av ti som får kunstig befruktning klarer seg i dag uten andres gener. – På tide å avslutte ordningen med sæddonasjon, sier Øyvind Håbrekke.

Praktisk hjelp til kristenlivet

Bokanmeldelse

Poenget med boka er å føra inn i Kristus og det vi eig ved trua på han, og la det vera fundament og kraft i kristenlivet og i tenesta.

Hvem vi er og hvem Gud er

Lederartikkel

Det er Jesu Kristi nåde som holder kirken i live. Det er Jesu Kristi kors som minner oss om at nåde skal være rett.

– Kirken har byttet ut sitt eget innhold

bok

Forfatteren Kaj Skagen langer ut mot en folkekirke som har «gjennomgått en dyp identitetskrise og gjenfunnet seg selv som en lobbyorganisasjon under en «antirasistisk» paraply.»

Karismatikk for alle

Bokanmeldelse

Hegertuns tilnærming mellom det karismatiske og det sakramentale er både viktig og nødvendig, særlig med utgangspunkt i tradisjonell norsk kristenhet.

Om å reise seg sjølv spennande

Kortreist ferie

Vi elskar å reise - gjerne med fly og til spesielle stader langt borte. Men sett i eit miljøperspektiv bør vi bli heime litt oftare, og reise meir kortreist.

«Også vi når det blir krevet»

Bokanmeldelse

I dag er det lett å meine at både Bergens Tidende og andre medier skulle ha vore tydelegare. Men før vi gjer oss til dommarar og slår klubba i bordet, bør vi prøve å forstå kva dei tenkte, dei som var redaktørar den gongen. Det hjelper Gudmund Skjeldal oss til.

Bibelen er Guds ord

bokanmeldelse

I ei tid med mye daff tilpasning til tidsånda og postmodernistisk tankegang, også blant toneangivende kirkelige ledere, er det forfriskende med ei bok som denne.

Samlivsrevolusjonen

Samlivsformer

«Når minoriteten tar majoriteten som gisler» som svensken Olof Edsinger sier. Og kristnes meninger blir lite hørt fordi de kommer fra kristne.

Norske kirker er ikke blitt moskeer

Synspunkt

Når Tvedts hovedtese synes å være underbygget av en så omtrentlig omgang med fakta, er det grunn til å stille spørsmål ved konklusjonen hans.

Ei anna historie

bokanmeldelse

– Om boka får like høg 
status som føredraget til Seip, er eg usikker på. 
At ho vil bli ståande som eit friskt og tankevekkande innkast i den norske samfunnsdebatten, er eg derimot ikkje i tvil om, skriv anmeldar Lars Gaute Jøssang om Terje Tvedts bok «Det internasjonale gjennombruddet».

Gedigen Obstfelder-biografi

Bokanmeldelse

Spennande er det å lesa kor nær kontakt han over lang tid Obstfelder hadde med Peter L. Hærem, misjonsmannen som grunnla Studenterhjemmet i Oslo, der Obstfelder budde i mange periodar. Han var ei tid engasjert i fråhaldssaka. Han tenkte ei tid å verta prest.

Bør Terje Tvedts bok bare hylles?

Terje Tvedt

Vår vurdering, etter å ha lest det Tvedt skriver om misjon generelt og NLM spesielt, er at professoren ikke opptrer særlig balansert. Det er påfallende at han ikke siterer fra noen offisielle dokumenter, men bruker en overskrift i Utsyn som ikke er særlig representativ.

Tilgivelse og nåde

Bokanmeldelse

Boken gir flere eksempler på forhold der tilgivelsens vei har løst opp i mange vanskelige menneskelige forhold, ikke minst i problemer og utfordringer innen nære relasjoner.

Fosteret overlevde aborten

bokanmeldelse

Hun skulle egentlig ikke ha levd, men fosterinngrepet var mislykket og Melissa fikk leve.

Samlivsrevolusjonens ideologi og konsekvenser

bokanmeldelse

Denne boka er en øyeåpner for alle som ønsker å forstå hva som skjer. Den bør leses av flest mulig og utløse en helt nødvendig ideologisk debatt.

Katolsk lære i søkelyset

katolisisme

Men jeg forstår ikke at Den katolske kirke kan være et alternativ for noen som vil ha Bibelen som rettesnor for tro, lære og liv.

Sannhetens Ord Bibelsenter og Dagen

bokanmeldelse

Det er tydeleg at forsamlinga har opplevd Dagen si dekking som svært problematisk og lite truverdig. Det kan ein forstå, og eit stykke på veg er eg samd.

Tydeleg frå Graham

bokanmeldelse

Som ein frå før har hatt tillit til Billy Graham, får ein her tillit til sonen Franklin Graham.

– Folk ringer og sier at de ber for meg

stavanger

Halvannen måned etter åpningen av den nye kristne bokhandelen, forteller eierne at de har omsatt for rundt 25 prosent mer enn forventet.

