Den livsfarlige ateismen

TROSFRIHET

Også vi som tror har et ansvar for å stå opp for religionsfriheten til de som ikke tror.

Blasfemidømt mann løslatt etter ni år

Pakistan

Pakistansk høyesterett har frikjent en mann som har sonet ni år av en livstidsdom for blasfemi. Han ble falskt anklaget, konkluderer domstolen.

Indonesias grunnvoller skjelver

SYNSPUNKT

16. november i år fikk den kristne guvernøren i Jakarta, Basuki «Ahok» Tjahaja Purnama, erfare noe av sprengkraften i disse underliggende spenningene i samfunnet. Ahok ble anklaget for blasfemi mot islam.

Asia Bibis ankesak er utsatt

BLASFEMI

Dette skjer fordi en av dommerne i høyesterett i Pakistan nektet å være med.

– Be for fembarnsmoren Asia!

FORBØNN

Flere organisasjoner oppfordrer til bønn for den kristne fembarnsmoren som sitter fengslet i Pakistan. I morgen, torsdag, avgjør landets høyesterett om dødsdommen skal opprettsholdes eller ikke.

Kosmisk krig mot Guds kirke

kronikk

Den som leser Åpenbaringsboken i Bibelen forstår at forfølgelse av Guds barn ikke bare dreier seg om menneskerettigheter, religiøs fanatisme og politikk.

Ny religionsrapport bekymrer

NY RAPPORT

27-årige Farkhunda ble lynsjet etter anklager om blasfemi. I ett av fire land er blasfemilover en trussel mot trosfriheten, hevder amerikansk UD i ny rapport.

Pakistansk familie sendt hjem

retur

En kristen familie som søkte om asyl i Norge ble onsdag sendt med fly til Lahore i Pakistan.

Bruker gamle opplysninger i asylsaker

landinfo

Norske myndigheter mener at pakistanske kristne ikke er forfulgt, men myndighetenes rapporter er av eldre dato. Siden har situasjonen blitt verre.

Han bygger Guds rike i Egypt

egypt

Hver dag opplever pastoren at trosfriheten blir krenket, men han har ikke tid til å slåss for egne rettigheter. Ikke nå. Han er opptatt med å utbre Guds rike.

Viktig dialog

leder

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) feiret i går sitt 20-årsjubileum.

Sprikende signaler fra Pakistan

LEDERARTIKKEL

Pakistanske kristne har tidligere omtalt blasfemilovene som et sverd som henger over nakken deres. Gjentatte ganger er de blitt ofre for misbruk av disse lovene med tap av menneskeliv og eiendom som resultat.

Forfulgte ateister

LEDERARTIKKEL

Å rope på statens maktmidler for å straffe angrep på troen er svært lite sympatisk. Men det er akkurat det KrF-politiker og blogger Hallgeir Reiten gjør når han nå politianmelder Dagbladets lederskribent Aksel Braanen Sterri, skriver Vebjørn Selbekk.

Ytringsfrihet og ytringsetikk

innspill

I sammenheng med ytringsfriheten har noen lansert ordet «ytringsansvar» som et uttrykk for hvordan ytringsfriheten bør brukes.

De hevnet sin profet

kavalkade

Et redaksjonslokale i Paris ble forvandlet til et slaktehus.

Charlie Hebdo-redaktør: Uaktuelt å gi etter

nyheter

Sjefredaktør Gerard Biard i det franske satiremagasinet Charlie Hebdo forsvarer retten til å drive blasfemi, angriper bruken av hijab og sier det er uaktuelt å gi etter for trusler.

Når terroren kommer nærmere

leder

Både religiøse grupperinger, offentlige myndigheter og andre aktører må nå sammen sende et enda tydeligere signal om at ingen skal måtte frykte for livet sitt på grunn av det de mener og sier, skriver Dagen på lederplass.

Fifty shades of Hillsong

kommentar

I gamle dager – det vil si på 70- og 80-tallet – gikk deler av kristenfolket med hendene høyt i været. Og mellom hendene var det gjerne en plakat med en tekst som raste mot forfallet i kulturen. Også i dag løfter mange kristne hendene over hodet. Men det er ingenting mellom hendene.

Blasfemiparagrafen blir mest sannsynlig historie

blasfemi

Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) vil tirsdag fremme et forslag i Stortinget om å få fjernet blasfemiparagrafen i straffeloven. Forslaget vil etter all sannsynlighet få flertall.

Moské i Oslo inviterer til åpent Charlie-møte

omvisning

Den muslimske minoriteten ahmadiyyaene vil forhindre kløft mellom muslimer og befolkningen ellers. Menigheten inviterer derfor til åpen moské og foredrag etter Charlie Hebdo-angrepet i Paris.

Straff for blasfemi

synspunkt

Den eneste riktige måten å spre islam på, er med kjærlighet og med argumentasjon, ikke med makt.

Tor og Loke i Pakistan

frispark

Det er en rekke problemer med blasfemilovene 
i Pakistan, det største 
er imidlertid misbruket 
av dem.

Islam og «menneskerettighetene» i Kairo-erklæringen

Meninger

Den muslimske verden håper på sikt å få stadig mer gjennomslagskraft for sin versjon av menneske- rettighetene. FN-systemet settes under press for å gjøre kampen mot blasfemi til en menneskerettslig forpliktelse, skriver Eivind Flå.

United Nothing

Meninger

«Sjansen er stor for at kinesere og saudiere de neste tre årene på vegne av FN skal overvåke at medlemslandene overholder menneskerettighetene», skriver Vebjørn Selbekk.

Greit å tråkke på Bibelen?

Samfunn

Er det greit å tråkke på Bibelen, brenne Koranen og kalle guder og profeter akkurat det du har lyst til? spør arrangørene av samtalekveld på Litteraturhuset i Fredrikstad torsdag kveld.

Skjebnetime for Egypt

Meninger

Hæren må unngå episoder som islamistene kan bruke til å bygge opp om myten om seg selv som offer.

Russland forbyr «homopropaganda» og blasfemi

Samfunn

De folke­valg­te i Russ­lands stats­du­ma har ved­tatt at den som be­dri­ver «homo­sek­su­ell pro­pa­gan­da» i barns nær­vær, kan straf­fes med bøter eller feng­sels­straf­fer.

Vil avskaffe blasfemilover

Samfunn

Norge mener at blasfemilover bør avskaffes. - Slike lover kan innskrenke religions- og ytringsfriheten, sier statssekretær Gry Larsen (Ap) i Utenriksdepartementet.

Advarer mot økt sensur i Europa

Kristenliv

Da britisk politi begynte å sette gatepredikanter i fengsel, ble juristen Paul Coleman interessert i sensur. Han liker dårlig at stadig flere land forbyr kontroversielle meninger.

Radikale islamister på frammarsj i Bangladesh

Samfunn

Yt­ter­lig­gå­en­de isla­mis­ter er på fram­marsj i Bang­la­desh. De er godt or­ga­ni­sert, men har fore­lø­pig ingen egent­lig po­li­tisk makt, un­der­stre­ker ana­ly­ti­ke­ren Joy­eeta Bhat­ta­char­jee.

Kristne i Pakistan håper på beskyttelse

Kristenliv

Pa­kis­tans to størs­te par­ti­er får stem­me­ne til trau­ma­ti­ser­te krist­ne i et slum­om­rå­de i La­ho­re hvor hund­re hus ble på­tent tid­li­ge­re i vår.