En arbeider er sin lønn verd

i fokus

Debatten i Dagen rundt skyhøye møtehonorarer kanskje tjene til noe positivt ved at menigheter og bedehus tenker gjennom sine møtehonorar. På mange steder trenger de å justeres opp.