Nekter å inngå abort-kompromiss

Abort

Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon Caritas samarbeider med Kirkens Nødhjelp om mye, men ikke 
om abortspørsmålet.

Sårbart demokrati

utenrikskommentar

Bistand er ikke veldedighet. Dette er snakk om rettferdighet.