Ja til fosterdiagnostikk ved blodprøve

nyheter

Bioteknologirådet åpner for nye metoder for fosterdiagnostikk, ved bruk av blodprøver. Rådet mener kriteriene for hvem som skal få diagnostikk bør være som i dag.