Menneskefiskere

Lederartikkel

En brann ble tent og overlevert fra generasjon til generasjon. Den brenner ennå.

Mener Luther er verdt en fest

REFORMASJONSJUBILEUM

Folkelig frodighet og faglig fordypning står på programmet når Martin Luther skal feires i Bergen. Her slo luthersk lære først rot i Norge..

– Bibelen er grunnlaget for enheten

nyheter

Harald Hegstad støtter konsensusforslaget om ny vigselsliturgi, selv om han har et klassisk syn på ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.

Frykter tilspissing innad i kirken

OPPROP

Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin bispedømme har ikke lest oppropet som skal leses opp søndag, men tror det kan bidra til en tilspissing av situasjonen.

Syv av ti ber rektorer si ja til skolegudstjenester

TRADISJON

«Det er rent flertall for skolegudstjenester i alle aldersgrupper, i alle regioner og blant begge kjønn. Tallene viser at det er ingen dissens i det norske folk.» Rektor Ellen Bergsland er overrasket.

Advarer mot hastverks-teologi

vigselsliturgi

Menighetsfakultetet er splittet i synet på ny vigselsliturgi, men advarer mot å gå for fort frem.

– Sa tydelig fra om det han så

GRAVLAGT

– Han var en stor teolog og kirkeleder, men også et kunstnersinn, ble det sagt om Per Lønning da han ble stedt til hvile fra Ullern kirke i Oslo i formiddag.

Kommuner tilbys prest mot betaling

kirken

Dersom kommunene Solund, Gulen og Masfjorden legger 500.000 kroner på bordet, får de hver sin sogneprest fra Den norske kirke. Hvis ikke blir det kutt i tilbudet.

Kirken må kutte 50 årsverk

ARBEIDSLIV

Opphevelse av boplikt, effektiviseringskrav, endring i lønnstigen og ny arbeidstidsavtale gir bispedømmene økte kostnader. Prester kan miste jobben.

Morland ble vara til Kirkemøtet

Kirkevalget

Det endelige resultatet av kirkevalget foreligger nå. I Bjørgvin kom Egil Morland med i bispedømmerådet kun som vara.

Kirken i møte med flyktningene

Flyktninger

– Mange av de som flykter til Norge er kristne, skriver biskop Halvor Nordhaug i brev til menighetene i bispedømmet.

En åpenbar forbigåelse

leder

Egil Morland kan alene prege eller snu en debatt. En slik representant skulle ethvert bispedømme ønske seg, skriver Dagen på lederplass.

Budsjetterte i tro

menighet

Stiftsdirektøren i Bjørgvin tilbakeviser at striden om hvem som skal være prest i kirken har ført til sviktende gaveinntekter. Men innad i menigheten hevdes det at givertjenesten nesten har stoppet opp.

- Kirkeasyl kan ikke vare lenge

Samfunn

Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug har fått en fersk kirkeasyl-sak i sitt bispedømme. Han presiserer at det ikke er kirkens oppgave å overprøve vurderinger gjort av myndighetene.

Biskop følger krisen i Sjømannskirken

Kristenliv

- Det er klokt av styret å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling og få valgt nytt styre, sier Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug. Men mer informasjon om Audun Myhres avgang nekter hovedstyret å gi.