Jeg er stolt av norsk barnevern

synspunkt

Barnevernet i Norge er blant de fremste i verden til å ivareta og beskytte barn. Ansatte i barnevernet fortjener honnør og ikke daglige trusler for den krevende jobben de gjør.

– Det fins ingen kvikk-fiks

Diakoni

– Vi ser mennesket og vi liker den vi ser, sier Ingunn Lyngset Holme, daglig leder i Kirkens ungdomsprosjekt i Kristiansand.

30.000 lider i stillhet

LEDERARTIKKEL

Kompetansesenteret påpeker blant annet at barn som vokser opp i hjem med rusproblemer har høyere risiko enn andre barn for å utvikle psykiske og fysiske plager, skriver Dagen på lederplass.

Hva skal du gjøre?

BARNEVERNET

Dette er hva du skal gjøre, dersom du kjenner lukten av barnevernet i din nærhet: Ta din ektefelle/samboer og barna med deg. Kom deg ut av Norge!

Byttet bort rusen med kunst

håp

– Jeg ønsker bare å bli et bedre menneske, sier Geir Wallem (64) til Dagen.

Foreldres feriefyll rammer barna

ALKOHOL

Det er viktig å lytte når våre barn opplever feriene som ubehagelige og vanskelige fordi far og mor ikke kan begrense sitt eget alkoholforbruk.

– Barnevernet må ha flere folk

BARNEVERN

I 2016 fikk barnevernet 491 flere ansatte på landsbasis. – Ikke nok, mener Norsk barnevernlederorganisasjon. 54.620 barn hadde tiltak fra barnevernet i løpet av fjoråret.

Frp vil granske barnevernet i Oslo

innenriks

Aina Stenersen i Oslo Frp ønsker å ha en uavhengig gransking av barnevernet i storbyen, slik Bergen har vedtatt der, og mener flere byer bør gjøre det samme.

Barna og barnevernet

lederartikkel

Vi må spørre om dagens system er for sårbart. Naustdal-saken kan tyde på det.

Statens rolle overfor familien

LEDERARTIKKEL

Forhåpentligvis kan rettsprosessene i EMD bidra til å forbedre det norske systemet og gjøre oss bedre i stand til å ta vare på hverandre, skriver Dagen på lederplass.

Barnevernet- diktatur i demokratiet

BARNEVERN

Barnevernet er ein etat som fungerer som eit diktatur i demokratiet. Dei bør få bedre utdanning, meir fagfolk og ei kommunal nemnd med teieplikt som kan etterprøve vernet sin saksgang og vedtak på månadleg basis. Når vernet legg så lite vekt på hjelp frå biologisk storfamile i hjelpetiltak og ved omsorgsovertak, er det eit brot på FN sin barnekonvensjon artikkel 20.

Barnevernet bryter loven

BARNEVERNET

Det blåser omkring alle ulovlighetene som barnevernet står for i Norge.

Indias utenriksminister raser mot Norge

nyheter

Indias utenriksminister raser mot norske myndigheter etter at barnevernet i Norge har tatt hånd om en fem år gammel gutt med indiske foreldre.

«Interaktivt» juletre utløser flom av gaver

GIVERGLEDE

Folk i Larvik strømmer til for å skape en lysere jul for barn fra familier under fattigdomsgrensen. Noen må velge mellom julemat eller gaver. Da velger de ikke gaver.

Barnevernet «utgått på dato»?

debatt

Det er noko gale med grunnen barnevernet står på, og då tenker eg på menneskesynet og synet på familien.

Barnevernsansatt dømt for overgrep

overgrepssak

En mann ansatt i barnevernet i Telemark er dømt til fengsel i tre år for overgrep mot sin egen datter.

EMD skal granske sju norske barnevernssaker

barnevern

Regjeringsadvokaten bekrefter at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) skal granske sju norske barnevernssaker, «et betydelig antall saker».

Gutter anmeldt for beføling på Norway Cup

fotballturnering

Politiet har anmeldt flere gutter for beføling og seksuelle handlinger overfor unge jenter på et diskotek på Norway Cup på Ekeberg. Guttene er mellom 12 og 14 år gamle.

Et barnevern til barnets beste

synspunkt

Barna er det mest dyrebare vi har. Kvalitets- og strukturreformen skal legge til rette for et barnevern som er så godt som mulig, både for de som jobber der og for barna som trenger det.

Skal gå gjennom tvangsaker i barnevernet

granskning

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ber Statens helsetilsyn om å granske minst 100 tvangssaker i barnevernet for å vurdere kvaliteten på arbeidet.

Dette går gæernt, Hareide!

krf

Ved sin høyt profilerte Pride-deltagelse gjør Hareide et signal-valg i full visshet om hva den langsiktige forståelsen vil være.

– Nettverk skjuler barn for norsk barnevern

barnevernet

Et barnevernskritisk nettverk hjalp en 27 år gammel kvinne med å gjemme barnet sitt for barnevernet på Vestlandet, skriver Dagbladet. Barnevernet er kjent med at det finnes flere slike nettverk.

