Jesus gjør et bud enda strengere

PREKENHÅNDBOKA

Tilføyelsen gjør det klart at Jesus ikke polemiserer mot selve budet, men mot dem som avgrenser det til bare et formelt bud som bare gjelder fysiske drap.

Luther - ein veldig formidlar

SYNSPUNKT

Det er ei veldig spennvidde i hans kommunikasjon og ei veldig kraft i framstillinga. Men heile tida vil han det same, forkynne Kristus og bidra til at evangeliet kan skine i all sin klarhet for alle menneske.