Kristne i Gaza: – Vi føler oss glemt

gaza

På tre år har rundt 200 kristne forlatt Gaza. Nå er det kun 1.000 igjen. – De kristnes eksistens er svært viktig for oss, sier Hamas til Dagen.

Vennskap med Gud, vennskap med Israel?

Meninger

I opplevelsen av å ikke ha fått den oppmerksomheten de hadde trengt, må palestinske kristne vokte seg for å ikke selv bli deltakere i den kristne kirkens antisemittiske historie, skriver Tarjei Gilje.