Strålende emigrasjonsdokumentar

bokanmeldelse

Ordtaket om at virkeligheten ofte overgår fantasien og utsagnet om at «originalen er best» får begge sin bekreftelse i denne boka.

Sterkt vitnesbyrd fra Egypt

bokanmeldelse

Den egyptiske gutten Nathan Bassaly opplevde det gruoppvekkende at faren hans ble brutalt drept av ukjente gjerningsmenn, da Nathan bare var seks år gammel.

Oppbyggeleg lesnad

bokanmeldelse

Eg har tidlegare skrive at denne romanserien frå Edvard Hoem, er i høgste grad oppbyggeleg lesnad. Og det ikkje berre litterært, men også åndeleg tala. Det er sjeldan å lesa tekstar så gjennomsyra av kristen tankegang og som så positivt heldt fram kristne verdiar.

En kulturell apokalypse

bok

En amerikansk forfatter har skapt stor debatt med sitt retrettsignal for kristne. Han mener kirken bør trene på den vestlige kulturs undergang.

Dagen-artikler ga idé til ny thriller

boklansering

Han var midt i et bokprosjekt da han fikk beskjeden om at datteren hadde omkommet i en trafikkulykke. Boka «Deadline» ble utsatt på ubestemt tid. Nå er den her.

Bok om French til topps

litteratur

Kari Hilde Hodne French er Norges mest populære forfatter akkurat nå.

«Ta jøden»

Israel

Heller ikke vi makter å stå imot den enorme palestinske, islamske retorikken og volden. Jøder, palestinere og kristne trenger alle å underlegge seg Jesus Messias. Det er saken.

I kamp mot «lutheriet»

bokanmeldelse

Lenge irriterte eg meg over boka, fordi eg leita fåfengt etter forfattaren sitt eige prosjekt, eller: etter det som nettopp kunne leggja eit historias forsonande skjær over forteljinga. Så fann eg det likevel.

Ansvaret for å føre kristenarven videre

bokanmeldelse

Det er både viktig og nødvendig at fokus rettes mot det som er hovedtemaet i denne boken, nemlig videreføring av vår kristne arv. Hvordan kan vi som foreldre og besteforeldre best overlevere trosarven til de neste generasjonene?

Ærlige andakter

bokanmeldelse

Andaktsboken vil ganske sikkert være til hjelp for mange og ikke bare kvinner.

Katolsk lære er ikke i konflikt med Bibelen

teologi

Vi kunne ønske det i reformasjonsåret 2017 var mulig å presentere forskjellene mellom luthersk og katolsk teologi på en annen måte enn det Kvalbein legger opp til i sin tekst, med anklage om ubibelsk lære. Sannheten er nemlig den at Den katolske kirke lærer i samsvar med Guds åpenbaring.

Troshistorier i fortid og nåtid

bokanmeldelse

Når Shiager Topland hevder at disse historiene viser oss stadig nye sider ved Gud, og lærer oss mye om hvordan mennesker opplevde møtene med den allmektige, så har hun i høyeste grad dekning for det.

For lite fokus på fosteret

abort

I mitt yrke har eg møtt mange som vurderte å ta abort og som kom for å snakke om dette problemet. Med oppmuntring og gode samtalar har eg fått hjelpa nokre til å bera fram barnet sitt. I ettertid har alle takka varmt for hjelp og støtte i ei vanskeleg tid med eit vanskeleg val.

Sterk roman om Mengele og tvillinger

bokanmeldelse

De to jentene har hjelp av hverandre, ved de nære båndene som er mellom dem, og som de aller fleste tvillingpar, særlig eneggede, opplever. De ble enige om å dele på tilværelsens utfordringer.

Flott bok om juletreet

bokanmeldelse

Bruaset og forlaget har gjeve oss ei flott bok om jul. Les henne. Tenk etter kva både treet, pynten, ljosa og den krossmerka foten skal minna oss om!

Gjenoppdaget kristendom?

bokanmeldelse

I stedet for å avskrive Borg som «kjetter», eller påpeke tydelige teologiske «hull» i hans framstilling, mener jeg både søkende og spørrende enkeltkristne og menigheter kan ha stor glede av å lese boka hans og uten å skulle ta alt for «god fisk», likevel få med seg mange teologiske «nyoppdagelser».

Dei bitre fruktene

#Metoo

Kvifor #MeToo? Svaret er enkelt om ein er villig til å lytte. Bonden har erfaring med det. Som ein sår, haustar ein. Sår ein ugras, så haustar ein ugras.

Spennende, men tendensiøst om paven

bokanmeldelse

Vatikanjournalisten Marco Politis bok om pave Frans’ kirkelige «revolusjon» er drivende godt fortalt, men tendensiøs til tusen.

