Høyre-forslag om befruktning for enslige

politikk

Etter det Aftenposten kjenner til, sier et flertall i Høyres prinsipprogramkomité ja til at enslige kvinner kan få assistert befruktning i Norge.

Savner motforestillinger hos Masvie

Samfunn

Lege og forsker Morten Magelssen støtter intensjonen om å opplyse norske kristne om det tidlige menneskelivets verdi, men savner nyanser i framstillingen.