Barna som var borte

kommentar

Det gikk som mange hadde håpet. Den norsk-rumenske familien i Naustdal får alle de fem barna sine hjem igjen. Vi kan bare forestille oss lettelsen de må kjenne på.

Når er det greit å gripe inn?

kommentar

Har vi, uten å tenke grundig nok gjennom det, for lett akseptert at den grunnleggende skaperordning med foreldre-barn-relasjoner blir svekket?

Kan vi ha tillit til barnevernet?

barnevernet

Barnevernstjenesten er av de institusjoner i Norge som er gitt mest makt. Men tillit kan ikke kreves. Den må fortjenes. Det ansvaret ligger hos barnevernet.

Ny barnevernpraksis på trappene i Norge

foreldrerett

Norge har ratifisert Haag 1996-konvensjonen som trer i kraft fra 1. juli. Regjeringen håper det vil bli et verktøy for å løse barnevernssaker der barnet har tilknytning til flere land på en mer harmonisk måte.

– Bruker taushetsplikten til å beskytte seg selv

barnevernet-demonstrasjon

Dette sier en tidligere sommervikar i Barnevernet som var med og demonstrerte utenfor Stortinget lørdag. Han frykter represalier dersom han står frem med navn.

Demoniseringen av Norge

KOMMENTAR

At en barnevernssak fra et lite sted i Sogn og Fjordane skulle utvikle seg til å bli en internasjonal omdømmeutfordring for Norge hadde de færreste fantasi nok til å forutse. Men nå er det akkurat det som er i ferd med å skje.

Muslimske familier søker ikke råd offentlig

integrering

Konfliktløsning i muslimske familier skjer først og fremst innad i familien. Familievernkontoret i Rogaland vil senke terskelen for bruk av offentlige tjenester.

Slakter barnevernet i Naustdal-saken

kritikk

– Denne saken er så sår og hjerteskjærende at det nesten ikke er til å holde ut, sier psykologspesialist Einar C. Salvesen.

Minoritetsfamilier mangler info om familierådgivning

rapport

Det er en generell mangel på informasjon om familierådgivning i minoritetsfamilier, ifølge en ny rapport. Den viser at normen i muslimske familier er at konflikter løses internt.

Minst fem klinikker behandlet 13-åring som døde

HELSE

Minst fem forskjellige klinikker og helseinstitusjoner var involvert i behandlingen av den 13 år gamle jenta som døde på Beitostølen nyttårsaften. Politiet undersøker hvem som stanset behandlingen.

Ubehagelige spørsmål

Leder

Å ta fem barn fra sine foreldre er et svært sterkt inngrep og spørsmålet er om andre virkemidler burde ha blitt prøvd ut først.

Barnevernet – alltid til det beste for barna?

BARNEVERNSSAK

Problemet med det norske systemet, når det ikke virker, er at det ser ut til at det er ingen som står over barnevernet. Vi har henvendt oss til både fylkesmann og rådmann, men ingen vil 
(eller kan) gjøre noen inngripen i enkeltsaker, skriver storfamilien til de fem barna i den omtalte saken 
i Sogn og Fjordane som er i barnevernets omsorg.

– Aldri sett noe liknende

BARNEVERN

Forsker mener norsk barnevernssak er blitt stor internasjonalt fordi foreldrene er kristne.

Lover å lytte til kritikk av barnevernet

Barnevern

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) understreker at religionsfriheten står sterkt i Norge, men at dette ikke gir rom for vold mot barn.

Samlet i sorg over 13-åringen

dødsfall

Familier tok initiativ til sørgesamling i Lommedalen kirke. Den 13 år gamle jenta som ble funnet nyttårsaften døde trolig av avmagring.

Et rettferdig barnevern

Barnevern

Fremskrittspartiet har som mål at barn og deres foreldre får tidlig hjelp, slik at de kan holde sammen.

Far til ettåring nekter straffskyld

Samfunn

Faren til den ett år gamle gut­ten som ble fun­net død ons­dag i et hus i Van­vi­kan i Nord-Trøn­de­lag, nek­ter straff­skyld. Han mener at han ikke har gjort noe straff­bart.

Treåring døde av knivstikk og stump vold mot hodet

Samfunn

Den fore­lø­pi­ge ob­duk­sjons­rap­por­ten viser at tre­årin­gen på Stord døde av flere kniv­stikk og slag med en stump gjen­stand mot hodet. Barne­ver­nets besøk hos fa­mi­li­en skal ikke ha noen sam­men­heng med dra­pet.

Stor pågang til nødtelefonen for barn

Samfunn

Alarmte­le­fo­nen for barn og unge får i snitt 25 te­le­fo­ner dag­lig fra volds­ut­sat­te barn og be­kym­re­de voks­ne. Men mange kom­mu­ner er sløve med å re­kla­me­re for alarmte­le­fo­nen.

Regjeringen forbyr barnetolker

Samfunn

I flere til­fel­ler har barn blitt brukt som tol­ker for sine egne for­eld­re både på syke­hus, i barne­ver­net, i Nav og ikke minst på sko­ler.

Barnevernet blir styrket

Samfunn

Får mer penger i revidert statsbudsjett. I fjor mot­tok 52.000 barn og unge til­tak fra barne­ver­net.