Argument for Gud

bokanmeldelse

Målet med boka er «å få den troende til å tenke, og den tenkende til å tro»

En lærebok i hersketeknikker

bokanmeldelse

Sigrid Sollunds bok er vel verd å lese. Den gir hjelp til å vurdere den påvirkningen vi daglig utsettes for. Og den avslører de mange hersketeknikker som vi selv bruker uten å tenke over det.

Reformasjonsjubiléet i omvendelsens glede

Luther

La oss begynne med en langvarig omvendelse, bort fra Lutherdommens nå overtydelige blindvei og tilbake til Luther og reformasjonens opprinnelige intensjon. 500 år er nok.

Eit mørkt kapittel i kyrkja si soge

Bokanmeldelse

Korleis kunne det skje? Kan det forklarast at også godt fungerande prestar, som den tidlegare læraren i Vestlandske Indremisjonsforbund, Sigmund Feyling stilte seg til rådvelde for NS?

Joshua French: – Jeg er ikke sur på noen

kongo-saken

Joshua French har for første gang uttalt seg til media etter returen fra Kongo. Overfor Dagen avslører han hva han holder på med nå.

Derfor blir muslimer kristne

Konvertittene

Forfatter Stig Magne Heitmann sin nye bok består av en rekke skildringer av muslimer som har forlatt islam og konvertert til kristen tro. Han håper boken vil skape en endring hos kristne i Norge.

– Luther var ikke kvinnefiendtlig

Luther

Martin Luthers beskrivelser av kvinnekroppen­ som skapt for hjemmeliv, blir hyppig sitert. Når det kom til stykket, gav han kona frie tøyler, kommer det fram i ny bok.

Praktbok om misjons-eventyr

BOKANMELDELSE

Det er møtet med enkeltmennesker som bærer historiene. Vi kommer nær inn på mennesker med sterkt engasjement, gripende fortellinger og en levende tro som gjør inntrykk.

French vil ikke kommentere Kongo-bok

kongo

Advokat Marius Graasvold sier Joshua French ikke har planer om å uttale seg om den kommende boken om Kongo-saken, skrevet av hans mor.

– Tapere blir helter for Allah

ISLAMISME

Islamforsker mener oppløsning av tradisjonell kultur er hovedårsaken til at ungdom trekkes mot radikal islamisme.

Tok oppgjør med skam og æreskultur

minoritetskvinner

De skamløse jentene Nancy Herz, Sofia N. Srour og Amina Bile advarer mot livsfarlig likegyldighet fra storsamfunnet.

Reformasjonen i perspektiv

bokanmeldelse

Det er kva reformasjonen førte med seg for kyrkjeordninga og for Noreg som nasjon som står i sentrum.

Samtaler med de skeptiske

bokanmeldelse

Som få andre evner Tim Keller å bygge bro mellom gjenkjennelig skepsis i samtiden og klassiske kristne svar, uten å ty til lettvitne løsninger.

– Snakk om porno med barna dine

pornografi

– I en tid når alle har telefon er det et spørsmål om «når», ikke «om» barnet ser pornografi, sier Alexis Lundh som er medforfatter av boken.

Fri abort og selvbestemt etikk

bokanmeldelse

Et abortinngrep er 100 prosent dødelig – for det ufødte barnet. Dette perspektivet er fraværende i hennes etiske overveielser. Den vordende mors selvbestemmelse og valgfrihet er Austvegs overordnede verdi, og dette preger hele boka.

Når karismatikken erstatter evangeliet

bokanmeldelse

Hvis ikke den teologiske debatten om moderne karismatikk blir mer åpen og bedre fundert i årene fremover, tror jeg faren for «gnostisering» kan være ubehagelig aktuell, skriver Tarjei Gilje etter å ha lest Magnus Malms nye bok.

Flygeblader 
mot katolisismen

Kristenliv

Klosterlivet var både i sedelig og åndelig forfall. Både biskopen og abbeden var i høyeste grad moralsk fordervede og tillot seg uten blygsel de skjendigste utskeielser.

– Dylan har aldri fraskrevet seg den kristne perioden

Bob Dylan

Bob Dylan: – Jesus la hånden på meg. Det var en fysisk ting. Jeg følte det. Jeg følte det i hele meg. Jeg følte kroppen skjelve. Guds herlighet slo meg til bakken og løftet meg opp, fortalte Bob Dylan om omvendelsen til kristendommen i 1978.

De bar vennen sin gjennom Europa

reise

En frisk kropp er ikke en forutsetning når du har venner som Kevan. 
– Du er sterkere enn du ser ut til, 
er hans budskap.

Livet og forbannelsen

bibelen

I Bibelens siste kapittel (Åb 22) leser vi om livets tre som gir sin frukt 12 ganger om året, og om at det ikke lenger skal være noen forbannelse. Vi blir deretter trøstet med at disse ordene er sanne og troverdige.

Korsnekt ga idéen til ny barnebok

symboler

Debatten rundt NRKs korsnekt fikk forfatter Kristin Molland Norderval til å skrive en barnebok om kristne symboler.