Rekordmange til Baptistenes lederkonferanse

Økning

Etter at Baptistsamfunnet slo sammen sine ulike lederkurs til en større konferanse har det samlede deltakerantallet økt og økt for hvert år.

Søndagsskolen som temperaturmåler

lederartikkel

I en tid hvor kristne menigheter generelt sett taper oppslutning må det være ekstra viktig å styrke kontakten med småbarnsfamiliene.